🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 9. Систематичні дослідження території України (підручник)

§ 9. Систематичні дослідження території України  

1. Пригадайте з попередніх курсів географії, хто з відомих українських учених-географів досліджував материки й океани нашої планети.

2. Назвіть українських учених, що вивчали територію України.

 

Дослідження у ХVІІІ – ХІХ ст. Початки систематичного географічного дослідження України припадають на XVIII ст. Потреби виробництва і торгівлі вимагали створення географічних описів і карт. Вони здійснювались у різних частинах України польськими, австрійськими і російськими дослідниками, які вивчали ці території з метою виявлення природних багатств для експлуатації урядами своїх країн. найбільше експедицій направлялося в малоосвоєну степову частину України, яка відійшла до Росії.

У XIX ст. географічні дослідження здійснювали  вчені, які працювали в університетах – Київському, Львівському, Харківському, Одеському. Там географію почали викладати студентам.

Значну роль у вивченні територій відіграли наукові товариства. У 1873 –1876 рр. у Києві існувало Південно-Західне відділення Російського географічного товариства. У його роботі брали активну участь не тільки природодослідники, а й видатні діячі української науки і культури: історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письменник Панас Мирний, автор слів гімну України Павло Чубинський та ін. товариство збирало та публікувало матеріали про природу, сільське господарство, промисловість України, творчість і побут українського народу. За це російський уряд визнав його роботу неблагонадійною. Діяльність Південно-Західного відділу була припинена, а його віце-президента Павла Чубинського вислано з України. Нині Українське географічне товариство об’єднує сотні географів України.

Наприкінці ХІХ ст. у Львові було створено Наукове товариство імені Шевченка, в якому діяла природнича секція. В її роботі брали участь учені-географи України й ті, що проживали за межами батьківщини. Нині діяльність цього товариства в Україні відновлена.

 

Мал. Павло Чубинський

 

Дивовижна Україна

Розвідка підземних багатств

У XVIII ст. Григорій Капустін відкрив поклади кам'яного вугілля у Донбасі, а Василь Зуєв – поклади залізної руди у Криворізькому басейні. Іван Кирилов склав низку карт України, які увійшли до атласу Російської імперії, а також здійснив опис території України (у складі Росії).

 

Дивовижна Україна

Внесок українців у вивчення світу

Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Василь Григорович-Барський у XVIII ст. здійснив мандрівку в країни Західної Європи та Близького Сходу і зробив детальні описи своїх подорожей. Юрій Лисянський був одним із керівників навколосвітнього плавання в 1803 – 1806 рр. Єгор Ковалевський у середині ХІХ ст. досліджував Східну Африку та мандрував Китаєм.  Микола Миклухо-Маклай у 1870 –1876 рр. здійснив 10 мандрівок до Австралії та островів Океанії, де вивчав місцеві народи.

 

Дослідження у ХХ – ХХІ ст. На кінець XIX – початок XX ст. припадає становлення української географії. Воно пов’язане, передусім, з іменами С. Рудницького, П. Тутковського, і В. Кубійовича.

Степана Рудницького (1877 – 1937) вважають основоположником сучасної української географії. Він викладав географію у вищих навчальних закладах Львова і Харкова (Україна), Відня (Австрія) і Праги (Чехія). С. Рудницький зробив вагомий внесок у фізичну географію, політичну географію та картографію. Учений першим комплексно описав територію України. Праці та карти, створені ним, видавалися різними мовами. У багатьох працях С. Рудницький обґрунтував необхідність створення незалежної Української держави. Багато зробив учений для навчання географії у школах: склав першу настінну карту України, видав низку підручників. Життя видатного вченого обірвалося трагічно: він був репресований радянським урядом, висланий у північні табори, де й загинув у 1937 р.

Павло Тутковський (1858 – 1930) – один з ініціаторів створення Академії наук України. Він активно працював у галузі геології та досліджував природу Волині, Полісся, Поділля, Придніпров'я. П. Тутковський є автором низки наукових праць з фізичної географії та краєзнавства України. Вчений заснував у Житомирі Волинський музей, у Києві – Геологічний музей.

Видатний географ і картограф Володимир Кубійович (1900 – 1985) здійснював свою наукову діяльність здебільшого за межами України (у Польщі, Німеччині та Франції). Він є автором таких праць, як «Атлас України і суміжних країв»,  «Географія України і суміжних земель», що вийшли у 1930-х роках, багато років поспіль очолював Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, був редактором багатотомної „Енциклопедії Українознавства”, до якої написав статті про природу, населення й господарство України.

У першій половині ХХ ст. працювали визначні вчені, діяльність яких була пов’язана з географічними дослідженнями. Природознавець Володимир Вернадський (1863 –1945) є основоположником наукової галузі геохімії та вчення про біосферу. Він був одним з перших президентів Академії наук України. Метеоролог Борис Срезневський (1857 – 1934) був одним із організаторів метеорологічної служби в Україні. Георгій Висоцький (1865 –1940) – ґрунтознавець і вчений в галузі лісівництва.

Із середини XX ст. в Україні відбувається поділ географії на окремі галузі. У галузі геоморфології (рельєфознавства) проводив дослідження Володимир Бондарчук, біогеографії та екології рослин – Петро Погребняк.

У наш час географічні дослідження здійснюються вченими в Інституті географії Національної академії наук України, на географічних факультетах університетів. Українські вчені з 1996 р. проводять дослідження Антарктиди на науковій станції Академік Володимир Вернадський.

 

Рекорди України

Перші підручники з географії для школярів, написані українською мовою, створили Степан Рудницький („Коротка географія України”, 1910 р.) та Софія Русова („Початкова географія”, 1911 р.).

 

Мал. Степан Рудницький

 

Мал. Павло Тутковський

 

Мал. Володимир Кубійович

 

Мал. Володимир Вернадський

 

Мал. Борис Срезневський

 

Запам’ятайте

          Українське географічне товариство було засноване 1873 р. як  Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

Основоположником української географії є Степан Рудницький, її становлення пов’язане з діяльністю Павла Тутковського та Володимира Кубійовича.

Відомі українські географи – Георгій Висоцький, Борис Срезнєвський, Володимир Бондарчук та ін.

 

Запитання і завдання

1. З чим пов'язане започаткування систематичного географічного дослідження України?

2. Коли виникло Українське географічне товариство?

3. Хто з українських учених зробив значний внесок у становлення вітчизняної географії?

4. Які  дослідження здійснюють українські географи у наш час?

5. Користуючись додатковими джерелами інформації, підготуйте повідомлення про діяльність українського вченого-географа.

 

Корисно прочитати

1.     Велика ілюстрована енциклопедія України. – К.: Махаон, 2007.

2.     Ємченко О. П. Біографи голубої планети: Етюди про великих мандрівників: Для серед. і ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1984.

3.     Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. – Львів – Мюнхен: Ред.-вид. відділ Львівського держ. ун-ту, 1993.

  1. Шевченко В. Тричі перший: видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003.