🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 16. Паливні корисні копалини (підручник)

Тема 6. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ

Багато мінералів і гірських порід, що містяться в земній корі, є корисними копалинами, тобто завдяки своїм властивостям можуть ефективно використовуватися у різних галузях господарства. Велике значення корисні копалини мають для енергетики, металургійної та хімічної промисловості, будівництва. Окремі види копалин широко застосовуються для лікування (озокерит, мінеральні води, грязі), у сфері науки і техніки (алмази, графіт, радіоактивні, рідкісні й рідкісноземельні метали), побуті та ювелірній справі (коштовне, напівкоштовне каміння, благородні метали). А кухонну сіль вживають в їжу. Корисні копалини як можливі джерела енергії чи сировина для різних галузей економіки називають мінерально-сировинними ресурсами. За використанням їх поділяють на паливні, рудні і нерудні (або горючі, металічні та неметалічні), а також гідромінеральні.

У надрах України залягають найрізноманітніші корисні копалини. Багатства її надр зумовлені поширенням різних тектонічних структур, які протягом тривалого (у кілька мільярдів років) геологічного часу заповнювалися гірськими породами різного походження і віку. З унікальною за формуванням структурою – Українським щитом – зв’язана більшість родовищ рудних і нерудних корисних копалин магматичного й метаморфічного походження (залізні, нікелеві та уранові руди, граніти, базальти, лабрадорити, гнейси, графіт). У платформному чохлі зосереджені осадові породи, що утворилися в результаті відкладання зруйнованих кристалічних порід щита (марганцеві й титанові руди, каоліни), а також внаслідок нагромадження уламкових та органічних відкладів на дні колишніх морів (вапняки, крейда, пісковики, глини). До тектонічних западин і прогинів приурочені здебільшого родовища паливних і нерудних корисних копалин (вугілля, нафта, природний газ, солі, сірка, будівельні матеріали), а складчасті споруди та їх передгірні окраїни мають у своїх надрах різноманітні за походженням мінеральні ресурси.

Серед країн Європи та й у загальносвітових масштабах Україна виділяється, насамперед, запасами кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, титанових і уранових руд, сірки, кам’яної солі, графіту, каоліну, озокериту, мінеральних фарб, облицювального каміння, мінеральних вод.

 

Рекорди України

Із 200 видів відомих людству корисних копалин воно використовує для своїх потреб 120 видів. В Україні розвідано 97 видів корисних копалин, що зосереджені майже у 8 тис. родовищ, половина з яких розробляється.

 

§ 16. Паливні корисні копалини

1.     Пригадайте, які корисні копалини належать до паливних.

2.     Яке походження мають паливні копалини?

 

На території України є всі основні види палива. Проте за сумарними запасами серед паливних ресурсів найбільше кам'яного вугілля, яким Україна може повністю себе забезпечити впродовж декількох сотень років. Натомість, запаси природного газу і нафти значно менші, а забезпеченість ними національної економіки недостатня. У надрах України є також буре вугілля, торф і горючі сланці.

Кам’яне і буре вугілля. За розвіданими запасами кам’яного вугілля (понад 54 млрд т) Україна посідає 2-е місце в Європі та 7-е у світі. Основні його запаси сконцентровані у Донецькому басейні (Донбасі), що розташований на сході країни. Там є різні види кам'яного вугілля: енергетичне, антрацит (який має найбільшу теплотворну здатність), коксівне (що служить паливом для металургійної промисловості). Вугілля в басейні залягає сотнями пластів. Однак внаслідок тривалої експлуатації (з кінця XVIII ст.) найбільш потужні і доступні вугільні пласти вже вироблені. Нині пласти залягають на великій глибині (до 1 200 м), мають малу потужність (0,5 – 2 м), великий кут похилу і велику газоносність. Тому видобуток вугілля в багатьох частинах Донбасу (здебільшого Донецька і Луганська області) стає невигідним і небезпечним. Певні перспективи розвитку вуглевидобутку має Західний Донбас (Дніпропетровська область).

Порівняно невеликі запаси кам’яного вугілля зосереджені у Львівсько-Волинському басейні, який розташований на заході України на межі Львівської і Волинської областей. Вуглевидобуток там почали в середині XX ст. Вугілля залягає на глибині 300 – 700 м в нечисленних і малопотужних пластах, має підвищену зольність і вологість. Воно використовується здебільшого у західному регіоні країни як енергетичне і побутове паливо.

Поклади бурого вугілля зосереджені в основному в Дніпровському басейні, родовища якого розкидані в Житомирській, Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Найбільшим є Олександрійське родовище. Вугілля там залягає близько до поверхні, а тому видобувається відкритим способом. Його як паливо використовують ТЕС і місцеве населення. Невеликі родовища бурого вугілля є в Придністров'ї, Передкарпатті і Закарпатті, однак розробка їх припинена.

 

Мал. Найбільший в Україні вуглевантажний комплекс, м. Маріуполь

 

Мал. Корисні копалини

 

Робота з картою

1.     Назвіть вугільні басейни України. Який з них займає найбільшу площу?

2.     Де в Україні видобувають нафту і природний газ?

3.     Назвіть нафтові родовища Карпатського нафтогазоносного регіону.

4.     Які нафтогазові і газові родовища є в межах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного регіону?

 

Нафта і природний газ. В Україні існує понад 300 родовищ нафти і природного газу, які зосереджені у чотирьох нафтогазоносних регіонах на заході, сході та півдні країни. Однак їх сумарні запаси відносно невеликі.

Основні ресурси нафти й газу зосереджені в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному регіоні, активна розробка якого розпочалася з середини ХХ ст. Родовища нафти і попутного газу виявлені в Чернігівській, Сумській, і Полтавській областях, а природного газу – в Харківській області. Найбільшими нафтовими і нафтогазовими родовищами є Леляківське, Гнідинцівське (Чернігівська область), Глинсько-Розбишівське (Полтавська область), газовими – Західнохрестищенське (Полтавська область), Шебелинське,  Єфремівське (Харківська область).

Карпатський нафтогазоносний регіон належить до найдавніших за освоєнням у Європі: видобуток нафти у Передкарпатті (Бориславське родовище) ведеться ще з початку ХІХ ст., а природного газу (Дашавське родовище) – з 1924 р. Тривала експлуатація родовищ  виснажила їх запаси, на багатьох з них видобуток нафти і газу припинено. Найбільшими діючими є родовища в Івано-Франківській області: нафтове – Долинське, нафтогазове – Битків-Бабчинське, газове – Богородчанське.

У Причорноморсько-Кримському регіоні досліджено промислові родовища газу Джанкойське, Глібівське (Крим), нафти – на Керченському півострові і півдні Одеської області. Високо оцінюються геологами поклади нафти й газу на шельфі Чорного й Азовського морів. Нафтогазоносні пласти залягають там на глибині 5 км при глибині моря 500 м. Нині відкрито більш як 10 родовищ, найбільшими з яких є Голіцинське, Штормове,  Казантинське.

Подальша перспектива розвитку нафтогазоносних регіонів України пов'язана із дослідженням більш глибоких пластів та пошуками родовищ на нових площах – у Закарпатті, на сході країни, у Волино-Подільському нафтогазоносному регіоні (нещодавно в експлуатацію там уведено Локачинське газове родовище). Великі надії покладаються на геологорозвідувальні роботи в межах Причорноморсько-Кримського нафтогазоносного регіону, особливо на шельфі і материковому схилі Чорного й Азовського морів.

 

Дивовижна Україна

Вік корисних копалин

Нафта і природний газ України залягають у породах, вік яких обчислюється десятками мільйонів років, а подекуди у Прикарпатті сягає 500 млн років. Вік кам’яного вугілля становить 350 млн років, а бурого – лише 30 – 60 млн років. Наймолодшим з паливних ресурсів є торф, що утворився протягом останніх 10 тис. років. На відміну від інших видів мінерального палива, які належать до невідновних корисних копалин, торф нагромаджується з решток відмерлих рослин і в наш час.

 

Дивовижна Україна

Озокерит

Озокерит – горюча корисна копалина, близька „родичка” нафти. За воскоподібний стан його ще називають гірським воском. Озокерит  використовують для виробництва лаків, у парфумерії та медицині. Родовища озокериту в Прикарпатті, які належать до найбільших у світі, розробляються ще з ХІХ ст.

 

Мал. Лисичанський нафтопереробний завод

 

Горючі сланці та торф. Горючі сланці розвідані у Придніпров'їБовтиське родовище (Кіровоградська область), Карпатах і на Поділлі. Їх можна використовувати як паливо для ТЕС, сировину для виробництва пластмас, цегли і цементу, як стимулятор росту сільськогосподарських рослин. Однак промислова розробка горючих сланців в Україні поки що не проводиться.

Поклади торфу є здебільшого у північних областях України, в річкових долинах на Поліссі і в лісостепу. Загалом налічують понад 2 500 переважно невеликих родовищ. Торф використовується в сільському господарстві і лише незначна його частина – як  паливо.

 

Запам’ятайте

Україна виділяється серед європейських країн запасами кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, титанових і уранових руд, сірки, графіту, облицювального каміння, мінеральних вод.

На території України є кам’яновугільні басейни (Донецький  і Львівсько-Волинський), буровугільний басейн (Дніпровський), нафтогазоносні регіони (Дніпровсько-Донецький, Карпатській, Причорноморсько-Кримський, Волино-Подільський).

 

Запитання і завдання

1. Чим пояснюється різноманітний видовий склад корисних копалин України?

2. За запасами яких корисних копалин Україна входить до числа провідних європейських країн?

3. Як розрізняють корисні копалини за походженням і господарським призначенням?

4. Розкажіть про особливості вуглевидобутку в Донбасі.

5. Які регіони в Україні є перспективними щодо видобутку нафти й природного газу?

6. Чому Україна належить до країн, слабо забезпечених за нафтою та газом?

7*Розвідані запаси нафти в Україні в даний час складають близько 140 млн т, а природного газу – близько 1 трлн м3. Середньорічний видобуток цих ресурсів становить відповідно 3 млн т і 18 млрд м3. Обчисліть, скільки років триватиме експлуатація нафтових і газових родовищ за умови, якщо нових покладів не буде відкрито і що видобуток щороку буде таким самим.