🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 15. Паливна промисловість (підручник)

ТЕМА 10. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

 

§ 15. Паливна промисловість

 

1.     Пригадайте, які паливно-енергетичні ресурси є на території України.

2.     У яких басейнах і родовищах залягають паливні корисні копалини в Україні?

 

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — це сукупність виробництв, які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію. Це — один із провідних комплексів, від рівня розвитку якого залежить стан усіх інших галузей господарства та добробут людей.

В Україні ПЕК розвивається як на власних паливних ресурсах, так і довізних (нафта, природний газ, вугілля). У структурі запасів органіч­ного палива вугілля становить 95,4%, нафта — 2,0%, природний газ — 2,6%. Для забезпечення потреб господарства і населення України в па­ливі та електроенергії необхідно близько 300 млн. т умовного палива на рік (1 т у. п. дорівнює 7000 ккал, що приблизно відповідає 1 т кам'яного вугілля). За рахунок власних паливних ресурсів ці потреби задовольняються приблизно на третину.

Основні галузі ПЕК України — паливна та електроенергетична. Паливна промисловість представлена вугільною, нафтовою і нафтопереробною, газовою, торф'яною галузями. Провідне місце серед них займає вугільна. У структурі видобутку палива в Україні на вугілля припадає майже 75%.

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Вугільна промисловість України базується на власних ресурсах Донецького та Львівсько-Волинського кам'яновугільних і Дніпровського буровугільного басейнів. Щорічно добувається близько 75 — 80 млн. т кам'яного і 1 млн. т бурого вугілля (в період економічної кризи обсяги видобутку зменшилися більше, ніж у 2 рази).

Головною вугільною базою країни є Донбас, в якому видобувається 95% вугілля, в т. ч. все коксівне, що служить металургійним паливом, та висококалорійне енергетичне паливо — антрацит. Басейн експлуатується ще з XVIIIXIX ст. Складні умови видобутку зумовлюють високу собівартість вугілля, а застаріле обладнання та загазованість пластів підвищують аварійність на шахтах. Актуальним стало питання закриття нерентабельних і реконструкції та відкриття високопродуктивних шахт. Вугілля Донбасу використовують для потреб металургії, енергетики та інших галузей господарства України і частково вивозять за кордон (коксівне).

Вугілля Львівсько-Волинського басейну завдяки кращим умовам ви­добутку дешевше, ніж донецьке. Але воно має гіршу якість і використовується як енергетичне паливо для потреб господарства і населення західної частини України.

 

Мал. Шахтарське місто – Вугледар

 

Буре вугілля у Дніпровському басейні добувається переважно відкритим способом, оскільки пласти залягають близько до поверхні. Через невисоку теплотворну здатність воно спалюється на електростанціях та використовується для обігрівання жител.

Для забезпечення власних потреб Україна імпортує близько 10 млн. т вугілля щороку (переважно з Росії, Польщі і Казахстану). Цей Імпорт можна значно зменшити за умови реконструкції власної вугільної промисловості.

 

Мал. Найбільший в Україні вуглевантажний комплекс, м. Маріуполь

 

НАФТОВА І ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Нафтова промисловість розвивається в Україні з кінця XIX ст., а газова — з початку XX ст. У структурі видобутку палива нафта займає 5 %, а газ — 19 %. Останніми роками в Україні видобувається в середньому 4 млн. т нафти (10 % від потреби) і 18 млрд м3 газу (1/4). Максимальні ж показники видобутку даних видів палива були у першій половині 70-х рр. XX ст. (відповідно 1З — 14 млн т і 61 — 69 млрд м3). Для потреб господарства нафта завозиться з Росії, а газ — з Росії та Туркменистану.

Видобуток нафти і газу здійснюється у Карпатському, Дніпровсько-Донецькому і Причорноморсько-Кримському нафтогазоносних ра­йонах. Найбільшим за видобутком є Дніпровсько-Донецький район (родовища нафти — Зачепилівське, Глинсько-Розбишівське, Качанівське, Леляківське, Анастасіївське; газу — Шебелинське, Єфремівське, Хрестищенське та ін.).

У Карпатському районі (насамперед, Прикарпатті), внаслідок інтенсивного використання родовищ у попередні десятиліття, видобуток нафти і газу суттєво зменшився. Найбільші родовища нафти — Північно-Долинське, Битківське; газу — Рудківське, Більче-Волицьке, Угерське (викорис­товують як газосховища).

Збільшується видобуток газу в Причорноморсько-Кримському районі. Вже введено в експлуатацію понад 80 родовищ, найбільші — Джанкойське, Глібовське, Оленівське. Україна має перспективні нафтогазо­носні площі — на шельфі Чорного і Азовського морів (розпочинається промислове освоєння Штормового і Голіцинського газових родовищ), у Закарпатті, Волино-Подільському районі.

 

Мал. Газокомпресорна станція "Тарутине", смт Тарутине

 

В Україні створено потужну нафтопереробну промисловість, яка зараз недовантажена сировиною. Найбільші заводи працюють у Лисичанську, Кременчуці, Дрогобичі, Надвірній, Херсоні.

 

Мал. Лисичанський нафтопереробний завод

 

За споживанням та імпортом природного газу Україна входить до світових лідерів, тому гострою є проблема урізноманітнення зовнішніх джерел надходження цих видів палива.

Перспективними постачальниками нафти в Україну можуть бути Азербайджан, Казахстан, країни Перської затоки, а газу — Іран. Однак розв'язанню цієї проблеми перешкоджають недостатній розвиток сучасної транспортної інфраструктури (трубопроводів, нафтових терміналів у портах, танкерного флоту). Правда, нещодавно закінчено будівництво нафтотерміналу "Південний" поблизу Одеси і нафтопроводу ОдесаБроди, завдяки яким прикаспійська нафта може транспортуватися як в Україну, так і в країни Європи.

ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Торф'яна промисловість (видобуток торфу і виробництво торфобри­кетів) поширена в Поліссі і на півночі лісостепової зони. Крім місце­вого палива, торф використовується в сільському господарстві для покращення родючості ґрунтів.

 

Мал. Паливна промисловість

 

Запам’ятайте

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — це сукупність виробництв, які добувають і переробляють усі види палива, виробляють і передають електроенергію. В Україні ПЕК розвивається як на власних паливних ресурсах, так і довізних.

Паливна промисловість України представлена вугільною, нафтовою і нафтопереробною, газовою, торф'яною галузями. Провідне місце серед них займає вугільна.

 

Запитання і завдання

1. Чому в структурі видобутку палива в Україні різки переважає вугілля?

2. Дайте характеристику галузей паливної промисловості України.

3. Які існують проблеми в розвитку галузей паливної промисловості України?

 

Практична робота 6

1.     Позначте на контурній карті основні  райони вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводи.

2.     Підпишіть їх назви.