🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Древній Крим. Середньовічний Крим (конспект)

На картах позначені в основному ті об'єкти, які зареєстровані в Переліку пам'яток історії та культури Автономної Республіки Крим, виданому Державним Комітетом АРК з охорони культурної спадщини.

Освоєння півострова людиною починається в епоху пізнього ашеля 400-100 тис. років тому. Обжита була в основному область Внутрішньої гряди, де відомі стоянки, що розташовувалися під скельними навісами. На відкритій місцевості стоянки з'являються головним чином в епоху мезоліту-неоліту.

В епоху енеоліту-бронзи (III - II тис. до н.е.) в рівнинній частині мешкали землеробсько-пастуші племена, пам'ятниками яких є численні поселення і кургани, останні використовувалися для впускних поховань наступних племен аж до пізнього середньовіччя.

На початку I тис. до н.е. у зв'язку з формуванням степових ландшафтів тут розселяються кочівники.

Кримський півострів з глибокої давнини відрізнявся помітною динамікою етнічних процесів, що багато в чому було обумовлено його географічним положенням. Природні контрасти - поєднання степових і гірських ландшафтів, органічний зв'язок з євразійської степом на півночі і морське оточення - сприяли як притоку кочового населення, так і впливу з боку цивілізацій середземноморського басейну. Саме до часу початку морських контактів відносяться перші відомості в письмових джерелах про етнічних спільнотах, які населяли півострів.

З'являється можливість ототожнення археологічних комплексів з носіями етнонімів, що згадуються античними авторами. Найчастіше це пов'язане з серйозними труднощами і породжує гострі дискусії, нерідко продовжуються десятиліттями.

Найбільш ранні історичні кочові племена відомі нам під ім'ям кіммерійців. У VIII - VII ст. до н.е. їх витіснили скіфи, що панували в Криму аж до початку нашої ери.

Передгір'я, за винятком Зовнішньої гряди, і Південний берег з VIII ст. по III ст. до н.е. населяли племена таврів, асимільовані потім скіфами, які були витіснені зі степів Північного Причорномор'я до Криму прийшли з-за Волги сарматами.

У VI ст. до н.е. на узбережжі з'являються еллінські колонії, найбільш ранні - на Керченському півострові. У V ст. до н.е. вони були об'єднані в Боспорське царство під верховенством Пантікапея (м. Керч). На західному узбережжі Криму в IV ст. до н.е. раніше незалежні грецькі поліси Керкинітіда (м. Євпаторія), Калос-Лімен (смт Чорноморське) і інші увійшли до складу держави, центром якого був Херсонес, заснований в кінці V ст. до н.е.

Розвиток грецьких полісів Криму проходило в гострій боротьбі з пізніми скіфами, які до III - II ст. до н.е. сформували в передгірській частині півострова свою державу і звернули агресію на володіння Херсонеса. У пошуках союзників місто звертається за допомогою до правителя Понтійського царства Мітрідату VI Євпатора (Діофантові війни). У результаті Херсонес потрапляють у залежність від Понту, як і Боспорське царство, де влада перейшла до понтийскому цареві після придушення виступу скіфської знаті на чолі з Савмаком.

У 60-і рр.. I в. до н.е. Мітрідат зазнав поразки від Риму, який встановив протекторат над Боспорським царством.

У I ст. для відображення натисків скіфів до Римської імперії за допомогою звертається Херсонес. Після прибуття римських військ місто стало васалом імперії.

У III в. на півострів вторглися східнонімецькі племена готів і племена іраномовних аланів. Пізньоскіфське держава була знищена, Боспор підкорився прибульцям. Херсонес вистояв і з V ст. увійшов до складу Візантійської імперії.

У IV ст. передгір'я Криму були спустошені навалою гунів, які створили у другій половині V ст. на Керченському півострові своє князівство, яке було ліквідоване Візантією в 20-х рр.. VI ст. Надалі Візантія встановила контроль над усією прибережною зоною від Херсонеса до Боспору, створивши на Південному березі в період правління імператора Юстиніана I (527-565 рр..) Фортеці Гурзувіти і Алустон, а також ряд фортець навколо Херсона (середньовічна назва Херсонеса). Імперія наполегливо поширювала християнство в середовищі союзного їй готосаланского населення.

У другій половині VII ст. східна частина півострова була зайнята хозарами, поширивши свою владу до кінця VIII ст. до району Херсона.

До початку X ст. Візантія відновлює свій вплив над приморським регіоном. У рівнинній частині півострова впродовж тисячі років, починаючи з другої половини I тисячоліття, змінюють один одного хвилі кочових етносів (хозари, печеніги, половці, монголо - татари).

У XIII - XV ст. рівнинна і велика частина пригірській території перебували під владою Золотої Орди. У 30-40 - х рр.. XV ст. тут виникло відокремилось від неї Кримське ханство. Спочатку ставка хана перебувала в Солхаті (м. Старий Крим), потім вона була перенесена у фортецю Кирк - Ор (з XVII ст. - Чуфут - Кале). На початку XVI ст. столицею ханства стає Бахчисарай. Узбережжя від Боспору до Чембало (Балаклави) перебувало під контролем генуезців, головне місто - Кафа (Феодосія).

У передгір'ях південно-західній частині півострова сформувалося князівство Феодоро зі столицею в Мангупі. У 1475 р. князівство і генуезькі колонії були захоплені турками і перейшли у володіння Османської імперії. Васалом її стає Кримське ханство, що визначило його політичну і культурну орієнтацію.

На XVI ст. припадають перші згадки про кримських татар.

У результаті поразки Туреччини у розпочатій нею російсько-турецькій війні 1768-74 рр.. згідно Кючук-Кайнарджийським миром 1774 Кримське ханство було визнано незалежним. У 1783 р. Крим включений до складу Російської імперії.

Кримські татари формувалися як складний багатокомпонентний етнос, до складу якого увійшли як прибульці - завойовники, так і місцеве ісламізувати і тюркізірованних населення. Аж до Другої світової війни зберігалося чітко виражене поділ кримських татар за основними ландшафтним зонам. Як особливі групи у складі етносу в антропологічному і мовному відношенні виділялися татари Південного берега (південні європеоїди, мова близький до турецького огузской підгрупи тюркської гілки алтайської сім'ї), татари степовій частині (переважання монголоїдні рис, мова кипчакский підгрупи), проміжне положення займали татари передгірної зони . Пізніше, в результаті депортації і подальшого повернення як територіальна ця структура припинила існувати.

Автор

А.Г. Герцен, к. і. н.; Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського