Геамарфалагічныя будынак (канспект)

На карце геамарфалагічныя будова прадстаўлены генетычныя тыпы такіх элементаў рэльефу, як раўніны (акумуляцыйныя, дэнудацыйныя-акумуляцыйныя і дэнудацыйныя) і горы. Нараўне з найбуйнейшымі марфалагічных элементамі паказана асобныя вузьколокализовани формы рэльефу, якія накладваюцца на фонавыя характарыстыкі