🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Тэма 21. УКРАІНА У пачатку 1920 года. Варшаўскі ПАГАДНЕННЕ І ЯЕ НАСТУПСТВЫ (падручнік)

Тэма 21. УКРАІНА У пачатку 1920 года. Варшаўскі ПАГАДНЕННЕ І ЯЕ НАСТУПСТВЫ

 1. Фармальнае прызнанне савецкай Расеяй незалежнасці УССР.
 2. Палітыка ваеннага камунізму.
 3. Варшаўскае пагадненне.
 4. Савецка-польская вайна і Украіна
 • Асноўныя тэрміны і паняцці тэмы

Всеукрревком, ваенны камунізм, Працоўная армія, харчовая дыктатура, харчовая разверсткі, камітэты беднаты, савецка-польская вайна, Варшаўская дамова, Рыжскі мір

 • Асноўныя даты

Лютага 1920 г., Май 1920 г., 25 красавіка - жніўні 1920, лістапад 1920 г., 18 Сакавіка 1921 г.

 1. Якую сацыяльную і эканамічную палітыку праводзіла савецкая дзяржава?
 2. Што такое дыктатура пралетарыяту і якім быў палітычны лад РСФСР?
 3. Якую пазіцыю ў нацыянальным пытанні абвяшчалі бальшавікі, а якую рэальна праводзілі?


1. Фармальнае прызнанне савецкай Расеяй незалежнасці УССР

 1. Чаму прызнання незалежнасці Украінскай сацыялістычнай савецкай рэспублікі з боку савецкай Расіі было фармальным?
 2. Якімі былі функцыі і задачы Всеукрревкома?


Аднаўленне савецкай улады ў Украіне суправаджалася заявамі расейскага кіраўніцтва аб прызнанні незалежнасці УССР. Камуністычны рэжым спрабаваў прадставіць прыход бальшавіцкіх войскаў Украіны братэрскай дапамогай з боку Расеі. Напрыклад, у рэзалюцыі VIII Усерасійскай партканферэнцыі ў снежні 1919 г. адзначалася, што Расійская камуністычная партыя стаіць на пункце гледжання прызнання самастойнасці УССР, але адначасова адзначалася на неабходнасці садзейнічаць рэалізацыі права працоўных карыстацца рознай мове ў дзяржаўных установах і процідзейнічаць спробам адціснуць адзін з моў на другі план.

Сцвярджэнні савецкай улады ў Украіне суправаджалася рэальнымі дзеяннямі накіраванымі на ўмацаванне цэнтралізму праз фарміраванне сістэмы рэўкама. 11 сьнежня 1919 у Маскве быў створаны Усеўкраінскі рэвалюцыйны камітэт, які засяродзіў у сваіх руках вышэйшую заканадаўчую і выканаўчую ўладу ў Украіне. Старшынёй Всеукрревкома стаў бальшавік Г. Пятроўскі.

Знаёмімся бліжэй

Рыгор Іванавіч Пятроўскі (1878-1958) - беларускі дзяржаўны і  палітычны дзеяч. Нарадзіўся ў Харкаве. Працаваў рабочым на заводзе. З 1897 член РСДРП. Кіраваў нелегальнымі рабочымі кружкамі, арганізоўваў забастоўкі рабочых. Вёў партыйную працу. У 1912 г. абіраўся членам IV Дзяржаўнай Думы Расеі ад працоўных Екатеринославщины.  Узначальваў ў Дзяржаўнай Думе бальшавіцкую фракцыю. Неаднаразова выступаў у  Дзяржаўнай Думе з рэзкай крытыкай нацыянальнай палітыкі царызму на абарона сацыяльных моўных і культурных правоў ўкраінскі.

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі быў накіраваны ў Украіну для барацьбы супраць  УЦР. Прымаў удзел у мірных перамовах у Брэсце з боку Савецкай Расіі.  З сакавіка 1919 да 1938 г. старшыня УУЦВК. Актыўна садзейнічаў правядзенню ў жыцця бальшавіцкай палітыкі ва ўкраінскім сяле. З 1940 г. жыў і працаваў у Маскве, дзе і пахаваны. У яго гонар горад Екатеринослав быў  у 1926 г. перайменаваны ў Днепрапятроўск.

 1. За што змагаўся Г. Пятроўскі?
 2. Як ставіўся да вырашэння ўкраінскага пытання?
 3. Аргументуйце сваю пазіцыю на аснове фактаў яго біяграфіі.


Да асноўных задачам зноў цэнтральнага органа ўлады ўваходзіла устанаўленне поўнага кантролю над тэрыторыяй Украіны, фарміраванне новых органаў савецкай улады і падаўлення антыбальшавіцкіх сіл. Сваёй рэзідэнцыяй Всеукрревком зрабіў пралетарскі Харкаў. Аднаўленне мясцовай улады адбывалася за прызначэння Всеукрревкомом губернскіх рэвалюцыйных камітэтаў. Яны, у сваю чаргу, стварылі павятовыя рэўкома і  сцвярджалі валасныя і сельскія.

Дзейнасць Всеукрревкома была накіравана на ўмацаванне бальшавіцкай савецкай улады ў Украіне на прынцыпах цэнтралізму і уніфікацыі ўсіх бакоў жыцця грамадства ў адпаведнасці з нормамі, якія склаліся ў РФССР. У студзені 1920 г. Всеукрревком пацвердзіў папярэднія пагаднення аб поўным аб'яднанне сіл УССР і РСФСР. У лютым 1920 г. пасля канчатковага зацвярджэння савецкай улады ў Украіне Всеукрревком склаў свае паўнамоцтвы і перадаў уладу Саветаў наркаму і УУЦВК. Апошні разгарнуў падрыхтоўку да выбараў саветаў у Украіне.

2. Палітыка ваеннага камунізму

 1. Якімі былі мерапрыемствы савецкай улады ў ўкраінскай прамысловасці?
 2. Да якіх наступстваў яны прыводзілі?
 3. Што такое «харчовая дыктатура» і «харчовая разверсткі»?
 4. Якой была іх сацыяльная накіраванасць і наступствы?


Сутнасць палітычнага курсу бальшавікоў складалася ў разбурэнні існай у  Украіна эканамічнай сістэмы, заснаванай на таварна-грашовых адносінах і замене яе прамым тавараабменных. Такая палітыка атрымала ў Расіі назва «ваеннага камунізму».

Ваенны камунізм - Унутраная палітыка  савецкай улады, уведзеная ў гады грамадзянскай вайны з мэтай засяроджванне ўсіх працоўных і матэрыяльных рэсурсаў у руках дзяржавы. Характарызаваўся шырокай нацыяналізацыяй прамысловых прадпрыемстваў, цэнтралізацыяй кіравання прамысловасцю, поўным забаронай волі гандлю, увядзеннем продразверстки і працоўнай павіннасці.

Важнай складнікам палітыкі «ваеннага камунізму» быў працэс нацыяналізацыі сродкаў вытворчасці. Дэкрэт аб парадку нацыяналізацыі прадпрыемстваў падаваў права ажыццяўляць яе выключна ўрада УССР. Законам меркавалася абагульванні ў першую чаргу буйных прадпрыемстваў, якія мелі дзяржаўнае значэнне. Для кіраўніцтва гэтым працэсам ў рэспубліцы было створаны Украінскі савет народнай гаспадаркі (УСНХ). На працягу 1920  дзяржаўнымі сталі больш за 11 тыс. прадпрыемстваў з 82% працоўных. Прадпрыемствы, якія пераходзілі ва ўласнасць дзяржавы, часта зачыняліся з  заняпад працоўнай дысцыпліны, недахоп сыравіны і ўцёкі працоўных, не хацелі працаваць амаль задарма.

Бальшавікі лічылі, што выхадам з гэтага цяжкага становішча можа стаць  мілітарызацыя эканомікі. У канцы студзеня 1920 г. у Украіну было створана Працоўную войска. У яе функцыі ўваходзілі нарыхтоўка сыравіны і харчавання, здабыча паліва, забеспячэння прадпрыемстваў рабочай сілай і інш Суровая рэальнасць новай ўлады ніяк не супадала з яе абяцанкамі,  што працоўныя стануць гаспадарамі заводаў і фабрык.

Сялянскі пытанне для бальшавіцкай партыі было адным з найбольш хваравітых. Сацыяльнай апорай партыя абвяшчала працоўны клас, а сялянства лічыла толькі саюзнікам, ды і тое не ўсе, а толькі бядноты. Да  большасці сялян савецкая ўлада ставілася насцярожана, паколькі яны былі натуральнымі ўласнікамі сродкаў вытворчасці. Таму бальшавікі імкнуліся  распаўсюдзіць нацыяналізацыі і на сельскую гаспадарку.

Яшчэ ў 1919 г. яны пачалі аграрную рэформу, па якой праводзілася перадача канфіскаваных зямель перш калектыўным гаспадаркам, і часткова - сялянам. Такія пераўтварэнні выклікалі абурэнне сялян. Бальшавікі, асцерагаючыся, што сітуацыя на сяле можа выйсці з пад кантролю, былі вымушаныя пайсці на саступкі. Улада, спрабуючы заваяваць добразычлівасць украінскіх сялян, аддала ім амаль палову зямельнага фонду цукровых заводаў. Нават такія меры не знялі сацыяльнага напружання на вёсцы. Ўкраінскае сялянства лічыла, што савецкая ўлада не апраўдала іх надзей.

На сяло распаўсюджвалася і палітыка ваеннага камунізму. Прыватную торгивлюя прадуктамі харчавання было забаронена. У канцы лютага 1920 г г. Саўнаркам УССР з мэтай забеспячэння гарадоў і арміі харчаваннем прыняў закон аб харчовай раскладку.

Харчовая разверсткі - сістэма нарыхтовак харчовых прадуктаў і сельскагаспадарчай сыравіны, пабудаваная на прымусовым тавараабменных і канфіскацыі.

Для кожнай губерні вызначалася колькасць збожжа, якое яна павінна была здаць дзяржаве. Гэта колькасць «раскладалася» мясцовымі ўладамі на асобныя сялянскія  гаспадаркі. Пасля здачы збожжа па нормах сялянам заставаўся толькі пражытачны мінімум і пасяўной матэрыял, астатняе забіралі без усялякіх кампенсацый. Ажыццяўленнем продразверстки займаліся адмысловыя органы.

Сяляне адказалі на гэтыя меры новым усплёскам ўзброенай барацьбы. Тады бальшавіцкая ўлада звярнулася да старога добра вядомага метаду - падзяляй і  ўладар. У траўні 1920 г. па рашэнню УУЦВК пачалі стварацца камітэты беднаты.

Звернемся да крыніц

Са закона аб камітэтах беднаты (9 траўня 1920)

Для абароны інтарэсаў беднякоў і сераднякоў вёскі ствараюцца сельскія і валасныя камітэты беднаты. У іх задачы ўваходзіць:                  

 1. хуткае правядзенне закона аб надзяленні зямлёй і інвентаром беззямельных і малазямельных сялян;
 2. правядзенне закона аб продразверстку і забеспячэння сельскай беднаты прадугледжанай у законе часткай нарыхтоўкі;
 3. садзейнічанне савецкай улады ў барацьбе за яе зацвярджэнне ў сяле (барацьба з бандытызмам, з непісьменнасцю, з кулацкага засіллем).
У чым заключаліся задачы камбед, зыходзячы з тэксту закона? Як бы вы паставіліся да ўдзелу ў працы такога камітэта? Чаму?

На камбед перш за ўсё ўскладалася абавязак прадстаўляць палітыку бальшавікоў на сяле і разгарнуць барацьбу супраць заможных сялян. Для заахвочванне камбед да канфіскацыі збожжа ў аднавяскоўцаў ўлада дазволіла ім пакідаць для ўласных патрэб да 25% ад канфіскаванага. Восенню 1920 г. у Украіна налічвалася каля 11 тыс. камбед. Яны не толькі сталі непасрэднымі прадстаўнікамі бальшавіцкай улады, але і падпарадкавалі сабе сельскія саветы. На барацьбу з сялянствам камуністычны рэжым кінуў і  харчовыя атрады, якія фармаваліся ў гарадах з рабочых. З сакавіка па  Верасні 1920 года ЦК КП (б) У разам з прафсаюзамі накіравалі ў продотрядов каля 15 тыс. рабочых. Акрамя таго, у барацьбе з сялянствам улада пачала выкарыстоўваць Чырвоную армію. Сітуацыя ў Украінскі грамадстве з прычыны палітыкі ваеннага камунізму стала вельмі напружанай.

3. Варшаўскае пагадненне

 1. Пры якіх абставінах Польшча пачала захопу ўкраінскіх земляў?
 2. Як дзейнічала ў бальшавіцкай тыле войска УНР? Калі і чаму было падпісана Варшаўская дамова?
 3. Чаму Пятлюра пагадзіўся на такую


У канцы 1919 г. Польшча, маючы сур'ёзную падтрымку з боку Антанты, працягвала стварэнне сваёй дзяржавы «ад мора да мора». Яна нарошчвала  ваенны патэнцыял, абапіраючыся на дапамогу ЗША, Англіі і Францыі, і вясной 1920 г. стварыла адну з найбуйнейшых армій у Еўропе, налічвала 738 тыс. чал. Яна захапіла значную частку Беларусі і ўкраінскія землі да рэк Збруч і Гарынь.

Савецкая Расія ў гэты час вяла знясільваючую барацьбу з белагвардзейскіх войскамі і не магла процідзейнічаць палякам. Таму яе ўрад неаднаразова звяртаўся з прапановамі ў Польшчу пачаць перамовы, аднак гэтыя звароты заставаліся без адказу.

Разам з актывізацыяй дзеянняў польскіх узброеных фарміраванняў, на Украінскі тэрыторыі ішлі жорсткія баі войскаў УНР, якія ажыццяўлялі Першы зімовы паход па тылах Чырвонай арміі. У лютым 1920 г. яны фарсіравалі Днепр у раёне Золотоноше і разгарнулі баі за Липовец, Умань, Чаркасы, Канева, Адважная, Балтыі і іншыя гарады Украіны. Петлюровцы знішчалі савецкія гарнізоны, камунікацыі, органы савецкай улады. Пасля, па загадзе Галоўнага атамана, атрады УНР пачалі прабівацца на заход у Польшчу.

С. Пятлюра імкнуўся скарыстацца ўскладненнем адносін паміж Польшчай і савецкай Расіяй. Ён, гуляючы на

21 красавіка 1920 абодва бакі падпісалі агульную і гандлёва-эканамічнае канвенцыю, па якой польскі ўрад прызнаваў незалежнасць УНР. Канвенцыя вызначыла новыя польска-ўкраінскія мяжы. Пад польскую ўлада адышлі Галічына, Заходняя Валынь, частка Палесся, Лемковщина, Холмшчына, Падляшша і Посянье. 24 красавіка 1920 г. было заключана ваенную канвенцыю, якая прадугледжвала пачатак сумесных польска-украінскім ваенных дзеянняў супраць бальшавіцкіх войскаў на тэрыторыі  Украіна. Акрамя таго, С. Пятлюра пагадзіўся на перыяд ваенных дзеянняў падпарадкаваць ўзброеныя сілы УНР польскай камандаванню.

Звернемся да крыніц

З Палітычнай канвенцыі паміж Польскай Рэспублікай і Украінскай Народнай Рэспублікай. Варшава, 21 красавіка 1920 г.

Урад Рэчы Паспалітай Польскай, з аднаго боку, і ўрад Украіны? Скай Народнай Рэспублікі, з другога ... пагадзіліся на такія рашэнні:         

 1. Прызнаючы права Украіны на незалежнае дзяржаўнае існаванне? Справа Паспалітая Польская прызнае вярхоўнай уладай Украінскай Народнай Рэспублікі дырэктар незалежнага Украінскай Народнай Рэспублікі з Галоўным там? НОМ ном Сымонам Пятлюры на чале ...
 2. Урад польскі прызнае Украіну тэрыторыі на ўсход ад мяжы, ўказанага ў § 2 гэтага дагавора, да межаў Польшчы 1772 года (да падзелаў), якую Польшча ўжо займае ці атрымае ад Расіі шляхам узброеным або дыпламатычным.
 3. Украінскі ўрад абавязваецца не заключаць якіх-небудзь паміж? міжнародных дагавораў, накіраваных супраць Польшчы. Гэтыя ж абавязковыя? Вязанне бярэ на сябе ўрад Рэчы Паспалітай Польскай.
 4. Нацыянальна-культурныя правы, польскі ўрад падае сваім грамадзянам ўкраінскай нацыянальнасці, якія пражываюць на тэрыторыі РПП, будуць той жа меры прадастаўленыя грамадзянам польскай нацыянальнасці,  жывуць у межах Украінскай Народнай Рэспублікі, і наадварот.

З Ваеннай канвенцыі паміж Польшчай і УНР. Варшава, 24 Красавіка 1920

 1. Польскія і ўкраінскія войскі дзейнічаюць разам як войскі саюзныя ...
 2. З моманту пачатку сумесных дзеянняў супраць бальшавікоў Ўкраіну? скі ўрад абавязваецца пастаўляць прадукты польскай арміі, якая апэруе на ўкраінскай тэрыторыі? У выпадку непрадстаўлення Украінскі урадам неабходнай прадукцыі грамадзянскі камісар Украіне ? Ажыццяўляе рэквізіцыі пра-прадуктаў у мясцовага насельніцтва ...
 3. Камандаванне польскіх войскаў абавязваецца пастаўляць ўкраінскія войскі зброяй, амуніцыяй, рыштункам і адзеннем ў колькасці, неабходным для трох дывізій ...
На якіх умовах была заключная Варшаўская палітычная здзелка? Якімі былі  ўмовы ваеннай канвенцыі? Чаму гэтая здзелка была таямніцай? Як вы думаеце, каму яны былі выгаднымі - Польшчы ці УНР? Чаму?

Нарэшце, усе гэтыя тры канвенцыі склалі Варшаўскую пагадненне паміж УНР і Польшчай, якая папярэднічала савецка-польскай вайне 1920 г. Значная колькасць украінскіх палітыкаў асудзіла падпісанае С. Пятлюры пагадненне, бачачы ў ёй дамінаванне інтарэсаў палякаў.

4. Савецка-польская вайна і Украіна

 1. Якія мэты перасьледавалі палякі і ўкраінскія войскі, пачынаючы вайну?
 2. Як разгортваўся контрнаступленне Чырвонай арміі?
 3. Чаму бальшавікам удалося стварыць на заходнеўкраінскіх землях часовыя савецкія рэгіянальныя адукацыі?
 4. Калі і чаму абодва бакі пагадзіліся на перамовы аб свеце і на якіх умовах?


Савецка-польская вайна і Украіна. Разгром войскаў Урангеля і атрадаў Махно (Красавік 1920 - 1921 гг.)

Пасля падпісання Варшаўскай дамовы Польшча, аб'яднаўшы свае сілы з УНР, 25 красавіка пачала вайну супраць РСФСР. Палякі, маючы значную перавагу ў жывой сіле і тэхніцы, ударылі ў стык Заходняга і Паўднёва-Заходняга франтоў. Супраць бальшавікоў дзейнічалі аб'яднаныя польска-ўкраінскія войскі, якія налічвалі 20 тыс. польскіх і 15 тыс. украінскіх воінаў. Яны спрабавалі, скарыстаўшыся раптоўнасць нападу, акружыць Чырвоную армію і знішчыць яе. За першы тыдзень баёў ўзброеныя сілы саюзнікаў выбілі бальшавікоў з Жытоміра, Бердичева і Козятина. Але, нягледзячы на

Пераважная большасць насельніцтва са страхам паставілася да разгортвання баявых дзеянняў у ходзе савецка-польскай вайны і прыходу палякаў разам з петлюровцами ва ўкраінскія землі. Удзел у вайне войскаў УНР расцэньвалася  як імкненне С. Пятлюры любой цаной вярнуць сабе ўладу ў Украіне.

Змест польскіх акупацыйных войскаў стала цяжкім цяжарам для Украінскі насельніцтва. Фармальна, па дамове, прыход палякаў выглядаў як  дапамогу украінскім у вызваленні іх земляў ад бальшавікоў. Рэчаіснасці адбылася польская акупацыя Украіны. Адміністрацыя УНР афіцыйна аформілася толькі ў пачатку ліпеня. Аднак, яе магчымасці былі абмежаваныя. Палякі часта ігнаравалі яе, на Валыні і падоле яна зусім не сфармавалася, і ўлада тут засяроджвалася ў руках польскай верхавіны.

З першых дзён знаходжання ў Украіну палякі пачалі вывозіць прамысловае  абсталяванне, розную прадукцыю і сыравіну. Па ўсёй ўкраінскай тэрыторыі былі разгорнутыя рабаванні, рэпрэсіі, габрэйскія пагромы. Усё гэта выклікала супраціў ўкраінскага насельніцтва і ўзброеныя выступленні супраць палякаў. Ю. Пілсудскі накіроўваў супраць паўстанцаў рэгулярныя войскі, якія жорстка  расправіліся з мясцовым насельніцтвам. Масавыя расстрэлы паўстанцаў сялян палякі здзяйснялі ў Дубна, Роўна, Староконстантинове і іншых гарадах.

Акрамя стыхійных сялянскіх выступленняў, супраць палякаў дзейнічалі падпольныя арганізацыі, узначаленыя пераважна бальшавікамі або прадстаўнікамі іншых сацыялістычных партый. У канцы траўня актыўную арганізацыйную дзейнасць разгарнула внефронтовой бюро ЦК КП (б) У. Яно не абмяжоўвалася толькі падрыхтоўкай паўстанняў ўкраінскага насельніцтва супраць акупантаў, але і ажыццяўляла антываенных агітацыйную працу сярод польскіх воінаў. Украінскія бальшавікі наладзілі таксама выпуск газеты "Жолгнеж польскі ", друкавалі для польскіх салдат ўлёткі, брашуры, заклікі, дзе заклікалі іх павярнуць зброю супраць улады Ю. Пілсудскага.

Савецкі плакат

Савецкае кіраўніцтва пераправілі на польскі фронт найбольш баяздольныя часткі. 5 чэрвеня 1920 Чырвоная армія перайшла ў контрнаступленне. У выніку для палякаў паўстала пагроза асяроддзя і яны вымушаныя былі адступіць. Праз два дні бальшавікі авалодалі Жытомір і  Бердичевом, а 12 чэрвеня - увайшлі ў Кіеў.

Савецкія войскі перайшлі ў наступ па ўсім фронце. У ліпені армія Ю. Полсудського пакінула Ваўкавыск, Жмеринку, Праскураў, Камянец-Падольскі. Ваенныя дзеянні былі перанесены на тэрыторыю Заходняй Украіна. Адначасова з поспехамі савецкага Паўднёва-Заходняга фронту, дзейнічаў у Украіну, актыўны наступ бальшавікі разгарнулі сіламі заходняга фронту ў Беларусі.

Паступова войскі палякаў пачатку ахопліваць паніка, іх адступленне з Украіна усё больш станавіўся падобным на ўцёкі. Польшча апынулася перад пагрозай поўнага краху. Савецкае кіраўніцтва было настолькі ўпэўненае ў сваёй перамозе, што вырашыла наступаць на Варшаву толькі сіламі Заходняга  фронту, а часткі Паўднёва-Заходняга - накіравала на Львоў, спадзеючыся  падняць сацыялістычную рэвалюцыю ў заходнеўкраінскіх землях.

Ю. Пілсудскі звярнуўся за дапамогай да Антанты. Вярхоўная рада Антанты 4 ліпеня 1920 г накіравала ноту савецкаму ўраду з прапановай пачаць перамовы паміж Расеяй і Польшчай. У выпадку адмовы бальшавікоў Антанта пакідала за сабой права падаць Польшчы любую дапамогу. Савецкае кіраўніцтва дало згоду на перамовы, але адначасова аддало загад сваім войскам фарсіраваць наступ на Варшаву.

Бальшавікі былі захопленыя ідэямі сусветнай рэвалюцыі. Яны разглядалі польскія землі як плацдарм свайго пранікнення ў Заходнюю Еўропу. З прыходам савецкіх войскаў у Польшчу тут быў створаны рэўкам на чале з Ф. Дзяржынскім. Гэты орган разгарнуў актыўную дзейнасць па фарміраванні мясцовых саветаў, пачала ажыццяўляцца нацыяналізацыя. Памешчыцкія маёнткі пераходзілі пад кіраванне батрацких камітэтаў.

Ва Ўсходняй Галіцыі ў жніўні было абвешчана Галіцкую сацыялістычную савецкую рэспубліку на чале з Галревкомом, старшынёй якога стаў бальшавік  В. Затонский. Час у Сколиському павеце камуністы ўзнялі супраць палякаў паўстанне і стварылі Бойковская савецкую рэспубліку. Заходнеўкраінскі насельніцтва разглядала стварэння рэгіянальных савецкіх  рэспублік як форму пратэсту супраць самаўпраўнасці палякаў. Разам насельніцтва Заходняй Украіне апынулася абыякавым да сацыялістычнай рэвалюцыі і надзею бальшавікоў на яе разгортванне не апраўдаліся. Савецкія войскі не змаглі захапіць Львоў. Нясучы вялікія страты, яны затармазілі сваё прасоўванне.

Наступ савецкіх войскаў і на Варшаву паступова пачаў згасаць (усе больш адчувальнай станавілася стомленасць, страты жывой сілы, недахоп боепрыпасаў). Пагроза зноў падвергнуцца залежнасць ад Расеі згуртавала палякаў. Яны  спынілі бальшавікоў пад Варшавай у раёне прыгараднай крэпасці Модлін і перайшлі ў контрнаступленне, нанёсшы поўнае паражэнне Чырвонай арміі. Аднак развіць свой поспех палякі не змаглі. Вычарпанымі апынуліся наступальныя  магчымасці і савецкай Расеі.

У жніўні 1920 г. абодва бакі пачалі ў Менску перамовы аб перамір'і. У гэтых умовах войскі УНР вырашылі працягваць барацьбу супраць савецкіх войскаў самастойна. Аднак, Чырвоная армія выкарыстаўшы перамір'е перагрупаваць свае сілы і ў лістападзе 1920 г. выбіла петлюровцев з Украіны на тэрыторыю Польшчы.

Мірныя перамовы пачаты паміж ваюючымі бакамі ў Менску былі перанесены ў пачатку верасня 1920 у Рыгу і працягваліся там да вясны 1921 Нарэшце, 18 Сакавіка 1921 г. Польшча з аднаго боку і РСФСР і  з другога падпісалі Рыжскі мір. Паводле яго умовам абодва бакі абавязваліся спыніць ваенныя дзеянні. Акрамя таго, дагавор ануляваў Варшаўскую пагадненне паміж Польшчай і УНР, і ўсталяваў новыя межы, па якіх Заходняя Украіна і Заходняя Беларусь ўваходзілі ў склад Польшчы.

Падпісанне польска-савецкага мірнага дагавора. Рыга, 1921 г.

 1. Чаму і як была прызнаная незалежнасць УССР?
 2. Як ажыццяўлялася палітыка "ваеннага камунізму" у эканоміцы і грамадскім жыцці?
 3. Як адбіўся на лёсе Украіны савецка-польская вайна?
 4. Калі і пры якіх абставінах была заключана Варшаўскае пагадненне?
 5. Як адбываўся наступ аб'яднаных польска-ўкраінскіх сіл?
 6. Якую палітыку праводзілі палякі на ўкраінскіх землях?
 7. Як адбываўся адступленне польска-ўкраінскіх войскаў з тэрыторыі Украіны?
 8. Якія ўмовы Рыжскага міру?
 9. О. Субтельный піша: "На Украіне, як і ўсюды ў былой царскай Расіі, знік стары парадак, і сяляне размеркавалі паміж сабой значную частку канфіскаваных зямель. Таму, мары аб незалежнасці засталіся няспраўджанымі, многія ўкраінскі мелі падставы лічыць, што рэвалюцыя не пакінула іх з пустымі рукамі. Усё залежала ад таго ...." Паспрабуйце працягнуць гэтую прапанову і абгрунтуйце сваю думку.
 10. Бальшавікі абвяшчалі, што савецкая ўлада - гэта ўлада працоўных, цалкам знаходзіцца ў руках рабочых і сялян. Або Ці згодныя вы з гэтым становішчам? Чаму? Дакажыце сваё меркаванне, абапіраючыся на падзеі, звязаныя з некалькімі вядомымі вам спробамі ўстанаўлення савецкай улады ў Украіне.
 11. Варшаўскае пагадненне - гэта дыпламатычная перамога ці саступка нацыянальнымі інтарэсамі?
 12. Як вы лічыце, чаму не адбылося антыбальшавіцкага паўстання, на якое разлічваў С. Пятлюра, прасоваючыся на Украіну разам з польскімі войскамі?
 13. Якімі былі мэты бакоў, якія прынялі ўдзел у савецка-польскай вайне? Ці адбілася гэта, на вашую думку на выніках вайны? Якімі былі  вынікі вайны? Хто яе выйграў? Растлумачце.
 14. Успомніце мірны дагавор УНР у Брэст-Літоўску. Параўнайце яго  ўмовы і ўмовы Рыжскага мірнага дагавору 1921 г. зробіць высновы.