🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 43. Эліністычны дзяржавы ў IV-II стст. да н. э эліністычнай культура (падручнік)

§ 43.Эліністычны дзяржавы ў IV-II у. да н.э.Эліністычнай культура

1. Барацьба за спадчыну Аляксандра Македонскага (323-281 гг да н.э.). Элінізму

Імперыя Аляксандра Македонскага неўзабаве распалася на асобныядзяржавы, якія мелі сваіх цароў і свае дынастыі. іх засноўвалі былыя паплечнікіі камандзіры македонскай цара - дыядохаў. Яныпадзялілі імперыю і пачалі ваяваць паміж сабой. У 311 г. дыядохаў заключылі пагадненне аб свеце. Але яна была парушана, івайны працягваліся яшчэ амаль 50 гадоў. У гэтай крывавай барацьбе, як укалейдаскопе, мяняліся і гінулі кіраўнікі, напрыклад сын АляксандраМакедонскага - АляксандрIV, палкаводзец Лисимах і інш У рэшце рэшт паўстала некалькі дзяржаў. Сярод іхмагутнымі былі Македонія, Егіпет дынастыі Птолемееві Сірыйскае царства Селевкідамі.

 

Распад імперыі АляксандраМакедонскага. Адукацыя эліністычны дзяржаў

 

Дзяржавы,ўтварыліся на абломках вялікай імперыі АляксандраМакедонскага, завуць эліністычным. Іх палітычны лад сумяшчаўэлементы кіравання ўсходніх дзяржаў, якія кіраваліся аднаасобна царамі. Асновайіх жыцця быў грэцкі (элінская культура, дапаўнялася дасягненнямізаваяваных Аляксандрам Македонскім народаў.Культуру, якая ўзнікла ў выніку взаимодополнениягрэчаскай і ўсходніх культур, прынята называць эліністычнай.

Нанеабсяжных прасторах імперыі Аляксандра виниклии горада,што забудовай, архітэктурай і кіраваннем нагадвалі грэцкія полісы. З Усходупрыйшло пакланенне царам. На ваеннай сферы грэкі запазычылі выкарыстаннябаявых сланоў. На элінаў сталі папулярнымі Пытаецеся, Кібелы, Якіх пачыталі на Усходзе. У сваю чаргу грэкі на Усходпрынеслі сваіх багоў (Зеўса, Афіны, Дыяніса, Ніку).Пад уплывам грэкаў ўсходнія мастакі капіявалі элінскіх ўзоры ў архітэктуры,скульптуры і жывапісу. Зараз карынфскія і Іанічнае калоны будавалі адГрэцыі да Індыі. Агульнай для народаў эліністычнага свету была таксама мова,ўзнікла на аснове афінскага дыялекту.

 

2. Росквіт эліністычны дзяржаў

 

Эліністычны свет у III ст.да н.э.

 

Росквітэліністычны дзяржаў прыходзіцца на III ст. да н.э.

ЭліністычнайМакедонія. Пасля распаду імперыі АляксандраМакедонскага гэта дзяржава была эканамічна слабай, але з дапамогаймоцнага войскі ёй удалося ўтрымліваць пад сваёй уладай горада-дзяржавыБалканскага паўвострава. Першым царом эліністычнай Македоніі быў палкаводзец.Пасля яго смерці дзяржава ахапіла полымя братазабойчых войнаў і паўстанняў.Росквіту Македоніі дасягнула пры дынастыі, заснаванай АнтыгонII.Гэта быў выбітны кіраўнік, які лічыў, што валадараньне - ганаровы, але цяжкіабавязак.

Нягледзячына тое, што ўсе наймацнейшыя грэцкія дзяржавы паўсталі супраць яго, АнтыгонII атрымоўвалася паспяхова супрацьстаяць ім і наватўзяць штурмам Афіны, якія спрабавалі вызваліцца з-пад улады Македоніі. Паводле ягопераемнікаў становішча краіны ўскладнілася. На Македонію пасягаў грэцкія горада,паўсталыя плямёны, магутны Рым. У 168 г. да н.э. апошні царМакедоніі - Пярсей - прайграў вырашальную бітву рымлянам і быў узяты ўпалон. Яго прывезлі ў Рым і пакараны. На 148 г. да н.э. Македоніяператварылася ў правінцыю Рымскай рэспублікі.

ЭліністычныЕгіпет. Заснавальнікам новай дынастыі цароў Егіпта быў Дыядохаў ПталамейІ Сотера(Каля 360-283 гг да н.э.). Яго сын Пталамей II Філядэльфія (283-246 гг да н.э.) адбудаваўзакінуты канал паміж Нілам і Чырвоным морам. Гэта наладзіла і пашырылагандаль з Індыяй і іншымі краінамі. Цар заснаваў горад Птоломаиду,жыхары якога займаліся дрэсіроўкі баявых сланоў, патрэбных у тагачаснайвайне. Пталемеі стварылі вялізны флот, колькасцю4000 караблёў.

Дзяржава Селевкідамі. Сірыйскае царства, створанае Селевкідаміна абломках імперыі Аляксандра Македонскага, існавалапрацягу 312-64 гг да н.э. Яно займала амаль усю тэрыторыюбылой імперыі, акрамя Македоніі, Грэцыі, Егіпта і Індыі. Заснаваў яго сын простагаМакедонец палкаводзец Аляксандра СелеўкІ (358-281 гг да н.э.). Ён быўуладным кіраўніком. Яму прыпісваюць словы: «Заўсёды справядліва тое, штоўстаноўлена царом ». Вяршыні магутнасці дзяржава дасягнула пры Антыёха III,які кіраваў у 223-187 гг да н.э. Як раней АляксандрМакедонскай, ён змог дайсці да Індыі. Яго ўнук Анціох IV праславіўся якбудаўнік. Ён упрыгожыў сталіцу - горад Антыахію - Выдатнымізбудаваннямі, спрыяў развіццю мастацтва. Але выстаяць супраць рымлян Селевкіды не змаглі. У 1964 да н.э.Сірыйскае царства захапіў Рым.

 

Манета Селеўк

 

Паняцці і тэрміны

Сем цудаў антычнага свету: Егіпецкія піраміды. Сады Семіраміды.Скульптура Зеўса Алімпійскага. Храм Артэміды ў Эфесе. Калос Радоскі.Маўзалей у Галікарнасе.

 

Маўзалей у Галікарнасе

 

3. Культура і навука эпохі элінізму

Суткіэлінізму пакінула шмат імёнаў выдатных вучоных і мысляроў. Сярод іх і вучаньПлатона - Арыстоцель (384-322 г. да н.э.). Блізу Афін ён заснаваўўласную школу - Ликей. Вучні атрымлівалі веды палітаратуры, дзяржаўнага ладу, прыроды падчас прагулак па алеях гаі Апалона Ликейского.

Арыстоцельлічыў, што вывучаць навакольны свет можна толькі праз вопыт. На ягодумку, лепшым дзяржаўным прыладай з'яўляецца манархія, а горшым - тыранія. Яшчэ аднымвыдатным філосафам эпохі элінізму быў Эпікур (341-270 гг да н.э.).Ён ў 306 г. да н.э. заснаваў у Афінах ўласную школу «Сад Эпікура». Яна праіснавала каля 800 гадоў. Мэтажыцця, на думку Эпікура, Адсутнасціпакут, у фізічным і духоўным здароўе. Яго асноўнай працай быўтвор «Паданні прыроду», які складаўся з 37 кніг.

 

Цікава ведаць

У 324 г. да н.э. у горадзе Сузы зазагадам Аляксандра Македонскага адначасова адбылося 10000 вяселляў. Цар ставіў мэтайаб'яднаць мясцовае насельніцтва і заваёўнікаў-грэкаў. Пажаніліся цар, яговайскаводы, простыя воіны. Сярод іх быў і Селеўк.

 

Дакумент

Плутарх аб Арыстоцеля

... Цар запрасіў да сябе знакамітага і найвченнишогоз грэцкіх філосафаў - Арыстоцеля, а за навучанне узнагародзіў яго спосабамнайлепшы і годны велічы гэтага вучонага. Філіпадбудаваў родны горад Арыстоцеля Стагире, Некалісам разбурыў ... Аляксандр спачатку захапляўсяАрыстоцелем і нават кахаў яго не менш, чым свайго бацькі, бо, як сам казаў,адным ён абавязаны сваім жыццём, а другому - адчуваннем прыгажосці жыцця ...

 

Пытанні да дакумента

1. Як ФіліпII аддзячыў грэцкай мудраца?

2. Чым, па словах Плутарха, Аляксандрабавязаны Арыстоцелю?

 

Значныўклад у тыя часы было зроблена ў развіццё матэматыкі і тэхнікі. Веды па геаметрыіабагульніў выбітны матэматык Еўклід(III стагоддзе да н.э.) у сваёй працы «Пачала». Шматлікія адкрыццё зрабіў Архімед з Сіракузах(287-211 гг да н.э.). Ён сфармуляваў закон рычага. Архімед казаў:«Дайце мне кропку апоры, і я зрушу Зямлю". Свае веды ён выкарыстаў для стварэнняшматлікіх механізмаў. У прыватнасці, створаныя ім ваенныя машыны абаранялі жыхароў Сіракузах ад нападаў ворагаў.

ПаслядоўнікАрхімеда (II стагоддзе да н.э.) стварыў зубчастае кола, вадзяныя гадзіннік,помпа. Выбітным механікам эпоху элінізму быў Геранім Александрыйскі(150-100 гг да н.э.). Ён сканструяваў фантаны. Паравую машыну,вынайдзеную Геранім, Выкарысталі падчастэатральных спектакляў - яна рухала марыянеткі і дэкарацыі, ствараючы ўражаннерэальнасці дзейства.

Да нашагачасу захаваліся творы аўтараў папулярных у той час п'ес. Адным з самых вядомыхаўтараў быў Менандр(343-291 гг да н.э.). Ён напісаў больш за 100 камедый. Восем зіх перамаглі ў спаборніцтвах паэтаў.

Выбітнымаратарам называюць Демосфена (384-322 ггда н.э.). Яго ідэалам былі дэмакратычныя Афіны часоў Перикла,дзе панавалі народныя сходу. У сваіх непераўзыдзеных прамовах ён выступаў супраць ПіліпаII, цара захопнікаў-Македонцаў. Такія прамовыатрымалі назву філіпікі.

Грэківысока шанавалі мастацтва архітэктуры і выдатныя тварэнні рук называліцудамі святла. У эпоху элінізму быў пабудаваны Маяк на востраве Фарос у дэльце Нілу, блізуАлександрыі Егіпецкай. Востраў злучылі з кантынентам рукотворным насыпам.Тут былі пракладзеныя рэйкі, па якіх у ваганеткі падвозілі да маяка дровы. Затыміх падымалі на вяршыню вежы, дзе складвалі і падпальвалі. Агонь маяка, які павіненвышыню 135 м,было відаць за 60 км.Яшчэ адзін цуд - трохступеньчатая грабніцацара Мавсола, Якую вянчала калясьніца, запрэжануючацвёркай коней. Шэдэўрам быў таксама КоласРадоскі - Гіганцкая, каля 36 м вышынёй, Статуя бога Сонца Геліяса на в.Родас у Эгейскім моры. Дваццаць гадоў спатрэбілася, кабпабудаваць гэты цуд. Унікальная Александрыйскаябібліятэка нагадвала сабой выдатны горад. У ёй было ўладкаванаесховішча для кніг, зала для чытання, фантан і нават заапарк.

 

Твар

Демосфен паходзіў з багатай сям'і, але, застаўшысябез бацькоў, страціў спадчыну. Ён вырашыў вярнуць скрадзенае маёмасць праз суд.Юнаком ён баяўся выступаць перад натоўпам. Демосфен пераадолеў гэты страхпастаяннай працай над сабой. Ён выходзіў на бераг мора і стараўся гаварыцьгучней шумяць хвалі і вецер. Маючы недахопы дыкцыі, Демосфен пераадолеў іх,набіраючы ў рот каменьчыкаў і спрабуючы правільна і выразна прамаўляць прамовы.

 

Пытанні і заданні

1. Назавіце самыя эліністычны дзяржавы.

2. Назавіцевыбітных палітычных дзеячаў эпохі элінізму.

3. Ахарактарызуйцесуткі элінізму.

4. Апішыцеархітэктурныя помнікі эпохі элінізму.

5. ЧамуДемосфен заслугоўвае таго, каб застацца ў памяці чалавецтва?