🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 3. Геаграфія антычнай эпохі (падручнік)

§ 3. Геаграфія антычнай эпохі

 

Адкрыццё формы Зямлі. Веды аб форме нашай планеты былі надзвычай важныя для далейшага развіцця геаграфіі і асабліва для стварэння дакладных карт. У антычныя часы (VIII арт. да н. н.э. - ІVарт. н. н.э.) найвышэйшае развіццё ведаў, у тым ліку і геаграфічных, быў у старажытнай Грэцыі. Тагачасныя вандроўцы і купцы паведамлялі аб наноў адкрыўшыхся зямлі. Перад навукоўцамі ўстала задача - звесці гэтыя разнастайныя звесткі ў адно цэлае. Але першае, што важна вырашыць, які Зямлі - плоскай, цыліндрычнай або кубічнай - датычацца атрыманыя дадзеныя. Грэцкія навукоўцы задумваліся над многімі? Чаму? " Чаму карабель, аддаляючыся ад берага, раптам знікае з ўвазе? Чаму наш погляд натыкаецца на якую перашкоду - на лінію гарызонту? Чаму з ўзняццем уверх гарызонт пашыраецца? Прадстаўленне аб плоскую Зямлю не давалі адказу на гэтыя пытанні. Тады з'явілісягіпотэзыаб форме Зямлі. У навуцы гіпотэзамі называюць не даказаны здагадкі або здагадкі.

Першым здагадка, што наша планета мае форму шара, выказаў яшчэ ўVарт. да н. э грэцкі матэматыкПіфагор. Ён лічыў, што ў аснове прадметаў ляжаць лікі і геаметрычныя фігуры. Дасканалай з усіх фігур з'яўляецца сфера, гэта значыць куля. "Зямля павінна быць дасканалай, - разважаў Піфагор. - Такім чынам, яна павінна мець форму сферы! "

Даказаў шарападобнасці Зямлі ў IV ст. да н. э іншы грэк -Арыстоцель.За доказ ён прымаў круглявую цень, якую кідае Зямля на Месяц. Гэтую цень людзі бачаць пры месяцовых зацьмення. Ні цыліндр, ні куб, ні любая іншая форма не даюць круглай цені.Арыстоцельабапіраўся таксама на назіранне за гарызонтам. Калі б наша планета была плоскай, то пры яснай надвор'і ў падзорную трубу наш вачэй бачыў бы далёка да краю. Наяўнасць гарызонту тлумачыцца выгібам, шарападобнасці Зямлі.

Бясспрэчныя жа доказы геніяльнага здагадкі грэкаў былі атрыманы праз 2500 касманаўтамі.

Геаграфічная літаратура і карты.Атрыманыя падарожнікамі і мараплаўцамі звесткі пра раней невядомых зямлі абагульняць грэцкія навукоўцы-філосафы. Яны напісалі нямала твораў. Першыя геаграфічныя працы стварылі Арыстоцель, Эратосфен, Страбон.

Эратосфенвыкарыстаў дадзеныя гісторыі, астраноміі, фізікі і матэматыкі для вылучэння геаграфіі ў самастойную навуку. Ён склаў і найстаражытную карту, якая дайшла да нас (III стагоддзе да н. да н.э.). На ёй вучоны адлюстраваў вядомыя ў той час часткіЕўропы, АзіііАфрыкі. Не выпадкова Эратосфенаназываюць бацькам геаграфіі, што сведчыць аб прызнаннем яго заслуг у яе развіцця.

У другой арт.Клаўдзій Пталамейсклаў больш сучасную карту. На ёй вядомы еўрапейцам свет ужо значна пашырыўся. На карце было паказана шмат геаграфічных аб'ектаў. Аднак і яна была вельмі прыблізнай. Нягледзячы на такія "дробязі", картамі і "геаграфія" у 8-мі кнігахПталямеякарысталіся 14 стагоддзяў! Працы грэчаскіх вучоных сведчаць аб зараджэнні геаграфіі як сапраўднай навукі ўжо ў антычныя часы. Аднак яна была пераважна апісальнай. А на першых картах была адлюстравана толькі нязначная частка прасторы. Затое больш

 

Займальная геаграфія

Першы геаграфічны дакумент

Такім дакументам лічаць паэму "Адысея". Яе напісаў вядомы паэт Старажытнай Грэцыі, Гамэр, як думаюць, у IX ст. да н. э Гэты літаратурны твор змяшчае геаграфічныя апісанні многіх вядомых у той час раёнаў свету.

 

  Займальная геаграфія

Складанне першых карт

Нават падчас ваенных паходаў грэкаў не пакідала жаданне запісаць усё, што яны бачылі. У войсках выдатнага імператараАляксандраМакедонскага (ён быў вучнемАрыстоцеля) Прызначалі спецыяльных шагомер. Гэтыя людзі вялі адлік пройдзеным адлегласцяў, складалі апісання маршрутаў руху і наносілі іх на карту. Абапіраючыся на гэтыя звесткі, другі вучаньАрыстоцеляДикеархсклаў дастаткова падрабязную карту вядомых тады зямель.

 

Мал.  Карта светуЭратосфена(III стагоддзе да н.э.)

 

Мал. Карта свету КлаўдзіяПталямея(II ст.)

 

Мал. Сучасная фізічная карта паўшар'яў

 

Першыя звесткі пра ўкраінскія землі.УVарт. да н. э грэцкі падарожнік і гісторыкГерадотпабываў у Паўночным Прычарнамор'і - там, дзе цяпер знаходзіцца Украіна. Усе убачанае і пачутае падчас гэтай і іншых падарожжаў ён выказаў у 9-ці кнігах "Гісторыі". За гэта спадчына Герадота называюць бацькам гісторыі. Аднак у сваіх апісаннях ён паведаміў нямала геаграфічнай інфармацыі. Звесткі Герадота ці ёсць не адзінай славутасцю геаграфіі поўдня Украіны. На тыя часы там была вялікая краіна Скіфаў, Памеры якой выклікалі найбольшую здзіўленне заморскага госця. Стагоддзямі людзі даведваліся з "Гісторыі" Герадота аб Еўропе, Азіі і Афрыцы. Нам вучоны грэк пакінуў дакладныя звесткі аб нашай мясцовасці. Кіруючыся імі і найпознімі на 500 гадоў паказанняхСтрабона, Мы атрымалі дакладнае ўяўленне аб нашу зямлю.

 

Пытанні і задачы

1. Каму належаць першыя правільныя прадстаўленне аб форме Зямлі?

2. Якія доказы прыводзілі грэкі ў карысць шаровідной формы нашай планеты?

3. Кім былі напісаныя першыя геаграфічныя працы?

4. Калі і кім былі створаны першыя геаграфічныя карты?

5. Якія мацерыкі і мора былі вядомыя складальнікам першых карт?

6. Параўнайце геаграфічныя картыЭратосфена і Пталямеяз сучаснай картай паўшар'яў і ўсталюйце адрозненні у малюнку Еўропы, Азіі і Афрыкі.