🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 26. Венгрыя (падручнік)

§ 26. Венгрыя

1. Нацыянальна-вызваленчая рэвалюцыя

Паразаў ПЭршысусветнай вайне прывяла да распаду Аўстра-Венгрыі. 25 Кастрычніка 1918 ўБудапешце адбыліся дэманстрацыі і мітынгі, на якіх насельніцтва патрабавала неадкладназаключыць свет, аддзяліцца ад Аўстрыі і абвясціць Венгерскую рэспубліку.

Супрацьночы з 30 на 31 кастрычніка ў Будапешце і Вене адначасова ўспыхнулі рэвалюцыі,з прычыны якіх у Аўстра-Венгрыі была звергнута манархія Габсбургаў. 12лістапада абвешчана адукацыю Аўстрыйскай Рэспублікі, а 16 лістапада -Венгерскай.

Абвяшчэнне Вугорскай рэспублікі

 

Першы вугорскае ўрад узначаліў граф М. Карей, які ў дні рэвалюцыі кіраваўНацыянальным саветам. Эканамічнае і палітычнае становішча маладой рэспублікі было цяжкім. Народнаегаспадарка разбурыла вайна, значная колькасць прадпрыемстваў зачынілі, хуткарасла інфляцыя.

Урад Карей абвясціў аб правядзенні шэрагу рэформаў:

·   ўводзілася ўсеагульнае выбарчае права;

·   быў прыняты закон аб свабодзе саюзаў ісходаў, стварэння палітычных арганізацый;

·   уводзіўся 8-гадзінны працоўны дзень;

·   было заяўлена аб прадастаўленні аўтаноміінацыянальных меншасцяў, але на справе гэта не рэалізоўвалася;

·   ўрад распрацаваў праект закона аб зямельнымрэформу, на падставе якой дзяржава магла экспрапрыіраваць (Выключыць безкампенсацыі) памешчыцкіямаёнтка памерам ад 200 да 500 хольдов (хольдов - 0,57 га). Меркаваласяпадзяліць гэтыя землі паміж сялянамі на ўчасткі па 5-20 хольдов, якія перадаваліся наўмовах вечнай арэнды або выкупу на працягу 50 гадоў. Зрэшты, закон небыло.

Пасляпадпісання перамір'я Венгрыя вымушана дэмабілізаваць свае ўзброеныя сілы,пакінуўшы толькі 8 дывізій. Яе спробы захаваць за сабой Славакію, Харватыю,Ваяводзіны, Тоб-то выхад да Адрыятычнага мора і некаторыя іншыя тэрыторыі,ўваходзілі ў склад венгерскай кароны, не мелі плёну. Тэрытарыяльныяпрэтэнзіі да Венгрыі вылучалі суседнія дзяржавы, падтрымоўваныя Антантай.Унутранае становішча ў самой краіне на вясны 1919 г. абвастрылася: шматлікіяпрадпрыемствы былі зачыненыя, раслі інфляцыя, беспрацоўе. У краіне поглиблювалася крызіс.

УВенгрыі моцны ўплыў мела камуністычная партыя (КПУ). Яна складалася ў асноўным зваеннапалонных венграў, якія вярнуліся з Расіі. Узначаліў яе Бела Кун.Камуністы заклікалі да сацыялістычнай рэвалюцыі і актыўна працавалi напашырэнне свайго ўплыву ў саветах, якія ствараліся па ўсёй краіне. Вырашальным упрыходзе камуністаў да ўлады стаў, як гэта ні парадаксальна, ультыматум краінАнтанты стварыць ва ўсходняй частцы краіны "нейтральную зону" паміжВенгрыяй і Румыніяй. Урад Карей не адважыўся ўзяць на сябе адказнасцьза прыняцце гэтага патрабаванні і прапанаваў сацыял-дэмакратам сфармавацьаднапартыйны ўрад.

Б. Кун

 

Сацыял-дэмакратызвярнуліся да камуністам з прапановай аб'яднаць іх высілкі. Раніцай 21Сакавіка 1919 у перасыльнай турме дзе знаходзіліся Б. Кун і іншыякіраўнікі КПУ, пачаліся перамовы. Б. Кун запатрабаваў ад сацыял-дэмакратаўбезумоўнага прыняцця платформы КПУ і стварэнне адзінай партыі. Таксама ёнзапэўніваў, што з дапамогай саюза з савецкай Расеяй будзе разгромлены асноўныхпраціўнікаў Венгрыі. У прыватнасці, Румынію. Сацыял-дэмакраты бяз дыскусійпагадзіліся на гэтыя патрабаванні. У пагадненні, якое падпісалі кіраўнікі КПУ і СДПУ,прызнавалася, што яны прымуць сумесны ўдзел ў кіраўніцтве аб'яднанай партией і кіраванні дзяржавай.Партыя, якая стала называцца Сацыялістычнай партыяй Венгрыі (СПУ), заявіла,што ад імя пралетарыяту яна неадкладна бярэ ўсю паўнату ўлады ў свае рукі.

"Пралетарыятажыццяўляе сваю дыктатуру праз Саветы рабочых, салдат і сялян. Длязабеспячэння панавання пралетарыяту і супраць імперыялізму Антанты неабходназаключыць з Савецкім урадам Расеі найцяснейшым вайсковец і ідэйнызвяз ", - зазначалася ў заяве партыi.

Тагож дзень рабочыя Будапешта раззброілі паліцыю і жандармерыю, занялінайважнейшыя стратэгічныя пункты сталіцы: вакзалы, масты праз Дунай, домтэлеграфа і тэлефонныя станцыі. Улада перайшла ў рукі Рэвалюцыйнага ўрадавага савета(Рур).

Гэтывенгерскі савецкі ўрад узначаліў Шандор Гарбаи, у мінулымсацыял-дэмакрат - цэнтрыст. Белая Кун заняў пасаду народнага камісаразамежных спраў. Рур адначасова выконвала і ролю кіруючага органа СПУ. Напершым пасяджэнні Рур былі прыняты пастановы аб адмене чыноў і званняў,ліквідацыі урадавых упаўнаважаных, аддзяленне царквы ад дзяржавы. Былонацыяналізаваны або ўзятыя пад кантроль дзяржаўныя банкі, нацыяналізаваныяпрадпрыемствы, якія налічваюць больш за 20 працоўных, а таксама транспарт і гандаль,даходныя дамы у гарадах. Для кіраўніцтва эканомікай стварылі Савет народнагагаспадаркі. У памешчыкаў канфіскавалі зямельныя ўладанні, памеры якіхперавышалі 100 хольдов. Аднак яны не былі падзелены паміж сялянамі, а перададзеныяна кааператыўных пачатках сельскагаспадарчым рабочым. Такое рашэннеаграрнага пытання было памылковым: беззямельных і малазямельных сяляне,склалі 4 / 5 ўсіх сялянскіх гаспадарак, не атрымалі доўгачаканай зямлі. Таксамабыла памылковай нацыяналізацыя дробных рамесных майстэрнях, цырульнях і г. д.

Акрамягэтага, новы ўрад ўвяло 8-гадзінны працоўны дзень, павысіў заработную плату,усталяваў аплатныя адпачынку, агульнае сацыяльнае страхаванне на выпадак хваробыі ад няшчасных выпадкаў. Сем'і працоўных перасяляліся ў кватэры буржуазіі, уканфіскаваных асабняках размяшчаліся дзіцячыя сады і яслі, у школах і ВНУўводзілася бясплатнае навучанне, бясплатным стала і медыцынскае абслугоўванне.У ліпені рэспубліка часткова выправіла сваю памылку ў вырашэнні аграрнагапытанні, прыняўшы закон аб надзяленні беззямельных сялян ўчасткамі памерам да2 хольдов.

 

Было апублікавана часовую канстытуцыю Венгерскай савецкай рэспублікі,якую пасля прыняў всеугорський з'езд саветаў.

Міжкамуністамі і сацыял-дэмакратамі ў Рур былі сур'ёзныя супярэчнасці. Калі камуністылічылі, што працоўнага класе "варта звяртацца да бязлітаснаму прымяненнядыктатуры пралетарыяту ", то сацыял-дэмакраты, як прыхільнікі стрыманыпалітыкі, дапускалі магчымасць легальнай дзейнасці праціўнікаў савецкайулады.

Складанымзаставалася і міжнароднае становішча рэспублікі. Са суседзяў тВолька Аўстрыя прызнала новуюрэспубліку і заявіла пра сваё нейтралітэце. Таксама ВСР прызнала савецкая Расея.

Апынуўшысяу варожым асяроддзі (чэшскія, румынскія, сербскія, французскія войскі), Рурасноўнай сваёй задачай лічыла арганізацыю абароны тэрытарыяльнай цэласнасцірэспублікі, і названыя вышэй меры ў значнай меры былі накіраваны намабілізацыю ўсіх рэсурсаў краіны. 25 сакавіка было створана Венгерская чырвонуювойска (300 тыс. чалавек).

16Красавік 1919 румынскія войскі пачалі баявыя дзеянні з мэтай авалодацьтэрыторыямі, якія абяцалі краіны Антанты, 2 мая яны авалодаліТрансільваніі, падышлі на 140 км да Будапешта. Пачалі наступ іЧэха-славацкія войскі, да пачатку мая ўсталявалі кантроль над Славакіяйі Закарпацця.

Заклік да ўступлення ў навучаючы. Агітацыйны плакат

 

19Май навучаючы перайшла ў наступ супраць Чэха-славацкіх войскаў і паступіла натэрыторыю Славакіі, дзе быў абвешчаны Славацкую савецкую рэспубліку.

Унутранаестановішча Венгерскай рэспублікі заставалася складаным. Не хапала харчаванняі прадметаў першай неабходнасці, расла колькасць незадаволеных новым рэжымам(Сяляне, уладальнікі, інтэлігенцыя). Новая ўлада пачала прымяняць супраць сваіхпраціўнікаў "чырвоны тэрор", што прывяло, з аднаго боку, да расколу ўСПУ, а з другога - да кансалідацыі контррэвалюцыйных сіл.

УБудапешцкім гарнізоне і ў іншых раёнах краіны ўспыхнулі мецяжы, якія быліпадушаныя адданымі ўраду войскамі. На акупіраванай французскімі войскамітэрыторыі былой адмірал аўстра-венгерскіяого флоту М. Хорта пачаў фармаваць ўзброеныясілы контррэвалюцыі.

13Чэрвень Клемансо ад імя Парыжскай мірнай канферэнцыі ультыматыўна запатрабаваўспыніць наступ навучаючы і вывесці яе з Славакіі, абяцаючы ўзамен эвакуіравацьрумынскія войскі, якія дзейнічалі на ўсходнім фронце.

Уступленне румынскіх войскаў увенгерскі горад

 

Савецкіурад прыняў ультыматум і 4 Ліпеня навучаючы адышла за лінію, усталяваную Антантай.Пасля гэтага перад Рур паставілі новае патрабаванне - дэмабілізаваць навучаючы, да тагож румынскія войскі адведзена не было.

Тады20 ліпеня навучаючы перайшла ў наступ з мэтай адкінуць румынскія войскі, але празздраднікаў ў венгерскім генеральным штабе план гэтага наступу стаў вядомыпраціўніку. Румынскія войскі перайшлі ў контрнаступленне.

ПаразаВучаць, няўдалая спроба ажыццявіць сацыялістычную рэвалюцыю ў Германіі? немагчымасцьсавецкай Расіі прыйсці на дапамогу Венгрыі? на што ўскладалі надзеі венгерскіякамуністы, прывялі да таго, што Рур ўступіла ў перамовы з краінамі Антанты абспынення вайны. Спроба Б. Куна падняць насельніцтва супраць "здраднікаў"была няўдалай, і 1 жніўня Рур падала ў адстаўку.

Новыўрад ("прафсаюзны»), дзе ўжо не было камуністаў ізноў узначаліў Пейдл.Ён ліквідаваў рэвалюцыйныя трыбуналы, аднавіў паліцыю і суды. У Будапештўступілі румынскія войскі, раззброілі Венгерская чырвоную армію."Прафсаюзны" ўрад быў звергнуты. У краіне да ўлады прыйшлі правыясілы, якія пачалі пераследваць удзельнікаў рэвалюцыі і ліквідавалі заканадаўстваперыяду існавання савецкай улады.

2. Дыктатура Хорта

14Лістападзе 1919 пасля вываду румынскіх войскаў з Венгрыі ўБудапешт ўступіла венгерская армія адмірала М. Хорта, які фактычна ўсталяваў украіне сваю дыктатуру.

Устудзені 1920 г. ў краіне былі праведзены выбары ў Нацыянальны сход, якія1 сакавіка 1920 прынялі рашэнне пра аднаўленне ў краіне манархіі.Супраць такога рашэння катэгарычна выступілі краіны Антанты і пераемнікіАўстра-Венгрыі (Чэхаславакія, Румынія, Каралеўства сербаў, харватаў іСлавенія). М. Хорта скарыстаўся такім становішчам і дамогся абвяшчэння сяберэгентам з шырокімі паўнамоцтвамі.

М. Хорта

 

Учэрвені 1920 г. Венгрыя падпісала Трианонский мірны дагавор, паводлеякім яна губляла 77% тэрыторыі і 59% насельніцтва. На яе была ўскладзенаабавязак выплачваць рэпарацыі. Колькасць узброеных сіл абмяжоўвалася 35 тыс.

ПаТрианонским дагаворам эканамічныя страты краіны былі ашаламляльнымі: 58%жалезных дарог, 60% працягласці дарог, 84% лясных рэсурсаў, 29% вугалю. Павытворчасці страты падлічыць цяжка, паколькі большасць прамысловасці Венгрыі(Апрацоўваюцца, харчовая, хімічная, машынабудаўнічая) была сканцэнтравана ў Будапешце, іне зведала значных разбурэнняў, але новыя мяжы аддзялілі яе адпастаўшчыкоў сыравіны і традыцыйных рынкаў збыту, што рабіла венгерскуюэканоміку вельмі ўразлівай ад дзеянняў суседзяў.

У1921 прыхільнікі манархіі двойчы спрабавалі ўзняць мяцеж з мэтайаднавіць на троне Карла IV Габсбурга, пакуль Нацыянальныя сходу непрынялі закон, што пазбаўляў яго права на пасад. Так 1921 ўВенгрыі было ўстаноўлена аўтарытарны рэжым Хорта, які абапіраўся на цэлуюсістэму легальных і таемных саюзаў і таварыстваў («Саюз абуджэння венграў»,«Экса» і інш.)

 

Схема: Рысы рэжыму М. Хорта

1.      Кансерватызм.

2.      Абмежаванне дэмакратычных правоў і свабодаў.

3.      Захаванне прадстаўнічых, дэмакратычных інстытутаў улады.

4.      Легальнае існаванне апазіцыі. Абмежаванне дзейнасці левых сілаў.

5.      Панаванне традыцыйнай (зямельнай арыстакратыі).

6.      Неабмежаваная ўлада М. Хорта.

7.      Адсутнасць масавай партыі - апоры кіруючага рэжыму.

8.      Манархічных, нацыяналістычная дэмагогія.

 

У перыядз 1921 г. да 1931 г. ўрад Венгрыі ўзначальваў граф І. Бетлен. Гэты перыяду Сербіі называюць «эрай Бетлена». Ён спыніў тэрор супраць удзельнікаўрэвалюцыі? заключыў пагадненне з сацыял-дэмакратамі аб легалізацыі дзейнасці партыіі аб вызваленні палітычных зняволеных. Адначасова быў абмежаваны дэмакратычныяправы і свабоды, ўводзіліся адкрытае галасаванне, адукацыйны цэнз, ствараласяверхняя палата парлямэнту, дэпутаты якой прызначаліся.

Агітацыйны плакат хортиськогорэжыму

 

Уэканамічным развіцці Венгрыя ў сярэдзіне 20-х гг дасягнула даваеннагаўзроўню. Ўзнікалі новыя галіны вытворчасці, але краіна заставаласяаграрна-індустрыяльнай. Была праведзеная частковая аграрная рэформа.

Наміжнароднай арэне Венгрыя імкнулася да перагляду Трианонского дамовы іпамяншэнне рэпарацый. У 1927 г. Венгрыя пачатку збліжэнне з Італіяй, А у 1934 г.паміж Італіяй, Венгрыяй і Аўстрыяй быў падпісаны Рымскі пратакол,прадугледжваў ўзаемную падтрымку ў пераглядзе Версальскай сістэмы.

Крызіссельскай гаспадаркі, які ахапіў краіны ўсходняй Еўропы ў канцы 20-хгадоў, эканамічны крызіс 1929-1933 гг нанесла моцны ўдар венгерскайэканомікі, асабліва сельскай гаспадарцы. У 1931 г. адбылася змена ўрада,якое ўзначаліў Д. Гембеш. У перыяд яго кіравання (1931-1935 гг) былозначна зрэзаныя дэмакратычныя правы, а менавіта: скарочана колькасць выбаршчыкаў;пашыраныя правы верхняй палаты парламента; абмежавана дзейнасць апазіцыйныхпалітычных партый. Актывізавалі дзейнасць ўльтраправыя сілы, у прыватнасці партыявенгерскіх фашыстаў на чале з Нилаши "Скрыжаваныя стрэлы". У знешняйпалітыцы быў узяты курс на збліжэнне з Германіяй. Адраджаліся лозунгіаднаўленне "Гістарычнай Венгрыі» і рэваншу.

У1936 прэм `ер-міністрам стаў граф П. Тэлекам, які ажыццяўляў палітыкузбліжэнне з Германіяй.

М. Хиорти з А. Гітлерам у Гамбургу

 

У1938-1939 гг Венгрыя прыняла ўдзел у раздзеле ЧСР і далучылася даАнтикоминтерновский пакт.

6Красавік 1941 Венгрыя ўступіла ў Другу сусветную вайну, здзейсніўшы разам з іншыміагрэсіўнымі дзяржавамі напад на Югаславію. Граф Тэлекам, пратэстуючы супрацьпадзелу Югаславіі (1941 г.), скончыў жыццё самагубствам. На яго месца быўпрызначаны Л. Бардоши.

Паперыяд 1938-1941 гг у Венгрыю былі далучаны значныя тэрыторыі: часткаСлавакіі (Верхнюю Венгрыю), Закарпацкую Украіну, Трансільваніі і часткаЮгаславіі (Ваяводзіна, Банат). Венгры лічылі, што дзякуючы Хорта па іх краіныбыла адноўлена справядлівасць розстоптану у 1919-1920 гг ў Парыжы. Аледалейшыя падзеі даказалі, што шлях, які абрала Венгрыя для пазбаўлення путВерсальскай сістэмы, заявіў краіну да нацыянальнай катастрофы (1945 г.).

 

Дакументы, матэрыялы

Белая Кун аб прычынах паразы Венгерскай Радянськои Республика

"Кароткачасовае існаванне Венгерскай Савецкай Рэспублікітлумачыцца  калі і не выключна, тозначнай меры тым,  што камуністычнаяпартыя, авангард пралетарыяту, на працягу згаданага занадта кароткага гістарычнагаперыяду не паспела стаць трывалай, жорсткай арганізацыяй?

Дарэмныя былі нашыя імкнення выправіць памылку,  якой было аб'яднанне з сацыял-дэмакратамі?

Іншы асноўны прычынай, якая прывяла Венгерскую СавецкуюРэспубліку да згубы, была нявырашанасць сялянскага пытання - пытаннеаб зямлі ".

 

Пытанні да дакумента

1. ЧымБелая Кун тлумачыць кароткачасовасць існавання савецкай улады ў Венгрыі?

2. Якія,на вашу думку, прычыны паразы Венгерскай Радянськои Республика?

 

Венгерская гісторык акадэмік Н. Ормош пра М. Хорта

"Хорта? Быў старамодным да арахранізма Ягоконтррэвалюцыйны правадырства не меў нічога агульнага з формамі нацызму абофашызму. Хорта не распрацоўваў і нават не успрымаў ні адной новай ідэалогіі. Ёнішоў тых пазіцыях і поглядаў, якія засвоіў падчас манархіі ўбацькоўскім доме і ў ваенным вучылішча? Да ўлады Хорта ставіўся з павагай,але не быў апантаны уладай. Палітычнае кіраўніцтва ў гады свайго кіраваньня ёнсаступаў ўрадавыя і перабіраў яго галоўным у крызісных сітуацыях ".

 

Пытанні да дакумента

1.Ахарактарызуйце адносіны Хорта да ўлады.

2. Дайцепараўнальную характарыстыку хортизма і фашызму.

 

Пытанні і заданні

1. Якразвівалася нацыянальна-вызваленчая рэвалюцыя ў Венгрыі?

2. Чымбыло абумоўлена ўстанаўлення савецкай ўлады ў Венгрыі?

3. Якіяметады сваёй дзейнасці венгерскія камуністы запазычылі ў рускіх бальшавікоў?

4. Чамусавецкая ўлада ў Венгрыі пацярпела паражэнне?

5. Якуюўнутраную і знешнюю палітыку праводзіў Хорта?

6.Высветліце асаблівасці хортистского рэжыму.

7. Як Венгрыя пазбавілася пут Трианонского дамовы?

 

Запомніце даты:

16 лістапада 1918- АбвяшчэньнеВенгерскай рэспублікі.

21 сакавіка 1 жніўні1919-Вугорская савецкая рэспубліка.

1920-1944 гг. - РэжымМ. Хорта ў Венгрыі.