🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

УВОДЗІНЫ (падручнік)

УВОДЗІНЫ

У гэтым году вы працягнеце вывучаць гісторыю чалавецтва. У папярэдніх класах вы пазнаёміліся з гісторыяй старажытнага свету і сярэдніх стагоддзяў.

У 8 класе вы будзеце вывучаць першы перыяд новай гісторыі падзеі якога адбываліся з канца ХV да канца XVIII арт. Умоўна, за тымі падзеямі, якія вызначалі яго змест можна вылучыць у ім дзве часткі. Першую завуць раннім новым часам (канец XV - першая палова XVII стагоддзя). У гэты периол адбыліся такія знамянальныя падзеі ў гісторыі чалавецтва: Вялікія геаграфічныя адкрыцці, Адраджэння, Рэфармацыі і Контррэфармацыі. Другая частка  (Другая палова XVII - канец XVIII стагоддзя) прайшла пад знакам Асветы.

Вялікія геаграфічныя адкрыцця сталі штуршком да далёка ідучым зменам. Тысячы людзей з еўрапейскіх краін адправіліся на новыя землі ў пошуках багацьця і славы, новых тэрыторый. Так, дзякуючы вялікім геаграфічным адкрыццяў заходнееўрапейская цывілізацыя выйшла па-за межы Еўропы, распаўсюдзіўшы свой уплыў на Амерыку, Афрыку і Азію, істотнааб змяніўшы жыццё народаў, што трапілі ў межы яе дзеянняў. Значна змянілася і жыцця самой Еўропы. Усё больш людзей ўцягваліся ў гандаль і прадпрымальніцкую дзейнасць. Гаспадарка змяніла свой характар і ператварылася з натуральнага на таварнае. Пераважная большасць вытворцаў прадукцыі вырабляла яе не для ўласнага спажывання, а для продажу.

Неабходнасць павялічыць вытворчасці прымусіла чалавека шукаць крыніцы энергіі, здольныя замяніць мускульную сілу. Пачалося выкарыстанне разнастайных вадзянікоў і ветраных прыладаў для здабычы энергіі.

Звыклы падзел людзей па паходжанні захоўваўся, але ўсё часцей саступаў месца іншаму - па дзелавым якасцям, па колькасці капіталу. З'явілася праслойка людзей, якія дзякуючы сваім дзелавым якасцям дасягнулі высокага становішча ў грамадстве. Паглыблялася супярэчнасці паміж людзьмі, якія маюць вялікі дастатак, але не мелі палітычных правоў, і тымі, хто карысталіся прывілеямі і палітычнымі правамі, але часта не было грошай.

Істотныя зрухі ў светапоглядзе людзей пачатак Адраджэння. У гэты час фармавалася ўсведамленне таго, што чалавек з'яўляецца вышэйшай кошту, мае права на ўсебаковае гарманічнае развіццё і рэалізацыю сваіх магчымасцяў.

Каталіцкая царква, якая была асновай старога еўрапейскага грамадства, усё больш станавілася перашкодай на шляху фармавання Новых парадкаў. Рух за пераасэнсаванне ролі каталіцкай царквы ў грамадстве атрымаў назву Рэфармацыі. (Аб змесце зрухаў, якія адбываліся ў Еўропе ў часы разгортвання Адраджэння і Рэфармацыі вы даведаецеся калі вывучыце адпаведныя тэмы).

Адчувальны ўдар каталіцкай царквы нанеслі вялікія геаграфічныя адкрыцці, у выніку якіх была пастаўлена пад сумнеў праўдзівасць поглядаў на пабудову свету, што распаўсюджваюцца царквой. Чалавецтва ўпершыню ясна, што свет не сканчаецца на беразе мора або акіяна. Па гэтых акіянамі з'яўляецца кантыненты, на якіх таксама жывуць людзі, і ўсе яны з'яўляюцца прадстаўнікамі адзінай супольнасці на планеце.

Старое грамадства, якое грунтавалася на традыцыях і звычаях, паступова руйнавалася, затое ўсё большая колькасць прадстаўнікоў новай еўрапейскай цывілізацыі пачатку кіравацца здаровым сэнсам і ўласным розумам.

Адбываліся змены і ў дзяржаўным прыладзе краін Еўропы: саслоўную манархію засланяла абсалютная. Абсалютызм стаў той формай дзяржаўнага ладу, якая больш адказвала інтарэсам новых сацыяльных слаёў. Адначасова ў грамадстве наспявала разуменне таго, што ўлада павінна служыць грамадству, абараняць інтарэсы і правы кожнага яго члена.

Народы ўсё глыбей ўсведамлялі іх нацыянальную прыналежнасць. Стала зразумелым, што стварыць найлепшыя ўмовы для развіцця сваёй нацыі можна толькі ва ўласнай дзяржаве.

Асноўнымі цЭнтре фарміравання новага грамадства сталі краіны Заходняй Еўропы Італія, Англія, Нідэрланды, Францыя, Нямеччына. Менавіта тут нараджаліся новыя ідэалы і грамадска-палітычныя рухі, якія ўзнікалі абсалютысцкая дзяржавы, складаліся рынкавыя адносіны і з'яўляліся новыя сацыяльныя пласты. Старыя традыцыйныя грамадства, заснаваныя на натуральным аграрна-рамесным гаспадарцы, разбураліся.

Развіццё краін Усходу канцы XVXVIII арт. адбываўся інакш, чым у Еўропе. Тут захоўваліся традыцыйныя аграрна-рамесныя грамадства, таму цывілізацыі краін Усходу навукоўцы завуць традыцыйнымі. У тыя часы ўзмацніўся ціск новаеўрапейскай цывілізацыі на краіны Усходу. Апошнія, не маючы магчымасці вытрымаць яго, ператварыліся ў залежныя ад Захаду краіны.

Такім чынам, суткі канца XVXVIII арт. стала для краін Захаду перыядам фарміраванне і станаўленне новаеўрапейскай цывілізацыі, дынамічна развівалася, а для краін Усходу - час запаволення тэмпаў развіцця, захавання традыцыйных аграрна-рамесных цывілізацый.

 

Пытанні і заданні

1. Які перыяд сусветнай гісторыі вывучаецца ў 8 класе? Якія яго храналагічныя рамкі?

2. Ахарактарызуйце змены, якія адбываліся ў Еўропе у гэты перыяд.

3. Якія краіны Заходняй Еўропы сталі асноўнымі цэнтрамі фармавання новага грамадства?

4. Як развівалася таварыства Усходу ў гэты перыяд?