🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Руская імперыя ў пачатку XX ст. Азіяцкая частка Расіі (канспект)

Рэформы 60-70-х гадоў XIX ст. стварылі ўмовы для хуткага эканамічнага развіцця Расіі, яе мадэрнізацыі, зварот да групы буйных дзяржаў. У Расіі пазней за іншых вялікія дзяржавы завяршыўся прамысловы пераварот, які да таго ж супала з пачаткам працэсу індустрыялізацыі. Апошні характарызаваўся прамым дзяржаўным умяшаннем у форме фінансавання чыгуначнага будаўніцтва, падтрымкай цяжкай прамысловасці і г.д. Такое своеасаблівасць развіцця абумовіла высокую канцэнтрацыю вытворчасці і хуткія тэмпы росту. І, як следства, з'яўленне манапалістычных аб'яднанняў ("П", "Продвагон", "Нобель-Мазут" і г.д.) Аднак развіццё розных рэгіёнаў Расійскай імперыі адбывалася нераўнамерна. Найбольш хуткімі тэмпамі развіваліся Украіны (асабліва Данбас і Поўдзень), Санкт-Пецярбург, Масква, Польшча, Прыбалтыка

Таннасць рабочай сілы, вялікія прыродныя рэсурсы прыцягвалі замежны капітал (французская, англійская, бельгійскі, нямецкі). На 1913 г. замежнаму капіталу належала 1 / 3 капіталу прамысловасці, 1 / 2 банкаўскага капіталу. Хуткі прамысловы развіццё спрыяла фарміраванню новых слаёў грамадства: рабочы клас, прадпрымальнікі і прамыслоўцы. Становішча рабочых было вельмі цяжкім. Яно не мела ніякага сацыяльнай абароны

Але нягледзячы бясспрэчныя поспехі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, Расія заставалася пераважна аграрнай краінай, паколькі доля прамысловай прадукцыі была значна менш сельскагаспадарчую. Развіццё рынкавых адносін спарадзіў супярэчнасці ў грамадстве паміж працай і капіталам, паміж прадпрымальнікамі і наёмнымі работнікамі, паміж новымі эканамічнымі адносінамі і старой палітычнай сістэмы (самадзяржаўем). Нарастанне супярэчнасцяў абумовіла рэвалюцыю 1905-1907 гадоў. Яе каталізатарам стала паражэнне Расеі ў вайне з Японіяй.

Рэвалюцыя пачалася "крывавага нядзелі" 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу, калі войскамі была расстраляная мірная дэманстрацыя.

Расстрэл бяззбройных людзей патрос грамадскасць імперыі і выклікаў буру пратэстаў. Амаль усе пласты грамадства патрабавалі пераменаў. Найбольш арганізаванай сілай праявіліся сацыялістычныя партыі, якія ўтварыліся на рубяжы стагоддзяў і да рэвалюцыі існавалі ў падполле. Іх сацыяльнай базай былі інтэлігенцыя, рабочы клас і частка сялянства. Менавіта гэтыя слаі сталі рухаючай сілай рэвалюцыі

Улетку 1905 г. пачаліся хваляванні ў арміі. Паказальным у гэтым дачыненні стала паўстанне на браняносцы "Пацёмкін"

Пераломным у рэвалюцыі сталі падзеі Кастрычнік 1905 г, калі пачаўся ўсерасійская палітычная стачка. Напалоханы цар Мікалай II 17 Кастрычнік 1905 прызнаў маніфест, які дараваў народу грамадзянскія свабоды. Дэкларавалася склікання Дзяржаўнай думы.

Маніфест раскалоў сілы рэвалюцыі на тых, якія лічылі, што мэта дасягнута, і тых, хто імкнуўся давесці справу да звяржэння царызму.

Кульмінацыяй рэвалюцыі стала снежаньскае 1905 ўзброенае паўстанне ў Маскве. Хоць, ён быў падаўлены, рэвалюцыя працягвала бушаваць ў краіне. У 1906 г. быў скліканы I Дзяржаўную думу. Яе склад пераважна быў лаяльны да цара. Аднак рэформы, прапанаваныя ёю, катэгарычна адмаўляліся уладай. Думу распусцілі і неўзабаве склікалі другую. Але яна аказалася яшчэ больш рэфарматарскай. Ва ўмовах, калі рэвалюцыя згасала, цар вырашыўся на сур'ёзны крок. З чэрвеня 1907 года Думу быў распушчаны

Першая руская рэвалюцыя завяршылася паразай

Затое яна вымушала кіруючую эліту да правядзення шэрагу рэформ, якія павінны забяспечыць захаванне самадзяржаўя за кошт рашэння іншых праблем.

Галоўнай праблемай імперыі быў аграрны пытанне. Менавіта за рашэнне яго і пачаў ўрад на чале з П. Сталыпіным. Рэформа прадугледжвала стварэнне новай сацыяльнай апоры царызму і паскарэнне развіцця сельскай гаспадаркі. Разлік і дзеянні Сталыпіна былі вернымі, але супраціўленне розных сіл не даў завяршыць справу да канца. Самога рэфарматара быў забіты. Такім чынам, патэнцыял рэформы не былі раскрыты ў поўнай меры, а яе мэты не дасягнутыя. Аднак на Украіне, Прыбалтыцы, Паволжы яна дала станоўчыя вынікі. Расійская імперыя стала галоўным экспарцёрам хлеба ў Еўропе

нявырашанасць праблемы несла небяспеку новых узрушэнняў. У 1912 г. пачынаецца новае рэвалюцыйнае ўздым, які ў 1917 г. успыхнула новай рэвалюцыяй