🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 33. Левабярэжная і Слабадская Украіна. Ліквідацыя Гетманщины (падручнік)

Тэма VI. Ўкраінскія землі ў другой паловеXVIII ст.

§ 33. Левабярэжная і Слабадская Украіна. ЛіквідацыяГетманщины

1. Якую палітыкуправодзіла Расея па левабярэжная Гетманщины ў першай палове XVIII стагоддзя?2. Назавіце найбуйнейшыя выступленнясупраць расійскага панавання на левабярэжжы і Слобожанщине ў першай паловыXVIII ст.

 

1. Аднаўленне Гетманства 1750 Пасля смерцігетмана Д. Апостала ў 1734 г. было забаронена выбары новага гетманаУкраіна, а ўся ўлада ў Гетманщине была перададзеная кіраўніцтву Гетманскім ўрада,які ўсяляк абмяжоўваў і притисняв правы казакоў. Сярод насельніцтва Гетманщиныспела незадаволенасць.

Надзеі на паляпшэнне становішча былі звязаны зузыходжаннем на імпэратарскі трон дачкі Пятра I Лізаветы Пятроўны. Такіянадзею грунтаваліся на тым, што сярод асяроддзя імператрыцы было нямалаУкраінская, а А. Разумоўскі быў яе фаварытам.

Ужо хутка чакання сталі спраўджвацца. Змены,закранулі Гетманщины і Слабадской Украіны, былі абумоўлены не толькіасаблівымі адносінамі імператрыцы з сваім асяроддзем. Да гэтага штурхалі якзнешнія абставіны (пагроза войнаў з Асманскай імперыяй, Прусіяй, а ўкраінскіземлі былі крыніцай людскіх і матэрыяльных рэсурсаў), так і нагнятання сацыяльнайнапругі.

Ужо 1742 было адноўлена кіеўскую метраполію. У1743 адмяняюцца новаўвядзенні ў Слабадской Украіне.

У час знаходжання імператрыцы ў Кіеве (1744 г.)старшына звярнулася да яе з просьбай дазволіць абраць гетмана. Імператрыцаня пярэчыла, аднак канкрэтных абяцаньняў не давала. Згодна з распараджэннемЛізаветы ў сакавіку 1750 ў Глухаве пашырана старшинский савет абраўгетманам брата А. Разумоўскага Кірыла (1728-1803).

Гетман К. Разумоўскі

 

Постаць у гісторыі

Аляксей Разумоўскі паходзіў з сям'і казака Рыгора Розуму зЧарнігаўшчыны. Дзяцінства і юнацтва яго праходзілі на хутары Лемеш. Ён займаўсязвыклымі для сельскай юнакі справамі. Але, маючы выдатны голас і музычныслых, час ад часу спяваў у царкоўным хоры суседняга сяла. Улетку1731 гэтыя гарады наведаў палкоўнік Ф. Вішнеўскі, які павінен быў уступіцьхлопчыкаў для прыдворнага хору імператрыцы Ганны. Зачараваны спевамі Аляксея,палкоўнік забірае 22-гадовага казака ў Пецярбург. Там адбылося нечаканае: упрыгожага юнака сапраўды закахалася дачка Пятра I Лізавета. Вядома, абафіцыйны шлюб паміж імі не магло быць і гаворкі. Аляксей прыняў больш актыўнаеудзел у арганізацыі перавароту, у выніку якой на пасад стала Лізавета.Атрымаўшы ўладу, імператрыца не забылася пра А. Разумоўскага. Сваім указам яна прадаставілаяму чын генералпоручика, обер-Егермейстер Імператарскай двара, узнагародзілаордэнам Андрэя Першазваннага. Таксама прызначыла кіраўнікам усіх сваіхмаёнткаў. Праз некаторы час яму быў прысвоены тытул графа рымскага, апасля - Расійскай імперыі.

У часы А. Разумоўскага пры імператарскімдвары было моднае ўсё ўкраінскае: пры двары гулялі бандурыстаў, на баляхпадаваліся ўкраінскія стравы. Усё больш ўкраінскі сталі прызначаць на розныяадміністрацыйныя пасады. Не забыўся Аляксей пра свайго брата Кірыла. Узяў яго дасябе, дапамог атрымаць адукацыю - спачатку ў Пецярбурзе, а затым у Германіі,Італіі, Францыі. У 17 гадоў Кірыл Разумоўскі стаў графам Расейскай імперыі.У 1746 г. ён вярнуўся-за мяжы і быў прызначаны прэзідэнтамПецярбургскай акадэміі навук. У гэтым жа годзе ён ажаніўся на сваячцы Лізавецеграфіні Кацярыне Нарышкінай. Пасля К. Разумоўскаму наканавана стаць апошнімгетманам Ўкраіны.

 

2. Гетманство К. Разумоўскага. Стаўшыгетманам, К. Разумоўскі дамогся падпарадкавання сабе Запарожжа, а пасляКіеў. Атрымаў права самастойна прызначаць палкоўнікаў і раздаваць зямлі. Аднавіўтрадыцыю склікання старшинских саветаў (з'ездаў), якія набіралі значэннестановопредставницького органа. Пачалося аднаўленне Батурына, які зноў стаўГетманскім рэзідэнцыяй.

Нягледзячы на значны ўплыў гетмана і яго брата прыпецярбургскім двары, такія дзеянні выклікалі занепакоенасць. На 1754 г. з'явіласяцэлы шэраг указаў, якія абмяжоўваюць ўлада гетмана. Да К. Разумоўскага былопрыстаўлена дарадцы, забаронена самастойна прызначаць палкоўнікаў. З гэтага часугетман мог толькі прапаноўваць кандыдатуру. Гетман быў абавязаны пастаяннадаваць справаздачу аб даходах і расходах Скарбы, адмяніць мяжы паміж Украінай іРасеяй, пошліна на ўвоз расейскіх тавараў, дзяржаўныя мытні, якія даваліГетманскім ўрада 50 тыс. руб. прыбытку штогод. У адказ на хадайніцтвааднавіць самастойныя знешнепалітычныя зносіны Гетманщины Разумоўскіатрымаў катэгарычную адмову.

Казацкі мундзіраў

 

Гэтыя абмежаванні не спынілі рэфарматарскіх парываўгетмана. На працягу 1760-1763 гг ажыццяўлялася судовая рэформа,пачатку падзеле ўладаў па прыкмеце ўладных паўнамоцтваў: на выканаўчую ісудовую. Вышэйшай судовай інстанцыяй стаў Генеральны суд, у складзе якога, акрамядвух генеральных суддзяў, знаходзіліся выбарныя асобы (па адной ад палка). У сваючаргу, паліцы (іх налічвалася 10) падзяляліся на два судовых паветы, у якіхствараліся земскі (па грамадзянскіх справах) і подкоморских (дляразгляду межавыя спраў) суды; ў кожным палку ствараўся таксама Гродский (дляразгляду крымінальных спраў) суд, на чале якога стаяў палкоўнік. Суддзіабіраліся старшыной. Адмяняліся судовыя функцыі Генеральнай ваеннайканцылярыі. Такім чынам Гетманщина мусіла ператварыцца з ваеннай на грамадзянскуюдзяржава. Нараўне з змяненнямі ў судаводстве, систематизовувалися законыГетманщины, якая пачалася яшчэ пры Д. Апостала.

К. Разумоўскі ажыццявіў рэформы ў арміі і адукацыі. Так,усё казакі з гэтага часу мелі аднолькавае ўзбраенне (стрэльба, шабля, дзіда) і уніформу- Сіні мундзір з чырвоным каўняром, белыя штаны і рознакаляровыя шапкі.Уводзілася муштра. Уладжваў і ўдасканальвалася артылерыя. Ва ўсіхпаліцах адкрываліся школы для навучання казачых дзяцей. Гетман меў намерадкрыць універсітэты ў Кіеве і Батурыне. Першы - гэта абноўленаяКіева-Магілянская акадэмія.

3. Канчатковая ліквідацыя гетманства. Дзейнасць П.Румянцава на левабярэжная Украіне. У 1761 г. памерлаімператрыца Лізавета Пятроўна. На пасад узышоў Пётр III. Прабыўшыімператарам ўсяго некалькі месяцаў, ён паспеў раззлаваць ўсіх сваёйпалітыкай. Супраць яго склаўся змова, у выніку якой ён быў адхілены адулады і забіты. Імператрыцай была абвешчаная яго жонка Кацярына II. К. Разумоўскіпрыняў актыўны ўдзел у мецяжы, і гэта не паўплывала на імкненне новайімператрыцы ліквідаваць аўтаномію Гетманщины. Фармальнай падставай дляадмены Гетманщины сталі дзве чалабітную да імператрыцы, дасланыя1763 гетманам К. Разумоўскі і прадстаўнікамі казацкай старшыны. Уіх гаварылася аб аднаўленні старажытных правоў Украіне (самастойныя судовую і фінансавуюсістэмы, зямлі страчаныя з 60-х гг XVII у. да т.п.) і афіцыйнаепрызнанне спадчыннасці Гетманскім пасады за нашчадкамі роду Разумоўская.

У Пецярбургу гэта было расцэнена як імкненне аддзяліцца адРасіі. Раз'юшаная Кацярына II была гатовая аддаць гетмана пад суд. У рэшце рэштяна прапанавала яму добраахвотна адмовіцца ад булавы. К. Разумоўскі вымушаныбыў гэта зрабiць. У якасьці кампэнсацыі ён атрымаў высокі чын генералфельдмаршала іцэлы шэраг новых валадарстваў. 10 лістапад 1764 г выйшаў царскі ўказ абліквідацыі Гетманскім ўлады ў Украіне. У наступныя гады К. Разумоўскі жыў урасійскай сталіцы ці за мяжой. Толькі ў 1794 г. ён вярнуўся ўБатурына, дзе і памёр у 1803 г. (Пахаваны ў Васкрасенскай царквы).

Грвф П. Румянцаў

 

Для кіравання землямі былой Гетманщины быластворана Другая Маларасійскай калегія, якую ўзначаліў П. Румянцаў. Калегіяскладалася з чатырох расейскіх чыноўнікаў і чатырох генеральных старшын.Асноўная задача калегіі складалася ў ліквідацыі украінскіх дзяржаўных інстытуцыйі рухі замест расійскіх. На працягу 1765-1768 гг калегія падпарадкаваласабе ўсе цэнтральныя ўстановы Гетманщины. У геральдычных малюнках уводзіўсядвухгаловы арол - герб Расійскай імперыі. У той жа час для аховы народныхправоў П. Румянцаў увёў пасады прысяжных адвакатаў пры Калегіі і ГенеральнамуСудзе.

Імператрыца Кацярына II

 

У сакрэтнай інструкцыі па кіраванні краем Кацярына IIнастойліва рэкамендаваў знішчыць усе рэшткі ўкраінскай аўтаноміі, замацавацьсялянаў, ажыццяўляць пільны нагляд за развіццём эканомікі, усяляк павялічвацьзбор падаткаў.

Першым крокам новагагенералгубернатора было правядзенне ў 1765-1767 гг агульнай рэвізіізямельнай уласнасці (Генеральны або Румянцаўскі апісанне). Былі перагледжаныя іупарадкаваны падаткі. Замененыя натуральныя павіннасці грашовым падаткам, сумаякога дасягнула 250 тыс. руб у год (ў 1780 г. яна складала ўжо 2 млн руб).

Шырокамаштабныя мерапрыемствы П. Румянцава затармазіла чарговаяросийськотурецька вайна 1768-1774 гг

Вядома, украінская не маглі не ўсведамляць таго, штоадбываецца ліквідацыя аўтаноміі. Таму пры выбары ў 1767 г. дэпутатаў ўКамісіі для заключэння новага зборніка законаў Расійскай імперыі (папярэдні быўзняволены ў 1649 г.) і яе працы дэпутаты ад казацкай старшыны, шляхты,духавенства, казакоў і мяшчан запатрабавалі аднавіць дзеянне Украіна-расійскагадамовы 1654 г., аднавіць Гетманскім ўлада г.д. Сярод тых, хто адстойваўправы Украіны, вылучаўся лубенский дэпутат Рыгор Полетика. Але камісія, нездолеўшы выпрацаваць для рэальнай дакумента, у 1774 г. была распушчаная, аімператрыца канчаткова ўзяла на сябе выданне законаў імперыі.

4. Адмена казацкага ўкладу на Слобожанщине.Ліквідацыя рэшткаў аўтаномнага прылады Гетманщины. У жніўні1765 Кацярына II выдала ўказ пра адмену палкавога прылады істварэньне СлобидськоУкраинськои губерніі. Замест пяці казацкіх палкоў былосфарміравана пяць гусарскіх. Мясцовыя казакі былі пазбаўленыя правоў і прывілеяў іператвараліся ў "ваенных абывацеляў". У 1780 годзе замест СлобидськоУкраинськоигуберні ўтворыцца Харкаўскае намесніцтва.

У верасні 1781 адмяняецца палкавыадміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел і Гетманщина, якая ператвараецца ў Маларасійскайгенералгубернаторство ў складзе трох губерняў (намесніцтваў) - Кіеўскай,Чарнігаўскай і НовгородСиверськои. У губернскіх цэнтрах i павятовых гарадахствараюцца расійскія адміністрацыйныя і судовыя ўстановы.

Нараўне з адміністрацыйна-зменамі царскіўрад ўзнікала праблема уцёкаў ўкраінскіх сялян. У траўні 1783 былопрыняты ўказ аб канчатковым прымацаванне сялян да месцаў іх пражывання. Гэтымсамым было ўзаконена прыгоннае права на левабярэжжы і Слобожанщине.

9 ліпеня 1783 г. дайшла чарга і да ўкраінскай войску:замест дзесяці казацкія і трох кампанейскі палкоў фармуюцца дзесяць конныхкарабинерських палкоў рускага войска. Тэрмін службы складаў шэсць гадоў.Казацкая старшына атрымлівала расійскія афіцэрскія званні, а казакі ператваралісяна дзяржаўных сялян.

Такім чынам да пачатку 80-х гг XVIII ст. былоканчаткова ліквідавана Украінская дзяржава. Украінскія сцягі, гарматы, друкувывозіліся ў Пецярбург. Яе адміністрацыйна-прылада, судовая сістэма,сацыяльны склад былі ў асноўным уніфікаваны з астатнімі рэгіёнамі Расійскайімперыі. У гісторыі Украіны пачынаецца новы перыяд - перыяд станаўлення новайнацыянальнай ідэі разгортвання барацьбы за аднаўленне Украінскага дзяржавы.

 

Высновы

На гетманам К. Разумоўскага (1750-1764 гг.)прыходзіцца апошні перыяд існавання Гетманщины у складзе Расійскай імперыі.

У 1764 г. імператрыца Кацярына II адмяняегетманство, а на працягу наступных за 20 гадоў, каб не выклікаць беспарадкаў, яналіквідавала аўтаномію Гетманщины, Слабадской Украіны, а таксама знішчыла ЗапарожскуюСекчы.

 

Пытанні і заданні

1. Калі было адноўлена гетманство на Украіне? Хто быўапошнім гетманам? 2. Назавіце рэформы, ажыццёўленыя гетманам К. Разумоўская. 3.Хто ўзначальваў Другую Маларасійскай калегіі? Якія меры былі ёю ўчынены? 4.Калі быў ліквідаваны аўтаномны статус Слобожанщины?

 

6. Ахарактарызуйце рэфармацкая дзейнасць К.Разумоўскага. 7. Чым было абумоўлена стрымлівання рэфарматарскай актыўнасціапошняга гетмана? 8. Чым абярнулася для украінскага народа ліквідацыя аўтаномііГетманщины і Слобожанщины? 9. Якое гістарычнае значэнне ўкраінскага казацкагадзяржавы - Гетманщины?

10. Высветліце прычыны ліквідацыі гетманства. 11. Складзіцеразгорнуты план адказу: «Ліквідацыя гетманства і астаткаў аўтаномііУкраіна ».

12. Як вы лічыце, магла Украіне выбраць незалежнасцьпры кіраванні К. Разумоўскага?