🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Історія України (XVI-XVIII ст), 8 клас

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ. ПОЧАТОК ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (конспект)
ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ (конспект)
КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКИ (конспект)
ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XVII ст. (конспект)
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ПОВСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 20-30-Х рр. XVII ст. (конспект)
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI ст. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ (конспект)
ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (конспект)
КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКИ (конспект)
РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ, МУЗИКИ, АРХІТЕКТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (конспект)
ПЕРЕДУМОВИ Й ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ (конспект)
РОЗГОРТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ В 1648-1649 рр. (конспект)
УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ГЕТЬМАНЩИНИ (конспект)
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ НАЦІОНАЛЬНО - ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1650-1653 рр. (конспект)
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 Р. ПРОДОВЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ (конспект)
УКРАЇНА В РОКИ ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО (конспект)
ПОРУШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ГЕТЬМАНЩИНИ (конспект)
ПРАВОБЕРЕЖНА ТА ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА В 60-80-Х рр. XVII ст. (конспект)
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (конспект)
ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ Й ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. (конспект)
ГЕТЬМАНЩИНА ТА ЗЕМЛІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII ст. (конспект)
УКРАЇНА В ПОДІЯХ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ. ПОВСТАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ ПРОТИ МОСКОВІЇ (конспект)
ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК ТА ЙОГО КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (конспект)
УКРАЇНА ПІСЛЯ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ. ПОСИЛЕННЯ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (конспект)
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст. ПОСТАТІ (конспект)
ПИТАННЯ: Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях
ПИТАННЯ: Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі
ПИТАННЯ: Повстання 90-х років XVI ст.
ПИТАННЯ: Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво в першій чверті XVII ст.
ПИТАННЯ: Національно-визвольні повстання українського народу 20-30-х рр. XVII ст.
ПИТАННЯ: Церковне життя в другій половині XVI ст.
ПИТАННЯ: Церковне життя в першій половині XVII ст.
ПИТАННЯ: Культура України в другій половині XVI - першій половині XVII ст. Розвиток освіти та науки
ПИТАННЯ: Розвиток літератури, музики, архітектури, образотворчого мистецтва в Україні в другій половині XVI - першій половині XVII ст.
ПИТАННЯ: Передумови й початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648-1649 рр.
ПИТАННЯ: Утворення української козацької держави - Гетьманщини
ПИТАННЯ: Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653 рр.
ПИТАННЯ: Українсько-московський договір 1654 р. Продовження національно-визвольної війни
ПИТАННЯ: Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського
ПИТАННЯ: Порушення територіальної цілісності Української держави - Гетьманщини
ПИТАННЯ: Правобережна та Лівобережна Україна в 60 - 80 рр. XVII ст.
ПИТАННЯ: Запорозька Січ у другій половині XVII ст.
ПИТАННЯ: Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.
ПИТАННЯ: Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII ст.
ПИТАННЯ: Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії
ПИТАННЯ: Гетьман Пилип Орлик та його Конституція України
ПИТАННЯ: Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії
ПИТАННЯ: Розвиток культури України в другій половині XVII - в першій половині XVIII ст.
Вступ (підручник)
§ 1. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя (підручник)
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель (підручник)
§ 3—4. Церковне життя другої половини XVI ст. (підручник)
§ 5. Виникнення українського козацтва та перших січей (підручник)
§ 6. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання (підручник)
§ 7. Освіта, книговидання й літописання (підручник)
§ 8. Архітектура, образотворче та декоративно­ужиткове мистецтво (підручник)
§ 9. Соціально­економічний розвиток (підручник)
§ 10. Церковне життя (підручник)
§ 11. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. (підручник)
§ 12. Козацькі рухи 20—30-х рр. XVII ст. (підручник)
§ 13. Освіта, література, книговидання (підручник)
§ 14. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво (підручник)
§ 15. Національно­визвольна війна (підручник)
§ 16. Розгортання національно­визвольної боротьби в 1648—1649 рр. (підручник)
§ 17. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького (підручник)
§ 18—19. Воєнно­політичні події 1650—1653 рр. (підручник)
§ 20. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин (підручник)
§ 21. Воєнно­політичні події 1654—1657 рр. (підручник)
§ 23. Гетьманство І. Виговського. Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я (підручник)
§ 24. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60—80-х рр. ХVІІ ст. (підручник)
§ 26. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко (підручник)
§ 27. Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України (підручник)
§ 28. Гетьманщина наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. І. Мазепа (підручник)
§ 29. Правобережна Україна наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. (підручник)
§ 30. Україна в подіях Північної війни (підручник)
§ 31. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату (підручник)
§ 32. Культура наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст. (підручник)
§ 33. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини (підручник)
§ 34—35. Правобережжя і західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст. Національно­визвольна боротьба українського народу (підручник)
§ 36. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі (підручник)
§ 37. Культура України в другій половині ХVІІІ ст. (підручник)