🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 25. Культура Старажытнай Індыі (падручнік)

§ 25. Культура Старажытнай Індыі

1. Навуковыя веды

Вялікіх поспехаў індзейцы дасягнулі ў матэматыцы. У СтаражытнайІндыі ўмелі здабываць квадратныя і кубічныя карані, быў адкрыты тэарэму, якую мыведаем як "тэарэму Піфагора". Лічбы, якімі мы карыстаемся іназываем арабскімі, на самай справе вынайдзены старажытнымі індыйцамі. Ад іх яны перайшліда арабам. Менавіта ў Індыі пачалі прымаць знак для абазначэння за нуль. Лік 10 ікратнае дзесяці лічылася ў старажытных індыйцаў святым, адсюль пайшладзесятковая сістэма рахунку. Зараз індыйскай лікам карыстаецца амаль увесь свет.

Пэўныя дасягненні меліся і ў астраноміі. Па старажытнаіндыйскайкалендары год дзяліўся на 12 месяцаў, кожны месяц дзяліўся на 30 дзён. Празкожныя пяць гадоў дадавалі высакосны месяц. У V-VI стст. н.э. ў Індыі ўжоведалі закон аб зямным прыцягнення, што Зямля мае формушара і круціцца вакол сваёй восі.

У Старажытнай Індыі ведалі сакрэт выплаўлення чыстагажалеза. Нават у наш час у буйных лабараторыях навукоўцы могуць здабыць толькінекалькі грамаў такога жалеза. У V ст. н.э. з чыстага жалеза былавылітая ў Індыі сяміметровымі калона вагой шэсць тон. І праз 1500 гадоўна гэтай калоне няма іржы.

Найбольшае развіццё ў Старажытнай Індыідасягнула медыцына. Яе дасягнення паспяхова выкарыстоўваюць і сучасныя лекары. Длявыраб лекаў часцяком ўжываліся гаючыя травыі мінералы. Індыйскія лекары ўмелі ўпраўляць косткі, лячыць пераломы,аднаўляць насы, вушы, вусны, страчаныя або скалечаныя ў баі або па прысудзе суда.Індыйскія хірургі паспяхова рабілі складаныя аперацыі. Але не ўсе сакрэтыстаражытнаіндыйскай медыцыны ўдалося раскрыць у наш час. Нават зараз можнасустрэць у Індыі чалавека, які, карыстаючыся толькі сваімі пальцамі, без крыві ібязбольна вырве хворы зуб, і не будзе якіх-небудзь ускладненняў. У III ст. да н.э.ўпершыню ў свеце ў Індыі было створана лякарні.

 

2. Архітэктура і мастацтва ў Старажытнай Індыі

Найслынных помнікамі Старажытнай Індыі былі ступы- Купалападобныя будынкі, у якіх захоўваліся будыйскія сьвятыні (часткіцела Буды і яго паслядоўнікаў). У Санча у III ст.да н.э. было пабудавана ступу Яна акружаная круглай агароджай, у цэнтры якойпабудаваны вароты "Тора«На іхшматфігурную выявы, прасякнутыя пачуццём любові да прыроды.

У Старажытнай Індыі будавалі пячорныя храмы - чайтья. Іх высякалі ў скале: спачаткурабілася памяшканні, а потым скульптурныя выявы Буды і святых. Учайтья у Карлі (паўднёва-ўсход ад Бамбея) захаваласяшмат скульптурных помнікаў. Над уваходам зроблена арку, якой дзённай святлотрапляе ў храм. Змяненне святла (днём сонечнае, а ўначы лямпавыя) ствараюцьвялікі эфект, змяняюць выгляд статуй, якія адлюстроўваюцца на столі.

Вялікую цікавасць уяўляе скульптура Старажытнай Індыі. Да нас дайшлі з часоў дзяржавы Маўра выразаныя з каменнай глыбы калоны. На адной з іхстаялі чатыры каменныя львы, глядзелі на чатыры бакі святла, быццамахоўваючы мяжы царства.

Вельмі шмат да нас дайшло статуй і скульптурных выяваўБуды і іншых бажаствоў. Так, сцены пячорнага храма ў Элефантупрыгожаныя статуямі, бюстамі, пейзажны матывамі, бытавымі сцэнамі з жыццяіндыйскага народа.

Старажытныя індыйцы вынайшлі гульню ў шахматы. Яна звалася"Чатыры роду войскаў" і была задумана як бітва паміж двума войскамі.Пешкі служылі пяхоту. У цэнтры другой лініі знаходзіліся цар і яго саветнік -Візыр, уздоўж іх - сланы, а на флангах - конніца. Завяршалі пабудовавойскі караблі і калясьніцы.

 

3. Веды

Вялікае значэнне для вывучэння гiсторыi, вераванняў і поглядаўстаражытных індзейцаў маюць іх рэлігійныя сходы, гэтак званыя Веды. Гэтыясвятыя кнігі Старажытнай Індыі ставяцца да II тыс. да н.э. інапісаныя на санскрыце. Найстаражытнай з гэтых зборнікаў з'яўляецца "Ригведа",якая ўтрымоўвае ў асноўным рэлігійныя гімны, прысвечаныя багам.

У Ведах можна знайсці некалькі легендаў пра стварэнне свету.Адна з іх распавядае: калі не было нічога - ні зорак, ні месяца, ні сонца. Толькі адзін хаос панаваў Сусвеце.I вось паўсталі вады, якія потым спарадзілі агонь. Пасля цяплом былонароджанае Залатое Яйка, якое плавала ў водах бязмежнага акіяна.

Праз год у Залатога Яйкі нарадзіўся прабацька Брахма, А з двух паловак Яйкі паўсталі Неба i Зямля, паміжякімі Брахма змясціла паветраную прастору. Па розныхчастак цела Брахма стварыў багоў і людзей.

У Ведах захаваўся старажытнаіндыйскай паданне пра патоп.Аднойчы мужчыну на імя Ману прынеслі вады, каб памыць рукi. У гэтай вадзеён убачыў маленькую рыбку і злавіў яе. "Захавай мне жыццё, і яўратую цябе ", - сказала яму рыбка. Здзівіўся Ману i спытаў:" Адчаго ж ты выратуеш мяне? "-" Ад патопу, які знішчыць усе жывыяістоты, - адказвала яму рыбка. "Пакуль я маленькая, - працягвалаяна, - мяне можа зжэрці іншая рыба. Таму трымай мяне ў збанку. Калі я вырасту,то пераселі мяне ў яму. Калі і ў яме мне будзе цесна, то перанясі мяне ўмора ". Паверыў ёй Ману і зрабіў, як яна загадала. За гэты перыяд рыба значнавырасла. Калі плыла ў мора, яна сказала: "Патоп наступіць праз некалькігадоў. За гэты час зрабі карабель і чакай мяне ".

Усё зрабіў Ману, як рыба загадала. І вось праз некалькі гадоўпачаўся патоп. Ману ўзышоў на карабель, да яго падплыла рыба: "Прывяжыкарабель да майго рогі ", - сказала яна Ману і пацягнула яго дапаўночнай горы. Рыба загадала прывязаць карабель да дрэва на гары ісысці з карабля толькі пасля заканчэння патопу. Так выратаваўся Ману, а ўсе астатніяістоты былі знішчаны.

 

4. Старажытнаіндыйскай літаратура

З твораў старажытнаіндыйскай літаратуры можна даведаццашмат цікавага аб жыцця, вераванні і погляды народаў Старажытнай Індыі.Выключнай папулярнасцю ў краіне карысталіся буйныя эпічныя паэмы "Махабхарата" і "Рамаяна".

"Махабхарата"("Вялікая аповед пра нашчадкаў Бхарата")з'яўляецца найбуйнейшым творам індыйскай літаратуры.

Яна складаецца з 18 кніг і змяшчае 200000вершаў.

У паэме распавядаецца аб барацьбе паміж двума варагуючыміродамі - Куру і панда. "Рамаяна"складаецца з сямі кніг. У ёй распавядаецца пра ліхтугах і подзвігахцарэвіча Рамы.

Папулярнымі ў Індыі былі павучальныя гісторыі, прыпавесці,казкі, байкі. У іх індыйскі народ высмейваў дурасці, ліслівасць, прагнасць.

У адной з баек распавядаецца, як шакал ўбачыў варону.Яна сядзела на дрэве і трымала ў дзюбе ежу. Хітры шакал пачаўхваліць яе голас і папрасіў, каб яна праспявала. Варона на гэта спакусіць ігучна каркнул. А ў гэты час прынадны кавалак ежы выпаў зь яе дзюбы і дабраўсяшакалаў.

У казцы "Аб кракадзіла і малпу" распавядаецца,як крокодилиха захацела паласавацца сэрцам малпы. Янапросіць свайго мужа-кракадзіла, каб той злавіў ёй малпу. Тады кракадзілпадплыў да берага і прапанаваў адной з малпаў перавезці яе на іншы берагракі. Не падазраючы нічога дрэннага, малпа вёскі на яго спіну. Калі яныадплылі ад берага, кракадзіл распавёў малпе, які лёс яе чакае. Хітрая малпане разгубілася. Яна кажа кракадзілу, што пакінула сваё сэрца на беразе і ёйтрэба вярнуцца на бераг, каб узяць яго. Кракадзіл паверыў словам малпы іпаплыў назад да берага. А малпа хутка залезла на дрэва і пачала смяяцца надашуканай кракадзіла. Многія літаратурныя творы Старажытнай Індыі яшчэ ў далёкуюстаражытнасці былі перакладзены на мовы многіх народаў свету і ўзбагацілі іхлітаратуру. Старажытныя індыйцы нараўне з іншымі народамі Старажытнага Усходуўнеслі велізарны ўклад у скарбніцу сусветнай культуры.

 

Цікава ведаць

Змест паэмы "Рамаяна".

У краіне Коша правілаў справядлівы цар. Было ўяго ад трох жонак чатыры сына. Рама быў любімым сынам цара і як старэйшыпавінен быў атрымліваць у спадчыну прастол. Але аднойчы цар даў слова адным з сваіх жонаквыканаць любое яе жаданне. Папрасіла яна адправіць Раму на 14 гадоў увыгнанне, а спадчыннікам прастолу зрабіць яе сына. Як ні маліў цар жонкузмяніць сваё жаданне, але не змог яе пераканаць. Калі Рама даведаўся, у якоецяжкае становішча патрапіў яго бацька, ён добраахвотна пайшоў у выгнанне.Разам з ім пайшлі яго жонка-прыгажуня Сіта і брат Локшмана. Пасяліліся яны ў лесе, у простай хаціне, якуюсамі  пабудавалі. Там з імі дзеюцца розныяказачныя прыгоды.

Пачуў аб прыгажуні Ситу магутны цар  дэманаў Равана,уладальнік царства Цэйлон на востраве Ланка. Меў ён 20 моцных рук і 10 хітрыхгалоў. Хітрасцю цар дэманаў выкраў прыгажуню і панёс яе на Ланку. Толькі старыцар ястрабаў бачыў гэта і заступіўся за Ситу. Алемагутны Равана у кровапралітным паядынку адсекяму ногі і крылы. Пралятаючы у небе, Сіта ўбачылаунізе малпаў. Яна кінула ім шматкі свайго сукенкі, каб яны паведамілі Раме, дзезнаходзіцца яго жонка.

Даведаўшыся ад памірае ястраба, дзе знаходзіцца Сіта,Рама і Лакпимана адпраўляюцца за ім на поўдзень. ім надапамогу прыйшло войска малпаў і мядзведзяў. Малпы пабудавалі велізарны мост навостраў Ланку, якім пераправілася ўсё войска. Наперадзе войскі йпилы Рама і яго брат.

Нарэшце раз'юшаны Равана ўступіў з Рамай ўпаядынак. Сам бог Індра вырашыў даслаць Раме сваюбліскучую калясьніцу, у якой былі яго лук, стрэлы, дзіда і даспехі. І падняўсятакі бой, якога ніхто не бачыў з дня стварэння свету, з неба па гэтымпаядынкам назіралі і багі, і дэманы. Воіны Рамы і Раваныспынілі бой і таксама сачылі за імі. Чароўныя стрэлы цара дэманаў круцілісяу палёце на атрутных змей. І насустрач ім ляцелі стрэлы Рамы, якіяператвараліся ў залатых птушак і знішчалі змеяў на лета. Здавалася,перамога схілялася на бок Рамы. Ён адсякалі сваімі стрэламі галавы царадэманаў, але яны зараз жа прараслі. Тады дастаў Рама з калчана Індра падпаленую стралу і выпусціў яе з лука. І дзіка закрычаў Равана, Калі страла прабіла яму грудзі. Десятиголовий цардэманаў зваліўся з калясьніцы і ляжаў мёртвы. Так была здабытая вялікая перамога.Рама выбавіў Ситу і вярнуўся з ёй у Коша, Дзе стаў царом.

 

Пытанні і заданні

1. Якія навуковыя адкрыцці і вынаходствы былі ўпершыню зробленыстаражытнымі індзейцамі?

2. Раскажыце пра асаблівасці індыйскай архітэктуру.

3. У Ведах захаваліся легенды пра стварэнне свету і патоп.Ці ведаеце вы падобныя легенды ў іншых народаў Старажытнага Усходу? Што ў іх ёсцьагульнага, а што выдатнага?

4. Назавіце дзве найбуйнейшыя старажытнаіндыйскай паэмы.

5. Якія старажытныя ўяўленні людзей пра прыродуадбіліся ў гэтых паэмах?

6. Прачытайце змест паэмы "Рамаяна".Падумай, якія якасці чалавека паважаў і шанаваў індыйскі народ. Якія рысыён асуджаў і пагарджаў?

7. Што вам спадабалася ў творах індыйскага мастацтва? Чым менавіта?

 

 

Індыя і Кітай у I тыс.да н.э. - II тыс. н.э.