🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Найдавнішими архейськими і протерозойськими породами складено:


 1. Причорноморську западину
 2. Воронезький кристалічний щит
 3. Український щит
 4. Волино-Подільську Плиту
Відповідь: c

В який із геологічних періодів останні моря залишили територію України?


 1. У неогені
 2. В юрі
 3. У палеогені
Відповідь: a

Найвищою вершиною Криму є


 1. г. Роман-Кош
 2. г. Демерджі
 3. г. Ай-Петрі
Відповідь: a

Яка висота Говерли?


 1. 1545 м
 2. 2061 м
 3. 1527 м
Відповідь: b

Яка з відповідей є правильною?


 1. Вся територія України розташована в помірному кліматичному поясі
 2. Континентальність клімату України зростає з півночі на південь
 3. Найбільші річні суми опадів в Україні припадають на Карпати
Відповідь: c

Скільки гірських вершин України мають висоту понад 2 000 метрів?


 1. 5
 2. 6
 3. 4
Відповідь: b

Яке з тверджень є неправильним?


 1. Основна маса опадів в Україні випадає у теплий період року
 2. Україна добре забезпечена водними ресурсами
 3. Південний берег Криму знаходиться в межах субтропічного кліматичного поясу
Відповідь: b

Яка з річок України не належить до Азово-Чорноморського басейну?


 1. Західний Буг
 2. Дністер
 3. Сейм
Відповідь: a

Які з відповідей є правильними?


 1. Найменша солоність води Чорного моря спостерігається в його південній частині
 2. Більшість живих організмів Чорного моря мешкає в його глибинних шарах
 3. Максимальна глибина Азовського моря становить 15 м
 4. Більшість живих організмів Чорного моря мешкають на глибинах до 200 м
Відповідь: c, d

Які ґрунти найпоширеніші в лісостеповій та степовій зонах України?


 1. Чорноземи
 2. Дерново-підзолисті
 3. Сірі лісові
Відповідь: a

До якої із перелічених тектонічних структур приурочені родовища нафти та газу, поклади кам‘яного вугілля в Україні?


 1. Дніпровсько-Донецька западина
 2. Воронезький кристалічний масив
 3. Український кристалічний щит
Відповідь: a

Вугільними басейнами України є:


 1. Причорноморський
 2. Донецький
 3. Львівсько-Волинський
Відповідь: b, c

Як називається відрив і переміщення мас гірських порід по схилу під дією сили тяжіння?


 1. Площинний змив
 2. Карстоутворення
 3. Зсув
Відповідь: c

В якій природній зоні України найвища сільськогосподарська освоєність земель?


 1. У степовій
 2. У лісовій
 3. У лісостеповій
Відповідь: a

Встановіть відповідність між формою рельєфу та її назвою


 1. Словечансько-Овруцький –
 2. Хотинська –
 3. Київське –
 4. Причорноморська –
 1. височина
 2. кряж
 3. низовина
 4. плато
 5. рівнина
Відповідь: 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - c

Встановіть відповідність між тектонічною структурою та її назвою


 1. Український –
 2. Волино-Подільська –
 3. Дніпровсько-Донецька –
 4. Воронезький –
 1. кристалічний масив
 2. западина
 3. плита
 4. щит
 5. складчата область
Відповідь: 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

Встановіть відповідність між істричними особами і їх внеском у дослідження України


 1. Клавдій Птолемей –
 2. Г.Л. де Боплан –
 3. В.Вернадский –
 4. П.Чубинський
 1. автор "Опису України"
 2. автор "Географії"
 3. етнограф, автор тексту національного гімну
 4. засновник і перший президент АН України
Відповідь: 2 - b, 3 - d, 4 - c

Встановіть відповідність між власними назвами і тлумаченнями


 1. Львівсько-Волинський –
 2. Дніпровський –
 3. Керченський –
 4. Нікопольський –
 1. залізорудний басейн
 2. кам‘яновугільний басей
 3. буровугільний басейн
 4. марганцевий басейн
Відповідь: 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d

Встановіть відповідність між природними зонами і переважаючими типами ґрунтів


 1. Зона мішаних лісів –
 2. Степова зона –
 3. Лісостепова зона –
 4. Українські Карпати –
 1. чорноземи типові
 2. дерново-підзолисті
 3. чорноземи звичайні
 4. бурі гірсько-лісові
 5. коричневі гірські
Відповідь: 1 - b, 2 - c, 3 - a, 4 - d