🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Історія України, 7 клас

Поява людського життя в Україні (конспект)
Найдавніші землероби та скотарі на території України (конспект)
Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків (конспект)
Українські землі в ІІІ - І ст. до н.е. Сармати. Велике переселення народів II - IV ст. (конспект)
Східнослов’янські племена – предки українців – напередодні утворення держави (конспект)
Київська держава за перших князів (конспект)
Київська держава за князювання Ольги та Святослава (конспект)
Київська держава за правління Ярослава Мудрого (конспект)
Роздробленість Київської Русі (конспект)
Утворення Галицько-Волинської держави (конспект)
Монгольська навала на українські землі (конспект)
Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича та його наступників (конспект)
Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави (конспект)
Писемність, освіта, наукові знання, література та музика Київської Русі й Галицько-Волинської держави (конспект)
Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинської держави (конспект)
Історичне значення Київської русі та Галицько-Волинської держави (конспект)
Початок литовського та польського володарювання на українських землях (конспект)
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці 14 – в першій половині 16 ст. (конспект)
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим та українське Причорномор’я (конспект)
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині 14 – першій половині 16 ст. (конспект)
Культурне життя в другій половині 14 – першій половині 16 ст. (конспект)
Давні слов’яни (конспект)
Київська держава за часів князя Володимира Великого. Впровадження християнства як державної релігії (конспект)
Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах (конспект)
ПИТАННЯ: Поява людського життя в Україні
ПИТАННЯ: Найдавніші землероби та скотарі на території України
ПИТАННЯ: Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків
ПИТАННЯ: Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї
ПИТАННЯ: Давні слов'яни
ПИТАННЯ: Східнослов'янські племена - предки українців - напередодні утворення держави
ПИТАННЯ: Київська держава за перших князів
ПИТАННЯ: Київська держава за князювання Ольги та Святослава
ПИТАННЯ: Київська держава за часів князя Володимира Великого
ПИТАННЯ: Київська держава за правління Ярослава Мудрого
ПИТАННЯ: Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах
ПИТАННЯ: Роздробленість Київської Русі
ПИТАННЯ: Утворення Галицько-Волинської держави
ПИТАННЯ: Монгольська навала на українські землі
ПИТАННЯ: Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича та його наступників
ПИТАННЯ: Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави
ПИТАННЯ: Писемність, освіта, наукові знання, література та музика Київської Русі й Галицько-Волинської держави
ПИТАННЯ: Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинської держави
ПИТАННЯ: Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави
ПИТАННЯ: Початок литовського та польського володарювання на українських землях
ПИТАННЯ: Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV - в першій половині XVI ст.
ПИТАННЯ: Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим та українське Причорномор'я
ПИТАННЯ: Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині XIV - першій половині XVI ст.
ПИТАННЯ: Культурне життя в другій половині XIV - першій половині XVI ст.
§ 1. Вступ до середньовічної історії України (підручник)
§ 2. Східні слов’яни — предки українців у VI—IX ст. (підручник)
§ 3. Київська держава за перших князів (підручник)
§ 4. Київська Русь за князювання Ольги та Святослава (підручник)
§ 5. Суспільно-політичний устрій та господарське життя Київської Русі в IX—X ст. (підручник)
§ 6. Київська Русь за правління князя Володимира (підручник)
§ 7. Київська Русь за правління князя Ярослава (підручник)
§ 8. Суспільний, політичний устрій та господарське життя Київської Русі наприкінці X — у першій половині XI ст. (підручник)
§ 9. Культура Київської Русі (підручник)
§ 10. Київська Русь за правління Ярославичів (підручник)
§ 11. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха та Мстислава Великого (підручник)
§ 12—13. Причини роздробленості Київської Русі. Розвиток Київського, Переяславського і Чернігово-Сіверського, Галицького і Волинського князівств (підручник)
§ 14—15. Культура Київської Русі в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. (підручник)
§ 16. Утворення Галицько-Волинської держави (підручник)
§ 17. Монголо-татарська навала. Утворення Золотої Орди (підручник)
§ 18. Галицько-Волинське князівство за князя Данила Галицького та його наступників (підручник)
§ 19. Загибель Галицько-Волинського князівства (підручник)
§ 20. Культура Галицько-Волинської держави (підручник)
§ 21—22. Українські землі в складі Великого князівства Литовського (підручник)
§ 23. Українські землі в складі Угорщини, Молдавії, Московії, Кримського ханства та Османської імперії (підручник)
§ 24. Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. (підручник)
§ 25. Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. (підручник)
§ 26. Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. (підручник)