🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Загальна географія, 6 клас

Уявлення людей про Землю (конспект)
Географічні відкриття і подорожі (до середини XVII ст.) (конспект)
Географічні відкриття нового часу (конспект)
Глобус - модель Землі (конспект)
Окомірне знімання місцевості (конспект)
План місцевості. Масштаб 1:50 000 (конспект)
План місцевості. Масштаб 1:10 000 Умовні позначення (конспект)
Зображення суходолу та вод на карті (конспект)
Залежність зображення від масштабу карти. Найвищі гірські вершини (конспект)
Внутрішня будова Землі. Літосфера. Дрейф материків (конспект)
Будова земної кори (конспект)
Фізична карта півкуль (конспект)
Фізична карта України (конспект)
Карта океанів (конспект)
Гідросфера (конспект)
Будова атмосфери. Пояси сонячного освітлення (конспект)
Кліматичні пояси (конспект)
Кліматична карта (конспект)
Природні комплекси. Географічні пояси (конспект)
Ґрунти (конспект)
Глобальні екологічні проблеми (конспект)
Людські раси світу та найбільш чисельні народи. Розміщення населення (конспект)
Політична карта світу (конспект)
Адміністративно-територіальний поділ України (конспект)
Довідкові відомості (конспект)
Відеосюжети - “Знайомство зі столицею України”
ПИТАННЯ: ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ
ПИТАННЯ: ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
ПИТАННЯ: ЛІТОСФЕРА
ПИТАННЯ: ГІДРОСФЕРА
ПИТАННЯ: АТМОСФЕРА
ПИТАННЯ: БІОСФЕРА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
ПИТАННЯ: ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Вступ (конспект)
§ 1. Що і як вивчає географія (підручник)
§ 2. Уявлення про Землю в давнину (підручник)
§ 3. Географія античної доби (підручник)
§ 4. Географія середніх віків (підручник)
§ 5. Доба Великих географічних відкриттів (підручник)
§ 6. Продовження великих відкриттів Землі (підручник)
§ 7. Відкриття Нової доби (підручник)
§ 8. Сучасні географічні дослідження (підручник)
§ 9. Орієнтування намісцевості (підручник)
§ 10. План місцевості (підручник)
§ 11. Масштаб (підручник)
§ 12. Зображення рельєфу (підручник)
§ 13. Глобус (підручник)
§ 14. Географічна карта (підручник)
§ 15.Градусна сітка на глобусі й географічній карті (підручник)
§ 16. Географічні координати (підручник)
§ 17. Внутрішня будова Землі (підручник)
§ 18. Породи, що складають земну кору (підручник)
§ 19. Геологічний час (підручник)
§ 20. Літосферні плити (підручник)
§ 21. Землетруси (підручник)
§ 22. Вулканізм. Гейзери, гарячі джерела. (підручник)
§ 23. Зовнішні процеси (підручник)
§ 24. Рівнини (підручник)
§ 25. Гори (підручник)
§ 26. Рельєф дна Світового океану (підручник)
§ 27. Охорона поверхні та надр Землі (підручник)
§ 28. Атмосфера (підручник)
§ 29. Температура повітря (підручник)
§ 30. Розподіл сонячного світла і тепла на Землі (підручник)
§ 31. Атмосферний тиск (підручник)
§ 32. Вітри (підручник)
§ 33. Повітряні маси. Циклони і антициклони (підручник)
§ 34. Вода в атмосфері (підручник)
§ 35. Атмосферні опади (підручник)
§ 36. Погода (підручник)
§ 37. Клімат (підручник)
§ 38. Кліматичні пояси (підручник)
§ 39. Охорона атмосфера (підручник)
§ 40. Світовий океан (підручник)
§ 41. Властивості вод Світового океану (підручник)
§ 42. Хвилі в Океані (підручник)
§ 43. Течії (підручник)
§ 44. Багатства Світового океану (підручник)
§ 45. Річки (підручник)
§ 46. Робота річок (підручник)
§ 47. Озера (підручник)
§ 48. Болота. Штучні водойми (підручник)
§ 49. Льодовики (підручник)
§ 50. Підземні води (підручник)
§ 51. Сфера життя (підручник)
§ 52. Поширення рослині тварин (підручник)
§ 53. Ґрунти (підручник)
§ 54. Особливостігеографічної оболонки (підручник)
§ 55. Географічні пояси й природні зони (підручник)
§ 56. Кількість населення. Раси (підручник)
§ 57. Народи світу (підручник)
§ 58. Держави світу (підручник)
§ 59. Господарськадіяльність людей (підручник)
§60. Природні ресурси (підручник)
МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОВІДОК (підручник)
Дорогі друзі! (підручник)