🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Економічна і соціальна географія світу, 10-11 клас

Україна на карті Європи (конспект)
Фізична карта світу (конспект)
Політична карта світу (конспект)
Державний устрій (конспект)
Рівень економічного та соціального розвитку країн світу (конспект)
Міжнародні організації (конспект)
Розміщення населення (конспект)
Урбанізація. Тривалість життя (конспект)
Природний приріст населення. Склад населення за статтю (конспект)
Зовнішні міграції (конспект)
Релігії (конспект)
Народи (конспект)
Зайнятість населення в сільському, лісовому, рибному та індустріальних галузях господарства (конспект)
Зайнятість населення в обслуговуючих галузях господарства. Безробіття (конспект)
Мінеральні ресурси (конспект)
Паливні та геотермальні ресурси (конспект)
Ресурси світового океану (конспект)
Земельні ресурси (конспект)
Водні ресурси (конспект)
Біологічні ресурси (конспект)
Агрокліматичні ресурси. Типи зими (конспект)
Рекреаційні ресурси. Туризм. Напрямки світового туризму (конспект)
Нафтова та газова промисловість (конспект)
Вугільна та уранодобувна промисловість (конспект)
Електроенергетика (конспект)
Чорна металургія (конспект)
Кольорова металургія (конспект)
Машинобудування та металообробка (конспект)
Хімічна промисловість (конспект)
Текстильна промисловість (конспект)
Сільське господарство (конспект)
Зернові культури. Технічні (цукрові, бульбоплідні та тонізуючі) культури (конспект)
Технічні (олійні та волокнисті) культури. Тваринництво (конспект)
Транспорт. Мережа міжнародного зв‘язку (конспект)
Міжнародні економічні зв‘язки (конспект)
Політична напруженість - ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА (конспект)
Калорійність харчування. Охорона здоров‘я (конспект)
Екологічні проблеми (конспект)
Охорона природи (конспект)
Забруднення атмосферного повітря. Неграмотність (конспект)
Освіта і наука (конспект)
Країни Європи (конспект)
Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Швейцарія, Нідерланди, Люксембурґ (конспект)
Німеччина, Чехія, Словаччина, Польща, Білорусь, Литва (конспект)
Росія (конспект)
Країни Азії (конспект)
Китай, Монголія, Корея Північна, Корея Південна (конспект)
Індія, Банґладеш, Непал, Бутан. Японія (конспект)
Канада, Сполучені Штати Америки (конспект)
Латинська Америка (конспект)
Африка (конспект)
Австралія та Океанія (конспект)
ПИТАННЯ: Політична карта світу
ПИТАННЯ: Населення світу
ПИТАННЯ: Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
ПИТАННЯ: Світове господарство
ПИТАННЯ: Глобальні проблеми людства
ПИТАННЯ: Країни Європи
ПИТАННЯ: Країни Азії
ПИТАННЯ: Країни Америки
ПИТАННЯ: Країни Африки, Австралії та Океанії
Шановні десятикласники та одинадцятикласники! (підручник)
§ 1. Що і як вивчає соціально-економічна географія світу. (підручник)
§ 2. Видатні економіко-географи світу. (підручник)
§ 3. Сучасна політична карта світу (підручник)
§ 4. Форми державного правління та політико-адміністративного устрою. (підручник)
§ 5. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав. (підручник)
§ 6. Міжнародні організації. (підручник)
§ 7.Кількість населення. Демографічні процеси і демографічна політика. (підручник)
§ 8. Розміщення населення світу і його територіальна організація. (підручник)
§ 9. Статево-віковий, расовий, етнічний, мовний, релігійний склад населення світу. (підручник)
§ 10. Соціальна структура населення. Трудові ресурси. (підручник)
§ 11. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. (підручник)
§ 12. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. (підручник)
§ 13.Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних. (підручник)
§ 14. Природні ресурси Світового океану. (підручник)
§ 15 Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). (підручник)
§ 16 Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва. (підручник)
§ 17 Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова та деревообробна промисловість, легка промисловість). (підручник)
§ 18 Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони. (підручник)
§ 19. Географія світового транспорту. (підручник)
§ 20. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм. (підручник)
§ 21. Глобальні проблеми людства. (підручник)
§ 22. Загальна характеристика країн Європи. (підручник)
§ 23. Федеративна Республіка Німеччин (підручник)
§ 24. Велика Британія. (підручник)
§ 25. Франція (підручник)
§ 26. Італія. (підручник)
§ 27. Російська Федерація. (підручник)
§ 28. Республіка Білорусь. Молдова. (підручник)
§ 29. Польща. (підручник)
§ 30. Угорщина. (підручник)
§ 31. Словаччина. (підручник)
§ 32. Румунія. (підручник)
§ 33. Загальна характеристика країн Азії. (підручник)
§ 34. Японія. (підручник)
§ 35. Китай. (підручник)
§ 36. Індія. (підручник)
§ 37. Туреччина. (підручник)
§ 38. Нові індустріально-розвинуті країни світу. (підручник)