🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 15. Геоморфологічна будова (підручник)

§ 15. Геоморфологічна будова

 

1. Пригадайте, які зовнішні сили діють на земну поверхню.

2. Які форми рельєфу утворюються в результаті дії вітру та поверхневих вод?

 

Закономірності поширення форм рельєфу. Сучасний рельєф України сформувався внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил, які діяли протягом кайнозойської ери. Походження та закономірності поширення різних форм і типів рельєфу вивчає галузь фізичної географії – геоморфологія.

Зіставивши тектонічну і фізичну карти України, можна пересвідчитися, що загальний план будови рельєфу України – розташування, напрямок простягання та висота низовин, височин і гір – зумовлені тектонічною будовою. Більшість великих форм рельєфу України (Волинська, Подільська і Придніпровська височини, Донецький кряж, Придніпровська низовина і Українські Карпати) простягаються з північного заходу на південний схід відповідно до напряму залягання тектонічних структур. Велику роль відіграє найдавніша структура – Український кристалічний щит, який і задав основний напрямок іншим структурам.

Здебільшого великі форми рельєфу України мають прямий зв'язок з тектонічними структурами: у межах щита і складчастих споруд розміщуються височини і гори, а тектонічним западинам відповідають низовини.

Водночас у західній частині України зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами обернений: Волино-Подільській плиті, Галицько-Волинській западині та Передкарпатському прогину відповідають неузгоджені з ними форми рельєфу – височини і горбогірні пасма. Це пов'язано з так званими неотектонічними рухами – підняттями земної кори, які відбувалися там у кайнозої. Тоді зазнала підняття майже вся територія України, крім берегової смуги Причорномор’я. Найбільше піднялися Карпати й Передкарпаття, Кримські гори, Донецька і Подільська височини. Це спричинило активне “врізання” в земну поверхню річок, які утворювали глибокі зі стрімкими схилами долини, а на півдні Подільської височини – каньйони.

Основні типи рельєфу. Вплив на земну поверхню внутрішніх і зовнішніх сил спричинив поширення рельєфу різноманітних типів. З внутрішніми процесами пов’язані тектонічний і вулканічний типи, а із зовнішніми – гравітаційний, водноерозійний і водноакумулятивний, карстовий, льодовиковий і воднольодовиковий, еоловий, береговий, антропогенний.

Тектонічні форми рельєфу утворилися в результаті тектонічних рухів земної кори. Такими є гірські хребти і міжгірні долини в Українських Карпатах (чергування складок, повернутих угору і вниз), складчасто-брилові Кримські гори, Словечансько-Овруцький кряж на місці горсту (брилового підняття кристалічних порід Українського щита), Донецький кряж (припіднята складка), Придніпровська, Причорноморська і Закарпатська низовини (на місці западин) та ін.

Вулканічні форми рельєфу є результатом безпосередньої діяльності вулканів (Вулканічний хребет у Карпатах, Берегівське горбогір'я в Закарпатті, гора Карадаг у Криму) або ж проникнення магми між шарами осадових порід (гора Аюдаг у Криму). Специфічними вулканічними формами є грязьові вулкани. Їх конуси невисокідо 50 м. Кілька десятків таких грязьових вулканчиків є на Керченському півострові в Криму.

 

Дивовижна Україна

Грязьові вулкани

Більшість грязьових вулканів Керченського півострова згаслі. Проте є й постійно або періодично діючі. Гази, що вириваються з глибин 5 – 7 км по розривах земної кори, виштовхують на поверхню розріджену глинисту масу з уламками порід, яка утворює невеликі конічні горби або похилі підвищення. Виверження таких вулканчиків іноді супроводжується вибухами, місцевими землетрусами або самозайманням газу.

 

Мал. Грязьовий вулкан на Керченському півострові

 

Гравітаційні форми рельєфу спричинені процесами, що відбуваються під впливом сили тяжіння (гравітації). До них належать обвали й осипища, яким сприяє активне вивітрювання гірських порід. Великі обвали часто трапляються в горах. Вони зароджуються на ділянках скельних урвищ, розбитих густою мережею тріщин на блоки. До пори до часу ці блоки монолітні. Поштовхом до обвалу може стати проникнення в тріщини дощової або талої води, яка розм’якшує глинистий прошарок. Тоді велетенські брили й каміння летять і скочуються вниз, руйнуючи все на своєму шляху. В горах та на крутих правобережних схилах долин великих річок часто бувають зсуви.

 

Дивовижна Україна

Кам’яний хаос

На скельних урвищах гори Південна Демерджі, що в Криму, неодноразово траплялися обвали. Підніжжя гори поблизу с.  Лучисте сховане хаосом велетенських кам’яних глиб завбільшки з триповерховий будинок. У 1966 р. брили масою 2 – 3 тис. тонн з грохотом упали з висоти понад 100 м. Розкотистий гул потужного обвалу був схожий на сильний вибух, і сейсмічна станція в м. Алушті зареєструвала викликані ним поштовхи як землетрус.

 

Водно-ерозійні форми рельєфу пов'язані з руйнівною роботою водних постійних (річкових) і тимчасових потоків. Такими формами є річкові долини, каньйони, балки, яри. Водночас відбувається водна акумуляція – нагромадження відкладів, унаслідок якої виникають водноакумулятивні форми: широкі заплави й тераси в долинах річок, дельти в гирлах Дунаю та Дніпра.

 

Рекорди України

Найдовшим каньйоном в Україні є Дністровський, довжина якого становить 250 км. Дністер від гирла р. Золота Липа до р. Збруч врізається в породи поверхні, формуючи вузьку долину завглибшки 150 – 180 м.

 

Карстові форми утворюються в результаті розчинення водою гірських порід. Карстові печери, лійки, колодязі, шахти поширені на Волині, Поділлі, в Кримських горах, Донбасі, – там, де близько до поверхні підходять породи, що легко розчиняються і розмиваються водою (крейда, гіпси, вапняки, солі). У середньому Придністров’ї на стику Подільської і Хотинської височин знаходиться майже півсотні значних підземних пустот, що мають загальну довжину розвіданих ходів понад 465 км. Серед них три найбільші у світі гіпсових печери: Оптимістична (217 км), Озерна (121 км) і Попелюшка (90 км). Дослідники печер – спелеологи постійно розвідують у них нові лабіринти, а також відкривають нові печери.

 

Рекорди природи

Найбільша в світі печера в гіпсових породах – Оптимістична, розташована в Україні на Подільській  височині (Тернопільська область). Її підземні лабіринти мають протяжність понад 165 км.

 

Мал. Оптимістична – найдовша в світі гіпсова печера (165 км),

с. Королівка, Борщівський р-н, Тернопільська обл.

 

Льодовикові форми рельєфу пов'язані з гірським і материковим зледенінням. Безпосередньою дією льодовика створені колишні льодовикові ложа – кари (заглиблення, схожі на великі крісла) та цирки (чашоподібні заглиблення). Вони трапляються в найвищих гірських масивах Українських Карпат. Воднольодовикові форми є наслідком давнього материкового зледеніння в минулі геологічні епохи. З потеплінням клімату після відступу льодовика талі води утворили ози – довгі, вузькі піщані вали та ками  –піщані горби. Вони поширені на Поліській низовині.

Еолові форми рельєфупіщані горби і пасма – виникають в результаті діяльності вітру. Вони є на Поліссі, у пониззі Дніпра, на морських косах.

 

Цікава географія

Олешківські піски

У нижній течії Дніпра на лівому березі великі площі здавна зайняті пісками. В минулому на них росли ліси (Геродот назвав їх Гілея, що означає Полісся або Олешшя). Протягом ХІІІ – ХVІІІ ст. вони були повністю знищені внаслідок господарської діяльності людини. Тоді там активно почав розвиватися еолові форми рельєфу – рухомі горби висотою до 20 м. У ХХ ст. для закріплення сипучих пісків висадили сосновий ліс. Однак в спекотне літо 2007 р. ліс знову постраждав – цього разу від численних пожеж.

 

Берегові форми рельєфу формуються на морських узбережжях внаслідок руйнівної і творчої роботи морських хвиль і прибою. Руйнування берега спричиняє зсуви та обвали. Берег поступово відступає, а внаслідок морської акумуляції утворюються пляжі, піщані коси, вали.

Антропогенні (техногенні) форми рельєфу – це нерівності земної поверхні, утворені діяльністю людини. Кар'єри, терикони, відвали виникають в результаті видобування корисних копалин, а насипи, дамби, вали – в результаті прокладання шляхів сполучення, будівництва водосховищ тощо.

 

Мал. Зсуви на березі Чорного моря, с. Крижанівка, Комінтернівський р-н

 

Мал. Зсувне узбережжя в Західному Криму

 

Вивчення рельєфу має велике значення для життєдіяльності людини. Ці знання важливі для пошуків нафтогазоносних площ, родовищ будівельних матеріалів. Дослідження рельєфу необхідне для обґрунтування будівництва інженерних споруд, запобігання наслідкам природних стихійних лих, проведення сільськогосподарських робіт, розв’язання екологічних проблем. Рельєф, насамперед гірський, є вагомим чинником розвитку туризму, спорту і курортно-санаторного господарства.

 

<

Мал. Геоморфологічна будова

 

Запам’ятайте

Загальний план будови рельєфу України зумовлений здебільшого заляганням тектонічних структур; зв’язок між рельєфом і тектонічними структурами може бути прямим і оберненим.

Відповідно до прояву внутрішніх і зовнішніх рельєфоутворюючих процесів розрізняють різні типи рельєфу: тектонічний, вулканічний, гравітаційний, водноерозійний, водноакумулятивний, карстовий, льодовиковий, воднольодовиковий, еоловий, береговий, антропогенний.

 

Запитання і завдання

1. Розкажіть про взаємозв’язок форм рельєфу і тектонічних структур.

2. Які існують типи рельєфу, що пов’язанні з внутрішніми процесами?

3. Назвіть типи рельєфу, що виникли в результаті дії зовнішніх процесів.

4. Де поширені карстові форми рельєфу?

5. Як утворюються акумулятивні форми рельєфу?