🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 17. Рудні корисні копалини (підручник)

§ 17. Рудні корисні копалини

 

1. Пригадайте, які корисні копалини належать до рудних.

2. Яке походження мають рудні корисні копалини?

 

У надрах України залягають мінерали і породи, що містять різні метали – від алюмінію і заліза, які є найбільш поширеними у земній корі, до рідкісних елементів, що трапляються лише зрідка або розсіяні у невеликій кількості як домішки до інших мінералів. Запаси одних руд  не мають промислового значення. А за запасами залізної, марганцевої, титанової та уранової руди Україна посідає перше місце серед країн Європи, за запасами ртутної руди  –друге (після Іспанії). Видобуток цих корисних копалин здійснюється у великих обсягах, наша держава забезпечує свої потреби та продає їх іншим країнам.

Більшість родовищ руд пов'язана з породами Українського щита, а також давньої (Донецької) і молодої (Карпатської) складчастих областей.

Руди чорних металів. Україна є унікальною країною світу за запасами й розміщенням покладів залізних і марганцевих руд, з яких виплавляють чорні метали (чавун, сталь). Надзвичайно вигідним для господарства країни є те, що найбільші родовища цих ресурсів розміщені поряд – у межах Дніпропетровської та сусідніх з нею областей.

Загальні запаси залізних руд становлять понад 27 млрд т. Одним із найбільших у світі є Криворізький залізорудний басейн (Кривбас). Він охоплює низку родовищ, що тягнуться смугою завдовжки понад 100 км через Дніпропетровську, Кіровоградську та Миколаївську області. Промислове  освоєння басейну почалося у XIX ст. Найбільше значення для господарства мають багаті (з вмістом заліза понад 46 %) і високоякісні руди – червоні залізняки (гематити), які майже не мають шкідливих домішок. Їх видобувають шахтним способом. Бідні руди (залізисті кварцити), що мають менший вміст заліза (від 20 %), розробляють відкритим способом (у кар’єрах). Гірничі розробки досягають глибини понад 1 000 м. Залізні руди з високим вмістом металу залягають також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізорудних районах. Їх видобувають як у кар’єрним, так і в шахтним способом. У Керченському басейні (Крим) зосереджені відносно бідні руди. Незначна глибина залягання і велика потужність пластів сприяли активному їх освоєнню кар'єрним способом ще з кінця ХІХ ст. Нині руда там вже не видобувається. Натомість перспективним може стати Приазовський залізорудний район (Запорізька область).

 

< -->

Рекорди України

Найглибшими техногенними порожнинами і заглибленнями в Україні є залізорудні шахти й кар’єри Криворізького басейну. У шахтах видобуток руди ведеться з глибини 850 – 1 500 м, а в кар’єрах – з глибини 300 м.

 

Мал. Корисні копалини

 

Робота з картою

1.     Назвіть залізорудні басейни та райони України. Який з них охоплює найбільшу площу?

2.     Де видобувають марганцеві руди?

3.     В яких районах України є поклади поліметалічних руд?

4.     Де залягають поклади титанових руд?

 

Мал. На Дніпропетровщині видобувають до 80% залізної руди України

 

Запаси марганцевих руд в Україні становлять понад 2,5 млрд т. Зосереджені вони в Нікопольському марганцеворудному басейні – одному з найбільших у світі: за видобутком він посідає перше місце, а за запасами друге (після Південної Африки). З кінця ХІХ ст. видобуток руди ведеться відкритим і шахтним способами у західній частині басейну – Нікопольському родовищі (Дніпропетровська область). Натомість Великотокмацьке родовище (Запорізька область) ще не розробляється, хоча в ньому розвідано вдвічі більше запасів руди.

До руд чорних металів належать також хромітові руди, невеликі поклади яких знайдено в Побужжі (Кіровоградська область).

 

Рекорди України

         Україна володіє від 10 до 16% розвіданих світових запасів заліза та від 20 до 42% марганцю.

 

Руди кольорових металів. Поклади титанових руд зосереджені в межах Українського щита. Найбільші розвідані родовища – Іршанське (Житомирська область) і Самотканське (Дніпропетровська область). Титан і його сплави належать до легких і стійких металів, а тому є необхідними матеріалами в авіа-, ракето- і кораблебудуванні, виробництві хімічних реакторів.

З кінця XIX ст. в Україні видобуваються ртутні руди на одному з найбільших в Європі Микитівському родовищі (Донецька область). Поклади ртутних руд є також у Закарпатті, але їх розробка припинена.

В Україні є багато родовищ руд кольорових металів, які ще не освоюються. Одні з них відкриті відносно недавно, й запаси металів там уточнюються, інші – добре досліджені і підготовлені до експлуатації. До таких належать родовища поліметалічних, алюмінієвих, хромітових руд, золота, молібдену, багатьох рідкісних металів. Серед родовищ поліметалічних (свинцево-цинкових) руд найбільшим є Берегівське (Закарпатська область). Поклади алюмінієвих руд знайдено у Закарпатті, Придніпров'ї (Високопільське родовище) і Приазов'ї. Однак загальні запаси цих видів сировини незначні, тому їх видобуток не здійснюється. Є невеликі запаси нікелевих і кобальтових руд у Побужжі (Кіровоградська область) та Придніпров’ї.

Геологорозвідувальні роботи, проведені останніми роками, свідчать, що в надрах України наявні промислові запаси золота, срібла, міді, багатьох рідкісних і рідкісно-земельних металів. Так, золото знайдено в Карпатському і Донецькому регіонах, на південних схилах Українського щита. На Закарпатті його видобували в Мужіївському родовищі. Великі запаси самородної міді виявлені та досліджуються на Волині.

 

Дивовижна Україна

Рідкісні метали

         В Україні є родовища руд рідкісних металів – цирконію, гафнію, ніобію, літію, берилію, скандію, танталу, ітрію, лантану, молібдену, стронцію. Ці метали та їх сплави використовуються в ядерній техніці, електротехніці, електроніці, авіаційному та космічному машинобудуванні. За  розвіданими запасами деякі родовища належать до великих і навіть гігантських. Наразі в Україні видобувають у великих обсягах цирконій та германій, у менших – скандій і гафній.

 

Мал. Боксит – алюмінієва руда

 

Уранові руди. Особливе місце серед рудних корисних копалин посідають уранові руди. Вони є важливими паливно-енергетичними ресурсами. В Україні експлуатуються 3 уранових родовища, проте розвідано значно більше. Найбільше їх у Кіровоградській області, серед яких і Новокостянтинівське, що належить до провідних в світі за запасами. Сумарні запаси уранових руд, за якими Україна входить у першу десятку країн світу, здатні забезпечити потреби діючих вітчизняних атомних електростанцій упродовж 100 років.

 

Запам’ятайте

Залізну руду, за запасами якої Україна належить до провідних країн світу, видобувають у Криворізькому басейні, Кременчуцькому і Білозерському залізорудних районах; у Керченському басейні видобуток руди припинено.

Марганцеві руди, за видобутком яких Україна є світовим лідером, зосереджені в Нікопольському басейні.

З руд кольорових металів Україна володіє значними запасами титанових і ртутних руд, проте запаси інших руд обмежені або не мають промислового значення.

Україна має великі запаси уранових руд, якими здатна забезпечити себе на тривалу перспективу.

 

Запитання і завдання

1. Назвіть рудні корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце в Європі та світі.

2. З якими тектонічними структурами зв’язані здебільшого поклади рудних корисних копалин?

3. Де в Україні видобувають залізні руди? Які за вмістом заліза руди вважаються багатими, а які – бідними?

4. Оцініть забезпеченість нашої країни марганцевими рудами.

5. Які руди кольорових металів видобувають в Україні?

6*. Охарактеризуйте перспективи України щодо видобутку традиційних для неї рудних ресурсів і освоєння родовищ нових корисних копалин.