🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 39. Геоекологічнаситуація (підручник)

Тема 20. Геоекологічна ситуація в Україні

 

§ 39. Геоекологічна ситуація

 

1.       Пригадайте, яке значення мають компоненти природи для життя і господарської діяльності людини.

2.       Наведіть приклади негативних змін у ПТК, спричинених діяльністю людини.

 

Поняття геоекологічної ситуації. Людина як біологічна й суспільна істота живе і творить у певному природному середовищі. Воно може позитивно або негативно впливати на самопочуття і здоров’я людини залежно від сукупності природних умов території, а також тих змін, які привнесені в них самою людиною. Отже, умови проживання людей на певній території залежать від конкретної геоекологічної ситуації – стану природного середовища в певному регіоні, ступені його відповідності санітарно-гігієнічним нормам життя населення і природно-екологічним умовам існування живих організмів.

На стан природного довкілля звичайно впливають власне природні процеси та явища (наприклад, посухи, лісові пожежі, сильні паводки, ураганні вітри, землетруси тощо). Однак сучасна геоекологічна ситуація майже всюди в світі формується під впливом самої людини. У процесі життя і господарської діяльності людина все більше використовує різні компоненти природи, повертаючи натомість величезну кількість невластивих природі продуктів своєї життєдіяльності. Тим самим вона порушує зв’язки між природними компонентами, збіднює та видозмінює природне середовище, забруднює складові географічної оболонки – атмосферу, гідросферу, літосферу і ґрунт, спричиняє негативні зміни в біосфері, в тому числі й через ланцюги живлення (наприклад, нагромадження шкідливих речовин у рослинах, які переходять у процесі харчування до тварин, а далі – в організм людини).

Щоб оцінити сприятливість геоекологічної ситуації для життя людини використовують різні якісні та кількісні показники. Вони фіксують порушення природних компонентів і стан їх забруднення (кількість викидів шкідливих речовин). Ці показники зіставляють з гранично допустимими концентраціями речовин – науково обґрунтованою можливою їх кількістю у довкіллі, при якій не існує суттєвої загрози здоров’ю людини (наприклад, сполук сірки в повітрі, важких металів у ґрунті, органічних хімічних сполук у воді). Залежно від того, як ці показники співвідносяться на певній території, формується сприятлива чи не сприятлива екологічна ситуація.

Геоекологічна ситуація в країні змінюється як від місця до місця, так і на одній і тій самій території з часом. Людина може не тільки шкодити довкіллю, але й виправляти геоекологічну ситуацію на краще.

Стан природного середовища в Україні сформувався під впливом давнього освоєння й надмірного антропогенного перетворення території, значного її насичення промисловим і сільськогосподарським виробництвами, порівняно незначними природоохоронними площами.

Основні забруднювачі довкілля. Надзвичайно великі зміни у стані навколишнього природного середовища України відбуваються під впливом розвитку промисловості.

Мал. Промислові підприємства – найбільші забруднювачі довкілля

Внаслідок гірничодобувної діяльності відбувається нагромадження відвалів із порід, які виймаються з шахт, рудників, кар’єрів. Нерідко у відвалах опиняються токсичні речовини, які розвіюються на значні території, потрапляють у підземні води. Це впливає на ріст рослин, здоров'я  людей. Загалом у відвалах знаходиться 25 млрд т порід, вони займають площу 50 тис. га. Найбільше відвалів з небезпечними речовинами у місцях видобутку вугілля, руд металів, сірки, калійної солі – у Донбасі, Придніпров'ї, Львівсько-Волинському басейні, Прикарпатті. У місцях шахтного способу видобутку утворюються терикони – насипні утворення заввишки до 100 м. Ці “гори” не придатні для використання. У них нерідко відбувається самозаймання вугільної породи та вибухи метану.

Мал. Терикон біля смт Мирна Долина, Попаснянський р-н, Луганська обл.

Підприємства обробної промисловості забруднюють найбільше повітря та воду. Підприємства України щорічно викидають більш як 6 млн т речовин, в яких міститься понад 200 видів шкідливих компонентів. Найбільше забруднюють довкілля ТЕС, металургійні та хімічні підприємства. У тиху безвітряну погоду над містами нерідко буває смог – туман із диму, сажі та інших домішок. Серед викидів – сполуки вуглецю, азоту, фосфору,сірки, які спричинюють випадання кислотних дощів. Ці дощі пригнічують ріст овочевих культур, плодових дерев і кущів, руйнують будівлі та пам'ятники. У викидах промислових підприємств є немало токсичних важких металів, які здатні нагромаджуватися у продуктах: свинець, ртуть, олово, мідь, молібден, сурма, кадмій та ін. Найбільш високий рівень забруднення відмічено у містах Донбасу (Слов'янську, Макіївці, Краматорську, Єнакієвому, Дзержинську), Придніпров’я (Дніпродзержинську, Дніпропетровську, Запоріжжі), Маріуполі, Одесі, Чернівцях, Києві, Черкасах та ін.

Мал. ТЕС і ТЕЦ є значними забруднювачами довкілля

Великим забруднювачем довкілля є транспорт. Він дає майже 70% усіх викидів в атмосферу, які є продуктами згоряння палива. Вздовж автошляхів концентрація шкідливих речовин, у тому числі важких металів, у 10 – 20 разів перевищує гранично допустимі норми. Тому вздовж доріг забороняється випасати худобу, рвати плоди. Автомобільний транспорт – перший забруднювач повітря й у великих містах. Забруднення довкілля спостерігається також уздовж залізниць, у портах та аеропортах, яке здійснюється залишками палива з транспортних засобів. Найбільше викидів шкідливих речовин буває під час аварій на транспорті. Так, у 2007 р. залізнична аварія на Львівщині спричинила значні викиди в атмосферу і ґрунт отруйного жовтого фосфору, а внаслідок аварії танкерів у чорноморські води потрапили нафтопродукти.

Забруднення ґрунтів, вод і біосфери спричиняє й сільськогосподарська діяльність людей, особливо хімізація сільського господарства. Тривалий час люди використовували отрутохімікати проти шкідників культурних рослин (бур’янів, різних комах), не звертаючи уваги на їх шкідливий вплив на здоров'я людей і тварин. Це стосується і надмірної кількості нітратів, що засвоюються сільськогосподарськими рослинами внаслідок внесення мінеральних добрив при їх вирощуванні. Ускладнює екологічну ситуацію в Україні і неналежне зберігання отрутохімікатів та добрив – часто у необладнаних приміщеннях, а то й під відкритим небом. Нерідко ці речовини потрапляють у ґрунт та воду й отруюють їх, зумовлюючи захворювання людей.

Значним забруднювачем довкілля є також комунальне господарство населених пунктів, особливо міст. Внаслідок життєдіяльності людей нагромаджуються тверді побутові відходи, які вивозяться на відкриті сміттєзвалища, а також каналізаційні побутові стоки. Для їх очищення у містах створені очисні споруди, але нерідко забруднені води потрапляють у річки. Тим більше, безпосередньо в річки стікають дощові води, які змиваючи вулиці міст несуть у водойми нафтопродукти, важкі метали, велику кількість сміття.

Значну загрозу людям і довкіллю несуть численні “поховання” і склади хімічно небезпечних речовин, а також склади боєприпасів, які залишилися Україні у спадок від військово-промислового комплексу колишнього СРСР. Таких складів по всій Україні понад 180, в них зосереджено 2,5 млн тонн вибухових речовин. Відомі факти масового небезпечного захворювання людей поблизу таких об’єктів (Первомайський район на Миколаївщині), вибухів артилерійських снарядів в Артемівську (Донецька область), Новобогданівці (Запорізька область), внаслідок чого страждали люди, нищились будівлі. У кількох місцях на території країни зберігається дуже небезпечне рідке ракетне паливо. Знищення боєприпасів і вибухово небезпечних речовин гальмується браком коштів.

Мал. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення  в атмосферне повітря (%, 2006 р.)

Регіональні відмінності геоекологічної ситуації. В Україні розрізняють території із сприятливою, помірно-сприятливою, задовільною, погіршеною, напруженою та катастрофічною екологічною ситуацією. У цих назвах відображено наростанням гостроти екологічних проблем на територіях. Сприятлива, помірно-сприятлива і задовільна ситуація склалася у давно освоєних регіонах, де переважає сільськогосподарська діяльність (лісостепова зона, крайні схід та захід Полісся, Карпати). При цьому території з більш сприятливими умовами життя займають менші площі.

Погіршеною екологічною ситуацією характеризуються освоєні відносно недавно, однак надмірно експлуатовані степові землі, забруднене радіоактивними відходами центральне Полісся, промислові райони навколо великих міст. У великих промислових районах Донбасу, Придніпров’я, навколо деяких міст Прикарпаття погіршена екологічна ситуація переростає в напружену, а у 30-кілометровій Чорнобильській зоні – катастрофічну.

 

Мал. Геоекологічна ситуація

 

Робота з картою

1.      Встановіть, які умови проживання населення переважають в Україні.

2.      Де склалися напружені та катастрофічні умови проживання населення?

3.      Яка геоекологічна ситуація характерна для вашої області та району?

 

Законодавство про екологічну ситуацію. Значне забруднення всієї території України, негативні зміни в природному середовищі, які відбиваються на здоров’ї та тривалості життя населення, дали підставу Верховній Раді України оголосити її територію зоною екологічного лиха. Починаючи з 1991 р., коли видано Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», вступила в силу й низка інших законодавчих актів про охорону окремих компонентів природи. У них відзначається, що державній охороні та регульованому використанню на території України підлягають усі природні компоненти і ресурси. Кожен громадянин України має право на безпечне для його життя і здоров'я навколишнє середовище.

            
Час від часу в окремих місцевостях виникають негативні зміни в навколишньому природному 
середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. 
Їх оголошують зонами надзвичайних екологічних ситуацій, правовий статус яких також 
закріплений законом. На жаль, таких зон в Україні з’являється чимало.

Україна бере активну участь у міжнародній діяльності з охорони природи, забезпечуючи виконання міжнародних угод на своїй території. Вона – член ЮНЕП (програми ООН з навколишнього середовища), МСОП (Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів) та інших організацій. В Україні  діє представництво міжнародної громадської природоохоронної організації «Грінпіс».

 

Запам’ятайте

Геоекологічна ситуація відображає стан навколишнього природного середовища з точки зору сприятливості чи несприятливості умов проживання  людей.

Основними забруднювачами навколишнього природного середовища в Україні є промисловість, транспорт, сільське господарство, комунальне господарство, військово-промисловий комплекс.

Геоекологічна ситуація в Україні має регіональні відмінності, майже на половині її території склалися не надто сприятливі умови для проживання населення.

 

Запитання і завдання

1. Що називають геоекологічною ситуацією?

2. Які чинники впливають на формування геоекологічної ситуації?

3. Охарактеризуйте вплив основних забруднювачів навколишнього природного середовища на його окремі компоненти.

4. В яких регіонах України екологічна ситуація найбільш несприятлива і чому?

5*. Спробуйте оцінити, яка геоекологічна ситуації склалася у вашому районі чи області.