🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Тема 26. НАШ КРАЙ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (підручник)

РОЗДІЛ V.НАШ КРАЙ У 1900-1921 рр.

Тема 26. НАШ КРАЙ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 1. Процеси модернізації економічного і соціального життя в краї на початку XX ст.
 2. Політичне життя
 3. Духовне життя, звичаї, традиції, побут, повсякденне життя

 1. Що ви знаєте, про історію вашого краю у другий половині XIX ст.?
 2. Які події другої половини XIX ст. у житті населення вашого краю ви вважаєте найважливішими?
 3. Що таке модернізація економічного і соціального життя?


УЧНІВСЬКИЙ ПРОЕКТ

Працюючи в малих групах, зберіть інформацію для підготовки презентації на тему «Процеси. Вплив процесів модернізації на економічне, політичне і соціальне життя краю на початку XX ст.» за описаними нижче завданнями.

Працюючи над завданнями, користуйтесь довідковою та науково-популярною літературою, творами художньої літератури, які ви вивчали на уроках або ж прочитали самостійно, Інтернет-джерелами. Важливими для вас можуть бути і сімейні архіви, фотодокументи, спогади свідків, фонди місцевого музею.


Група 1

Працюючи з картою, визначте на ній промислові центри вашого регіону, що найшвидше зростали на початку XX ст., проілюструйте зростання окремих галузей промисловості та сільського господарства, що розвивалися в краї у ці часи.

На основі карти і літератури підготуйте розповідь про індустріалізацію в краї та її вплив на життя населення краю.

На основі карти і літератури охарактеризуйте міграційні процеси, що торкнулися населення вашого краю на початку ХХ ст.

Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.

Група 2

Працюючи з літературою та іншими джерелами, визначте:

 • особливості модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст. у вашому краї;
 • вплив процесів модернізації на економіку регіону та життя населення;
 • вплив економічної кризи 1900 – 1903 рр. на життя населення;
 • зміни, що відбулися у сільському господарстві краю у зв’язку з проведенням столипінської аграрної реформи.

Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Україна в 1907-1914 рр.

Група 3

Працюючи з літературою та іншими джерелами, визначте:

 • основні процеси, що характеризували суспільно-політичне життя краю на початку XX ст.;
 • основні напрями і завдання діяльності громадських об'єднань, організацій, політичних партій, що існували у вашому краї;
 • відомих земляків – активних учасників політичного життя краю.

Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Суспільно-політичне життя на українських землях на початку ХХ ст.

Група 4

Працюючи з картою та літературою, визначте:

 • місця у вашому регіоні, що пов’язані з подіями революції 1905-1907 рр.
 • факти щодо розгортання національного руху, боротьби робітників та селян, заворушень в армії чи на флоті у вашому краї;
 • наслідки революції 1905 -1907 рр. для вашого краю.
Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Україна в роки Першої російської революції 1905-1907 рр.

Група 5

Працюючи з літературою та іншими джерелами, визначте:

 • зміни, що відбулися у повсякденному житті мешканців вашого краю під впливом модернізаційних процесів;
 • відмінності між такими змінами у місті і на селі.

Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Група 6

Працюючи з літературою та іншими джерелами, визначте:

 • зрушення в освіті регіону;
 • зміни у галузі науки та культури;
 • відомих діячів науки чи культури, які проживали у регіоні або були родом з нього.

Підготуйте комп’ютерну презентацію та усну доповідь за результатами вашого дослідження.

Окремі бажаючі учні можуть здійснити індивідуальні дослідження, підготувавши доповіді:

 1. про архітектурні будови, що з’явилися тоді у вашому краї, населеному пункті,
 2. про знаряддя праці, одяг, житло, господарські споруди,
 3. про зміни у звичаях та традиціях,
 4. про релігійне життя краю.


 1. Складіть хронологічну таблицю:

  «Економічне та політичне життя краю на початку ХХ ст.»

  Дата Події в краї Результати та наслідки Джерело, з якого ви про це дізналися
   
 2. Складіть тематичну таблицю :

  «Наука і культура в нашому краї на початку XX ст.»:

  Наші земляки - діячі науки й культури У якій галузі й чим вони займалися Джерело, з якого ви про це дізналися
   
 3. Які були особливості модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст. у вашому краї?
 4. Як процеси модернізації відбилися на економіці регіону?
 5. Як вплинула індустріалізація в краї на життя населення?
 6. Як позначились на житті населення економічна криза 1900 - 1903 рр. та столипінська аграрна реформа? Оцініть ці зміни, визначте їх позитивні й негативні сторони.
 7. Яким було суспільно-політичне життя краю на початку XX ст.?
 8. Чи діяли у регіоні громадські об'єднання, організації, політичні партії? Які? За що вони боролися?
 9. Якими були події і наслідки революції 1905 - 1907 рр. для вашого краю?
 10. Які зміни відбулися ужитті мешканців вашого краю?
 11. Де ці зміни були більш глибокими у місті чи на селі?
 12. Які зрушення відбулися в освіті й у галузі науки та культури?
 13. Що визнаєте про релігійне життя краю?