🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Суспільно-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.

Як називалася перша україномовна газета на західноукраїнських землях?


 1. „Русалка Дністрова”
 2. „Зоря Галицька”
 3. „Діло”
 4. „Руський собор”
Відповідь: b

У якому році вийшла у світ перше видання збірки поезії Т.Шевченка „Кобзар”?


 1. 1836 р.
 2. 1840 р.
 3. 1848 р.
 4. 1861 р.
Відповідь: b

Чи правильне судження? Масонські ложі: 1) були поширені на українських землях у першій чверті ХІХ ст.; 2) на початку ХІХ ст. виступали за відокремлення України від Росії.


 1. Обидва варіанти правильні
 2. Тільки 1 варіант правильний
 3. Тільки 2 варіант правильний
 4. Обидва варіанти неправильні
Відповідь: b

Програмою якого товариства декабристів передбачалося створення Української, Чорноморської та Бузької держав із центрами у Харкові, Одесі й Києві?


 1. „Союз благоденствія”
 2. „Товариство об’єднаних слов’ян”
 3. „Південне товариство”
 4. „Північне товариство”
Відповідь: d

Який документ декабристів передбачав надання автономних прав українським землям?


 1. „Конституція” Муравйова
 2. „Руська правда”
 3. „Закон Божий”
 4. „Зелена книга”
Відповідь: a

Яку організацію у 1846 р. заснували М. Костомаров і М. Гулак?


 1. “Товариство об’єднаних слов’ян”
 2. Кирило-Мефодіївське братство (товариство)
 3. “Руська трійця”
 4. Братство тарасівців
Відповідь: b

„Я Русин был, есмь и буду. Я родился Русином, честный мой род не забуду, останусь его сыном...”. Хто є автором цього вірша, що згодом став гімном русинів Закарпаття?


 1. О.Духнович
 2. А.Добрянський
 3. М.Шашкевич
 4. В.Подолинський
Відповідь: a

Які наслідки мала „весна народів” для західноукраїнських земель?


 1. Закарпаття, Галичина і Буковина здобули автономію
 2. Всі українські землі у межах Австрійської імперії були об’єднані в єдину адміністративну одиницю
 3. На західноукраїнських землях було скасовано кріпацтво
 4. Сформувалися перші українські політичні партії
Відповідь: c

У якому році відбувся збройний виступ декабристів в Україні?


 1. 1812 р.
 2. 1821 р.
 3. 1825 р.
 4. 1829 р.
Відповідь: c

Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?


 1. Під час революції 1948-1949 рр.
 2. Після створення Галицького сейму
 3. Під час повстання декабристів у Російській імперії
 4. Після польського національного повстання 1830-1831 рр.
Відповідь: a

Який збройний виступ мав місце на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?


 1. Селянське повстання під проводом У.Кармалюка
 2. Селянське повстання під проводом під проводом І.Кобилиці
 3. Повстання воєнних поселенців
 4. Повстання Бузького козацького війська
Відповідь: b

Які течії визвольних рухів існували на українських землях у першій половині ХІХ ст.?


 1. Українська
 2. Польська
 3. Російська
Відповідь: a, b

Якось І.Франко зазначав: "Русалка Дністровая", хоч і який незначний зміст, які неясні думки в ній висказані – була свого часу явищем наскрізь революційним". У якому році була надрукована ця збірка?


 1. 1814 р.
 2. 1831 р.
 3. 1836 р.
 4. 1848 р.
Відповідь: c

Які українські землі були охоплені революцією 1848-1849 рр.?


 1. Закарпаття
 2. Галичина
 3. Буковина
 4. Поділля
 5. Волинь
Відповідь: a, b, c

Яке місто стало центром першої хвилі національного руху на західноукраїнських землях?


 1. Львів
 2. Камянець-Подільський
 3. Перемишль
 4. Тернопіль
Відповідь: c

Яка з зазначених подій мала місце на західноукраїнських землях?


 1. Селянське повстання під проводом У.Кармалюка
 2. Створення Головної Руської ради
 3. Повстання Чернігівського полку
 4. Створення Кирило-Мефодіївського товариства
Відповідь: b

Хто входив до гуртка молодих інтелектуалів, що отримав назву „Руська трійця”?


 1. М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький
 2. М.Шашкевич, М.Вербицький, А.Бачинський
 3. Г.Яхимович, В.Подолинський, Л.Кобилиця
 4. О.Духнович, А.Добрянський, Я.Головацький
Відповідь: a

У якому році була ліквідована уніатська церква на Правобережній Україні?


 1. 1814 р.
 2. 1825 р.
 3. 1831 р.
 4. 1839 р.
Відповідь: d

Хто відігравав провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.?


 1. Українізована польська шляхта
 2. Нащадки колишньої козацької старшини
 3. Греко-католицькі священники
 4. Представники інтелігенції, що були вхідцями з селян та міщан
Відповідь: c

Який регіон України у складі Російської імперії став центром українського національного руху у першій треті ХІХ ст.?


 1. Поділля
 2. Київщина
 3. Запорожжя
 4. Слобожанщина
Відповідь: d

Яка подія сприяла скасуванню панщини на західноукраїнських землях?


 1. Повстання у воєнних поселеннях
 2. Активізація діяльності опришків
 3. Селянські виступи 1846 р. і революційні події 1848-1849 рр.
 4. Польське повстання 1830-1831 рр.
Відповідь: c

Яка подія стала приводом до формування козацьких полків у Полтавській і Чернігівській губерніях у 1830 р.?


 1. Повстання у воєнних поселеннях
 2. Польське повстання
 3. Повстання селян під проводом Устима Кармалюка
 4. Виступ декабристів
Відповідь: b

Яка організація у роки революції 1848-1849 рр. виконувала роль представника українського населення Галичини перед центральним урядом?


 1. „Руський собор”
 2. Собор руських вчених
 3. Головна Руська рада
 4. „Руська трійця”
Відповідь: c

У якому році царським урядом було заборонена діяльність масонських лож, зокрема, і в Україні?


 1. 1815 р.
 2. 1822 р.
 3. 1826 р.
 4. 1831 р.
Відповідь: b