🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Викиди вуглекислого газу. Неписьменність (конспект)

Ця картка є доповненням до карти "Екологічні проблеми". Її можна використовувати при характеристиці проблеми забруднення навколишнього середовища, зокрема забруднення атмосфери і явища парникового ефекту. Суть парникового ефекту полягає в тому, що атмосфера майже повністю пропускає сонячну радіацію на Землю. Значна ж частина відбитої від земної поверхні радіації (переважно це промені інфрачервоного спектру) затримується атмосферними газами біля поверхні. Таким чином, створюється надмірне нагрівання, найбільш негативними наслідками якого є танення льодовиків, підвищення рівня Світового океану і, як наслідок, затоплення прибережних територій.

Основними забруднювачами атмосфери є газоподібні домішки (діоксид вуглецю, метан, оксид азоту, фреони), що надходять в атмосферу внаслідок згоряння мінерального палива і біомаси, а також з гірськими, будівельними та іншими земельними роботами.

Вуглекислий газ (СО2) і метан (СН4) називаються парниковими газами, так як потрапляючи в атмосферу, вони підсилюють парниковий ефект, одночасно створюючи на Землі ту температуру, при якій може існувати біологічне життя (приблизно 15 ° С). Разом з іншими газами вони складають атмосферу, яка існує вже мільйони років, що забезпечує умови для життя живих організмів, і захищають Землю від перенагрівання та переохолодження. Починаючи з 50-х рр.. ХХ ст. атмосферне баланс порушений різким збільшенням надходження в атмосферу парникових газів. Їх основним джерелом є автомобільний транспорт і теплові електростанції.

По карті видно, що найбільші викиди СО2 промисловими підприємствами припадають на економічно розвинені країни Північної півкулі. У Китаї та Індії викиди СО2 є результатом спалювання великої кількості мінерального палива, а в Бразилії додатковим джерелом СО2 часто стають пожежі в тропічних лісах. Метан потрапляє в атмосферу при спалюванні біомаси, з рисових полів і від великої рогатої худоби.

Фреони - гази антропогенного походження - використовуються в холодильниках, кондиціонерах, у вигляді розчинників, розпилювачів, миючих засобів тощо Збільшення вмісту фреонів в атмосфері веде до руйнування атмосферного озону, зменшення озонового шару, виникнення так званих озонових дірок.

Зміна газового балансу атмосфери є причиною підвищення середньорічної температури повітря в нижніх шарах атмосфери на 0,5-1 ° С і, відповідно, потепління клімату, збільшення тривалості посушливого періоду в Північній півкулі (зафіксовано в США, Росії , Китаї).

Неграмотність

Частка неписьменних у населенні країни залежить від багатьох факторів: історичних традицій, ментальності, витрат на освіту. На економічно розвинуті країни припадає до 4% неписьменних дорослого населення планети, на що розвиваються, припадає понад 9 / 10 неписьменних планети. У країнах, що розвиваються дуже великі регіональні відмінності в цьому показнику. Так, в Африці більше половини дорослого населення є неписьменними.

У Східній Азії - 1 / 4, а в Латинській Америці близько 1 / 6. Більше половини всіх неписьменних світу припадає на Індію і Китай - країни з найбільшою чисельністю населення.

Крім елементарної неграмотності існує ще й функціональна неграмотність, тобто нездатність людини зорієнтуватися й адаптуватися до технологічних змін, що відбуваються в суспільному житті; зрозуміти необхідні пояснення, що стосуються трудової діяльності; нездатність користуватися інформаційною мережею тощо Функціональна неграмотність у високорозвинених країнах є однією з головних причин відмови у наданні роботи роботодавцями.