🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 45. Річки (підручник)

ВОДИ СУХОДОЛУ

 

Води суходолу включають поверхневі води (річки, озера, болота, льодовики, штучні водойми та канали) та підземні. Поверхневі води складають незначну частку гідросфери Землі – приблизно 0,02 %. Проте ці води найбільш активно використовуються людиною. 

 

§ 45. Річки

 

Пригадайте, які річки є у вашій місцевості

 

Що таке річка. Звісно ж, річку – малу чи велику – бачив кожний. Невеликі річки називаються струмками. Кожна річка, кожний струмок мають витік – місце, звідки вони починаються. Витоком може бути джерело, болото, озеро і навіть льодовик, край якого розтає. Так, Дніпро починається з болота на Валдайській височині в Росії. Ангара витікає з озера Байкал. Терек бере початок у льодовиках Кавказу. Місце, де річка закінчується, тобто впадає в іншу річку, озеро, море або океан, називається гирлом. Відстань між витоком і гирлом становить довжину річки. Найдовшою річкою світу є Ніл (6 671 км), Європи – Волга (3 530 км), України – Дніпро (2 201 км). Найбільші річки світу впадають в океан або море. Так, Ніл впадає в Середземне море, Амазонка – в Атлантичний океан.

Всяка річка тече у зниженні, яке тягнеться від витоку до її гирла, – це  річкова долина. Заглиблення в річковій долині, яким постійно тече вода, називається руслом (річищем). З обох боків річкову долину обмежують схили. Кожна річка має правий і лівий береги. Котрий з них який визначають за течією: якщо стати обличчям туди, куди тече річка – за течією, то праворуч буде правий берег, а ліворуч – лівий. Як правило річки течуть постійно. Але бувають і такі, що тимчасово пересихають. Отже, річка – це потік води, який тече по виробленому ним самим заглибленню.

 

Мал. Схема будови річкової системи

 

Річкова система і річковий басейн. Кожна річка має притоки – річки, що впадають в неї. І де б річка не починалася, завдяки притокам вона стає ширшою і повноводнішою. Так, права притока Дніпра – Прип’ять майже подвоює кількість води в ньому. Притоки зазвичай коротші, за головну річку. Головна річка з усіма притоками називається річковою системою.

Струмки, річечки і річки несуть свої води до головної річки. А в них стікають дощові, талі і підземні води з величезної території. Місцевість, з якої вся вода стікає до річки, називається річковим басейном. Басейн головної річки включає басейни всіх її приток, тобто охоплює площу суходолу, зайняту річковою системою. Найбільший річковий басейн у світі має Амазонка. Його площа – 7 млн. км2, що майже дорівнює площі материка Австралія. Межа, що розділяє сусідні річкові басейни, називається вододілом. В горах вододіл проходить по гребенях хребтів, на рівнинах – по найвищих їх ділянках. Так, по один бік вододілу вода стікає в одну річку, по інший – в іншу.

Живлення річок. Річки живляться дощовими, талими сніговими і льодовиковими та підземними водами. Від джерела живлення залежить кількість води і зміна її рівня в річці. Переважно дощовими водами живляться річки в районах із жарким і вологим кліматом. Таке живлення мають найбільш повноводні річки земної кулі – Амазонка і Конго. Рівень води в них майже не змінюється, оскільки рясні дощі випадають в їх басейнах цілий рік. Талими сніговими і льодовиковими водами живляться річки, витоки яких знаходяться високо в горах, де вершини вкриті льодовиками. Найвищий рівень води в цих річках – влітку, коли тануть льодовики. Таке живлення має Амудар’я. Є річки, що мають мішане живлення: і дощовими, і талими сніговими, і підземними водами. Таке живлення мають  річки помірних широт. Взимку, коли вони вкриті кригою, єдине джерело живлення – виходи підземних вод в їх руслах. Навесні вони поповнюються талими сніговими водами, а влітку – дощовими і підземними. Отже, живлення річок залежить від клімату територій, якими вони течуть. Найповноводнішою річкою на Землі є Амазонка, яка має переважно дощове живлення. Щосекунди вона виносить в Атлантичний океан 120 тис. м3 води. Така кількість води вмістилася б у 1500 залізничних цистерн.

Рівень води в річках протягом року змінюється. В Україні, наприклад, рівень води в річках підвищується навесні, коли в них стікають талі снігові води. Тоді вода переповнює русло і заливає дно долини. Настає весняна повінь. Ділянка дна річкової долини, яка щорічно затоплюється під час розливу, називається заплавою. Влітку, коли відбувається сильне випаровування, рівень води падає. Настає межень – найнижчий рівень води в річці. Восени випаровування зменшується, але завдяки дощам вода в річці прибуває і її рівень підвищується. Взимку дощів майже немає, і річки живляться лише підземними водами. Тому, як і влітку, рівень води знижується і знову настає межень. У цей час настає льодостав – річки вкриваються нерухомим льодовим покривом. У будь-яку пору року сильні дощі можуть спричинити паводок – раптове підняття рівня води. Такі регулярні зміни рівня води протягом року називають водним режимом річки.

Запитання і завдання

1. Що називають річкою? Що таке витік і гирло?

2. Що таке річкова система?

3. Що називають річковим басейном і вододілом?

4. Як змінюється рівень води у річці протягом року?

5. За фізичною картою визначте, яка річка – Дніпро, Амазонка чи Конго – має більшу річкову систему.

6.  Визначте за картою географічне положення однієї з річок (за вибором):

а) на якому материку і в якій його частині протікає;

б) де розташована щодо великих форм рельєфу;

в) де починається, в якому напрямку тече і куди впадає;

г) яка приблизно довжина; д) які має найбільші притоки.

7. Охарактеризуйте одну з річок своєї місцевості за планом:

1) де починається, в якому напрямку тече і куди впадає;

2) до басейну якої річки (озера, моря) належить;

3) довжина і ширина, середня глибина;

4) як залежить характер течії від рельєфу (рівнинна чи гірська, наявність порогів і водоспадів);

5) яка річкова долина (широка чи вузька, глибока чи неглибока);

6) види живлення;

7) особливості режиму;

8) найбільші праві й ліві притоки;

9) як використовується людиною;

10) які заходи вживаються для охорони.