🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 51. Сфера життя (підручник)

§ 51. Сфера життя

 

Пригадайте, який вік Землі.

 

Склад біосфери. Наша планета існує в безкінечному просторі Всесвіту, маючи тоненьку повітряну обгортку, яка не дає випаруватися воді і вивітритися кисню. Завдяки цьому Земля – єдина з усіх відомих планет, яка має середовище, в якому існує життя, – біосферу.

Зародилося життя на Землі близько 3,5 млрд років тому. Першими примітивними істотами були бактерії – мікроорганізми. Вони виникли у мілководних водоймах в умовах теплого і вологого клімату. Значно пізніше з’явилися водорості – перші рослини на Землі. Пройшли мільйони років перш ніж у давніх морях зародилися перші тварини. З води життя поширилося і на суходіл. Протягом геологічної історії розвиток організмів йшов нерівномірно. Одні види збереглися майже без змін від давніх геологічних епох до нашого часу. Розвиток других привів до складних форм життя аж до людини. А існування третіх закінчилося вимиранням, як наприклад, динозаврів.

Нині в біосфері нараховують близько 2 млн видів організмів. Вони дуже різноманітні. Ви знаєте рослини: водорості, трави, кущі, дерева. Вам відомі тварини: черви, змії, жаби, риби, комахи, птахи, ссавці (звірі). Крім них існує багато видів мікроорганізмів, яких не просто розгледіти навіть під мікроскопом. Окремо в природі виділяють гриби.

Взаємозв’язок організмів. Рослини, тварини і мікроорганізми можуть існувати тільки в нерозривному зв’язку між собою. Тільки рослини здатні в процесі фотосинтезу з неживих – неорганічних речовин створювати живі – органічні, виділяючи при цьому кисень. За це їх називають “фабриками кисню”. Тварини не здатні самі створювати органічні речовини, але жити без них не можуть. Тому вони живляться рослинами (травоїдні) або поїдають один одного (хижаки). Тварини вдихають кисень і видихають вуглекислий газ, який необхідний рослинам для фотосинтезу. Рештки рослин і тварин давно покрили б всю Землю шаром у кілька десятків метрів, якби не мікроорганізми. Вони розкладають їх на неорганічні речовини, і ті знову стають придатними для живлення рослин. В такому біологічному кругообігу всі ланки: рослини, тварини, мікроорганізми – взаємопов’язані.

Межі біосфери. Своєрідність біосфери полягає втому, що вона  розміщується в інших оболонках: атмосфері, літосфері, гідросфері. Верхня межа біосфери проходить в атмосфері на висоті 20–30 км – висоті озонового шару, який захищає все живе від згубної дії ультрафіолетового випромінювання. Приземний повітряний простір – середовище існування птахів, а до верхніх меж тропосфери життя розсіяне у вигляді мікроорганізмів і пилку рослин. В гідросфері істоти є в усій товщі води. Нижня межа біосфери проходить в літосфері на глибині близько 5 км, де в умовах високих температур пластів земної кори і відсутності кисню можуть існувати знову ж таки тільки мікроорганізми.

Незважаючи на такі широкі межі біосфери, переважна більшість організмів на Землі існує в тонкому “прошарку” – області взаємодії повітря, води і гірських порід на земній поверхні – в смузі найбільш тісного контакту атмосфери, літосфери і гідросфери. Цей прошарок, де сконцентроване все живе, образно називають “плівкою життя”.

Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі. Діяльність живих організмів позначилася на всіх оболонках Землі. Вплив організмів на атмосферу пов’язаний з фотосинтезом. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Тварини, навпаки, вдихають кисень, а видихають вуглекислий газ. Таким чином організми регулюють вміст цих газів у атмосфері.

Організми впливають на гідросферу. Вони забирають з води морів і океанів необхідні їм речовини (особливо кальцій) на побудову своїх скелетів, панцирів, черепашок. Тому солі надмірно не нагромаджуються у воді і Океан не засолюється.

Вплив організмів на літосферу вам відомий. З їхніх решток утворюються гірські породи органічного походження (вапняки, торф, кам’яне вугілля), а також деякі форми поверхні (коралові споруди). З іншого боку організми руйнують гірські породи (органічне вивітрювання).

 

Запитання і завдання

1. Назвіть складові частини біосфери.

2. Де проходять межі біосфери?

3. Як організми взаємодіють між собою?

4. Як організми впливають на атмосферу?

5. Чи можуть організми впливати на літосферу? Як?

6. Чому тварини, рослини і мікроорганізми не можуть існувати окремо один від одного?