🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§60. Природні ресурси (підручник)

§ 60. Природні ресурси

 

Пригадайте, на які групи поділяють корисні копалини за господарським призначенням.

 

Вичерпні і невичерпні природні ресурси. Розвиток людського суспільства в усі віки був пов’язаний з використанням різних природних багатств. Багатства природи, які людина використовує в господарській діяльності, називають природними ресурсами. Нині люди використовують величезну кількість природних ресурсів. Це в першу чергу вода, яка є невід’ємною частиною її життя. Рослини є джерелом деревини і харчових продуктів. Надра Землі містять корисні копалини, без яких неможливий розвиток жодної галузі господарства. Всі природні ресурси поділяють на дві групи: вичерпні і невичерпні.

Використання вичерпних природних ресурсів приводить до їх зменшення або повного зникнення. Вичерпні ресурси можуть бути відновними і невідновними. Відновлювані ресурси здатні самовідновлюватися за порівняно короткий час. До них належать вода, ґрунт, рослинність, тваринний світ. Наприклад, ґрунт здатен повільно відновлювати свою родючість. Проте надмірне використання відновних ресурсів може привести до втрати їхньої самовідновної здатності. Це в першу чергу стосується рослинного і тваринного світу. Так, зник назавжди дикий бик – тур. А нині під загрозою зникнення виявився зубр. Вчені довелося докласти чимало зусиль, щоб його врятувати. Невідновлювані ресурси – це такі вичерпні ресурси, що не здатні до самовідновлення. До них належать корисні копалини: нафта, газ, вугілля, рудні і нерудні корисні копалини. Корисні копалини не відновлюються, як, наприклад, ліс після вирубування. Їх запаси в надрах Землі обмежені. А поповнення практично неможливе, тому що утворення корисних копалин відбувається протягом мільйонів років. Це вимагає бережного і економного їх використання.

До невичерпних природних ресурсів відносять сонячна енергія, енергія вітру, внутрішньоземне тепло, енергія припливів. Вони вважаються невичерпними, тому що їх використання не призводить до зменшення запасів.

Проблема вичерпності. Вичерпність природних ресурсів дуже скоро породить проблему нестачі корисних копалин. Корисних копалин в усьому світі добувається величезна кількість. Родовища вугілля, заліза, міді, цинку та інших металів, нагромаджені природою за мільйони років, використовуються за десятиліття. І проте потреба в них постійно зростає. Отже, може настати час, коли виснажаться родовища нафти, вугілля, руд різних металів. За підрахунками спеціалістів відомих нині запасів нафти в усьому світі може вистачити приблизно на 50 років, а вугілля – на 500.

Щоб і на майбутнє мати природні багатства, їх необхідно бережно добувати і економно використовувати. Нині вивчаються можливості повторного використання ресурсів, тобто використання промислових і побутових відходів.

Населення і навколишнє середовище. Нині масштаби використання людиною природних ресурсів дуже великі. З кожним століттям разом із збільшенням населення вплив на природу посилюється. У наш час він набув таких гігантських розмірів, що став відчутним не лише в окремих місцях, а й в цілому на Землі.

Використовуючи природні ресурси, людина створює речовини, яких ніколи не було в географічній оболонці. Вона втручається в природні кругообіги. Наприклад, спалювання величезної кількості вугілля збільшує вміст вуглекислого газу в атмосфері. А внаслідок зрошення пустель, створення водосховищ, використання підземних вод змінюється кругообіг води. Отже, географічна оболонка – це ще й область взаємодії природи і суспільства. В її межах господарська діяльність людини стала головним чинником розвитку. Тому людство в наш час несе відповідальність за подальший розвиток своєї планети. Отже, кожному землянину варто пам’ятати, що географічна оболонка – це наше середовище існування. З повітрям, водою, лісами, морями, корисними копалинами. З її беззахисністю перед хижацьким винищенням і земною красою. Майбутнє цієї унікальної оболонки, хочемо ми того чи ні, зачіпає нас усіх

Вивчаючи географію, ви переконалися, що вона не тільки наукова  галузь. Географія стала частиною культури. Людині культурній необхідне тверде розуміння: долі людства і природи єдині. Земля у нас лише одна, й самі ми, жителі планети, неповторні. Таке розуміння спирається на знання про цілісність географічної оболонки, про взаємозв’язки всіх її компонентів.

Мал. Плавання фінікійців довкола Африки у УІ ст. до н. е.

 

Запитання і завдання

1. Що називають природними ресурсами?

2. Як поділяють природні ресурси за вичерпністю?

3. Які ресурси називають невичерпними? Наведіть приклади.

4. Які ресурси можуть відновлюватися, а які – ні?

5. Чому виникає необхідність охороняти природу?

6. Чи змінилися ваші уявлення про географію як науку?