🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 59. Господарськадіяльність людей (підручник)

§ 59. Господарська діяльність людей

 

Чи знаєте ви, як називаються галузі господарства, які виробляють машини, одяг, харчові продукти?

 

Що таке господарська діяльність. Сучасна людина оточена різними благами – речами, предметами, приладами і пристосуваннями, без яких вона вже не уявляє свого життя. Всі блага – і матеріальні, і духовні – створені нею в результаті господарської діяльності. Господарська діяльність – це сукупність всіх видів трудової діяльності людей. Сучасне господарство складається із взаємопов’язаних галузей. Воно охоплює такі великі галузі, як промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, освіта, наука, культура і спорт, охорона здоров’я, торгівля. Великі галузі поділяються на дрібніші.

Промисловість – це сукупність підприємств (шахт, фабрик, заводів, комбінатів), де добувають корисні копалини і виготовляють різноманітну продукцію (верстати, машини, меблі, одяг, продукти харчування тощо). В розвинутих країнах світу промисловість відіграє провідну роль у господарстві. Від неї залежить розвиток інших галузей.

Сільське господарство посідає особливе місце в господарстві, тому що забезпечує населення продуктами харчування. Крім того, воно постачає для окремих галузей промисловості сировину (льон, бавовник, шкіри тварин).  Сільське господарство має два основні напрями – рослинництво і тваринництво. Рослинництво охоплює вирощування різних сільськогосподарських культур. Тваринництво – це галузь, яка займається розведенням різних сільськогосподарських тварин. Розвиток сільського господарства визначають природні умови.

 

Мал. Сільськогосподарські угіддя

 

Транспорт забезпечує зв’язок між окремими галузями промисловості і сільського господарства, обмін продукцією всередині держави і між державами, здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Розрізняють такі основні види транспорту: залізничний, автомобільний, повітряний, водний (річковий, морський), трубопровідний. У містах є свої види транспорту: метро, тролейбус, трамвай, міський автобус.

Рівень розвитку будь-якої держави залежить від рівня розвитку освіти, науки, культури і охорони здоров’я. Освіта забезпечує навчання, під час якого передаються знання й уміння. Наука виробляє і використовує знання про навколишній світ. Культура – духовна творчість людей, яка охоплює матеріальні та духовні цінності і виражається насамперед у мистецтві. Охорона здоровя забезпечує медичне обслуговування людей.

Така галузь господарства як торгівля розвивалася з давніх-давен, коли люди на базарах обмінювалися ремісничими товарами і продуктами сільського господарства.

Мал. Галузі сільського господарства

 

Мал. Види транспорту

 

Зміна природи. Природа Землі зазнає відчутного впливу промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та інших галузей господарства. Народжена природою і наділена розумом людина не тільки пристосувалася до навколишнього середовища, а й активно змінює його. Вже в давнину жителі великих держав корінним чином перетворили долини Нілу, Тигра, Євфрату, Інду.

У ХХ ст. людину вчені стали прирівнювати до найбільшої геологічної сили, а її господарську діяльність – до процесів, потужніших за природні. Такі процеси здебільшого є негативними. А сила людини позначилася на всіх компонентах природи. Забруднюються повітря, вода, ґрунти, винищуються рослини і тварини. Негативний вплив господарської діяльності став помітним в усіх природних комплексах. Людина здавна вирубувала ліси, розорювала землі, з’єднувала річки каналами. Були збудовані міста, прокладені шляхи. Нині заглибини і підземні порожнини в літосфері за розмірами перевершили природні. Тиск будівель на поверхню викликає на схилах зсуви і обвали. Природні рослинність і тваринний світ сильно винищені. Усе це шкідливо впливає і на саму людину. Прикладів можна наводити багато.

 Отже, господарська діяльність людини стала головною причиною змін всіх без винятку природних компонентів і природних комплексів. На екологічні проблеми на порозі третього тисячоліття наражається кожна людина, незалежно від кольору шкіри та від мови.

 

Мал. Мости Пітсбурга

 

Запитання і завдання

1. Які галузі охоплює господарство?

2. Що називають промисловістю? Які промислові підприємства є у вашому місті чи районі?

3. Які потреби людей забезпечує сільське господарство? Які сільськогосподарські культури вирощують у вашій місцевості?

4. Які існують основні види транспорту? Якими видами транспорту вам доводилося користуватися?

5. Яку галузь господарства називають освітою? Які заклади освіти є у вашому населеному пункті?

6. Як впливає на природні компоненти господарська діяльність людини?

Наведіть приклади негативного впливу у своїй місцевості.