Підземні води (конспект)

Залягання та поширення підземних вод пов'язані з геологічною будовою території. Найціннішими є артезіанські підземні води, які залягають дуже глибоко під земною поверхнею. Основні запаси знаходяться в північній та західній частинах країни. Розвідано близько 800 родовищ артезіанських вод. Глибина залягання збільшується з півночі на південь.