🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 8. Початок дослідження території України (підручник)

ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

§ 8. Початок дослідження території України

 

1. Пригадайте, хто з відомих грецьких учених в античні часи побував на землях України.

2. Хто створив найдавніші географічні карти?

 

Перші відомості про Україну. Перші географічні відомості про територію України збереглися ще з давніх часів у працях відомих грецьких істориків, географів та мандрівників – Геродота (V ст. до н. е.), Страбона (І ст. до н. е.), Птолемея (II ст.). У своїх працях вони  описували південь України, найбільше – Причорномор'я, де існували грецькі міста-держави. Змальовуючи природу цієї території, вчені відзначали її багатства, передусім потужні темні ґрунти, широкі повноводні річки, чудові пасовища для худоби. Пізніше арабські та візантійські мандрівники описували побут, культуру, господарство людей, які жили на землях Середнього Подніпров'я та Північного Причорномор’я.. Вони згадують про гостинність людей, їх миролюбний характер. З античних часів дійшли до нас і перші картографічні зображення цих територій.

 

Мал. Географічні відомості про українські землі в давнину

 

Україна дивовижна

Геродот – батько української історії

Скіфію – „країну на північному узбережжі Чорного моря і прилеглих до нього землях” – найдетальнішим чином описав давньогрецький учений і мандрівник Геродот у IV книзі своєї "Історії", відомої як "Скіфський логос". Тому він по праву може вважатися "батьком української історії". Учений грек, який побував у Північному Причорномор’ї, визначив протяжність узбережжя всього Чорного моря, розповів про річки, що в нього впадають, поміряв відстані між окремими населеними пунктами. У ХХ ст. вийшов перший переклад українською мовою IV книжки "Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом" (1937), а згодом  побачили світ перекладені “Історії в дев‘яти книгах” (1996).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. Геродот (485 – 425 рр. до н. е.)

 

Відомості в добу Середньовіччя. Після  утворення давньої держави Київської Русі, завдячуючи арабським і європейським мандрівникам та купцям, відомості про територію України значно поширилися у світі. Їхні звіти  містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське й політичне життя на них.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі «Повість минулих літ», автор вперше вживає назву „Русь” (862 р.), намагається дати відповідь на запитання: „Звідки пішла Руська земля?”, змальовує її природу, описує народи, які  заселяли ці землі, їх політичні й торгові зв’язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками й морем, у тому числі й „шляхом із варяг у греки” по Дніпру й Чорному морю. У Київському й Галицько-Волинському літописах вживається назва „Україна” (1187 р.). У них є відомості про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення й освоєння нашими пращурами нових територій.

Після завоювання українських земель Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках і урядових документах цих держав, а з розвитком запорізької державності – в козацьких літописах. У ті часи зросла зацікавленість європейців територією України та її народом, про що свідчать щоденники, звіти й донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і послів, а також мандрівників з арабського Сходу.

 

Україна дивовижна

Середньовічні мандрівники про Україну

У XII ст. у Києві тричі побував арабський письменник і вчений Абу-Гамід. У своїх книжках «Антологія деяких чудес Заходу» та «Космографія» він детально описав природу, господарство, торгівлю та побут населення Русі. Відомості про це знаходимо також в арабських мандрівників Ель-Ідрісі (XII ст.) та Ібн Баттути (XIV ст.). Відомості про Україну поширювали й наші співвітчизники, які навчалися в університетах Європи. Серед них – учений ХV ст. Юрій Дрогобич, який став керівником Болонського університету, викладав медицину й астрономію.

 

Перші карти України. Перші карти всієї української території були подані переписувачами «Географії» Клавдія Птолемея, починаючи з XIII ст. Ця книжка перевидавалася більш як 50 разів. До стародавніх птолемеївських карт додавалися нові. Спочатку це були рукописні карти, а у ХУ – ХУІІІ ст. – друковані. Територія України відображалася на картах світу, Європи й окремих держав – Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Росії. Натомість у 1650–1660 рр. у Західній Європі вийшли перші карти, присвячені винятково українським землям. Їх автор – французький військовий інженер і картограф Гійом де Боплан. Перебуваючи інженером військових споруд і картографом на службі в польського короля, він 17 років провів в Україні. Він часто подорожував, особисто виконуючи топографічні вимірювання для накреслення карт. Боплан створив кілька загальних карт України й окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині та ін.), а також карту Дніпра. Його перу належить „Опис України”, в якому докладно змальовані її природа, населенні пункти, шляхи, заняття та побут мешканців. Карти й книжку Г. де Боплана дослідники називають перлиною в українознавчій літературі ХУІІ ст. Ці твори були й залишаються цінними джерелами відомостей про український народ і Україну того часу.

 

 

Україна дивовижна

Попередження читачам „Опису України”

„.. смію в повній пошані подарувати… опис цієї великої граничної країни України, що лежить між Московією і Трансільванією. На долученій карті можете в одну мить побачити з кожної точки погляду цю простору землю України… Панове, я пропоную Вам карту, яка виготовлена на основі не чужої розповіді чи якогось збірника, а на основі точних вимірювань, зроблених мною в усіх місцях землі, що на карті. Це повинно Вас упевнити щодо точності, як також правдивості мого слова. Насолоджуйтеся, отже, у вільні хвилини плодами моєї праці, поглядаючи у Ваших кабінетах на цей гарний край, розташування міст і фортець якого я накреслив, вдячний, що Ваша похвальна цікавість знайде в цьому задоволення”.

Гійом Ле Вассер Сієр де Боплан, 1651 р.

 

Мал. Україна на стародавніх картах

 

Запам’ятайте

Перші географічні відомості про Україну містять праці відомих грецьких учених і мандрівників – Геродота, Страбона, Птолемея.

Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва „Україна” вперше згадується у Київському літописі в 1187 р.

Перші докладні карти України склав французький картограф Гійом де Боплан в середині ХVІІ ст.

 

Запитання і завдання

1. У яких джерелах ми знаходимо перші географічні відомості про територію нашої держави?

2. Чому грецькі вчені античної доби цікавилися територією України? Яку її частину вони знали найкраще?

3. В яких джерелах з'явилися перші вітчизняні згадки з географії середньовічної України?

4. Коли і чому зріс інтерес європейців до пізнання території України?

5. Хто склав перші докладні карти України?

6*. Відомо, що давньогрецький історик Геродот побував на північному узбережжі Чорного моря, описав Істр, Тірас, Борисфен, Гіпаніс, ймовірно, відвідав Ольвію і Херсонес. Пригадайте з історії України, про які географічні об’єкти йдеться.