🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 13. Рівнини (підручник)

Тема 5. Рельєф. Геоморфологічна будова

 

Загальний план будови поверхні території України визначають рівнини та гори. Україна має загалом рівнинний характер поверхні: 70 % її займають низовини і 25 % – височини. Лише 5 % площі країни зайняті горами, що здіймаються на крайньому півдні і заході. Рівнинна частина країни має загальний похил з півночі на південь та із заходу і сходу до Дніпра. Про це свідчить напрямок течії найбільших річок та їх приток. Абсолютні висоти території коливаються від –5 м (рівень води в Куяльницькому лимані) до 2 061 м (г.  Говерла). Такий рельєф зумовлений тривалою історією геологічного розвитку території, дією внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Найбільші (Східноєвропейська рівнина, Українські Карпати, Кримські гори) і великі (окремі низовини, височини, гірські хребти і масиви) форми рельєфу утворилися, головним чином, внаслідок внутрішніх процесів, тому мають зв'язок з основними тектонічними структурами.

Поверхня великих форм рельєфу ускладнюється меншими формами, створеними переважно зовнішніми процесами – роботою давніх льодовиків і талих льодовикових вод, тимчасових і постійних водотоків, підземних вод, вітру, діяльністю людини. Такими формами рельєфу, зокрема, є горби, пасма, кряжі, гори-останці, відроги хребтів, річкові долини, яри, балки, карстові печери, зсуви, кар'єри і терикони в місцях гірничих розробок.

Загальний план будови поверхні України, простягання основних форм рельєфу, їх абсолютні висоти відображено на фізичній карті.

 

§ 13. Рівнини

1.     Пригадайте, як розрізняють рівнини за висотою.

2.     Якою буває поверхня рівнин?

 

Більша частина території України лежить на південному заході великої Східноєвропейської рівнини, в основі якої залягає давня Східноєвропейська платформа. Середня висота рівнинної частини України становить 175 м над рівнем моря. Найвищі її точки знаходяться на заході – г. Берда (515 м) і г. Камула (471 м).

 

Рекорди України

Гора Берда є найвищою точкою всієї Східноєвропейської рівнини, що займає площу понад 4 млн км2 і тягнеться від Передкарпаття і Балтійського моря до Уральських гір і від узбережжя Чорного та Каспійського морів до Північного Льодовитого океану.

 

Височини. Височини широкою смугою тягнеться через Правобережну Україну. На заході розташоване горбисте розчленоване пасмо з висотами до 370 м – Розточчя. В його основі лежить Галицько-Волинська тектонічна западина. Вона ж та Волино-Подільська плита є основою хвилястої Волинської височини з середніми висотами 230 м. Максимальна висота  сягає 342 м на Мізоцькому кряжі.

Придніпровська височина розкинулася між долинами річок Південний Буг і Дніпро. У тектонічному відношенні вона відповідає Українському щиту. Височина має незначні висоти (до 320 м), плоску або подекуди погорбовану поверхню. Височина розчленована досить глибокими, інколи каньйоноподібними долинами річок. Поширені яри та балки. Височина круто обривається до долини Дніпра.

Подільська височина сформувалася в межах Волино-Подільської плити (західна частина) і Українського щита (східна частина). Тут у рельєфі чітко проявляється горбо-гірне пасмо, яке утворюють Кременецький кряж, Вороняки і Гологори. Їх вершини піднімаються до 470 м над рівнем моря. Перетинають височину Товтри (Медобори) – лінійно витягнуті пасма із плоскими вершинами і похилими схилами з подекуди скелястими урвищами. Товтри складені вапняками, які сформувалися вздовж берегової лінії давніх морях, що існували тут в минулі геологічні періоди. Подільська височина має загальний похил на південь, де вона обривається досить високим уступом до долини Дністра, і на південний схід. Для її поверхні характерні глибокі (інколи до 250 м) каньйоноподібні долини річок – лівобережних приток Дністра. На поверхні поширені яри, балки, карстові печери.

Південний схід України займає Донецька височина, яка пов'язана з давньою Донецькою складчастою спорудою. Східну, вищу частину височини утворює Донецький кряж. Його рельєф хвилястий, ускладнений пасмами, гребенями, останцями, один з яких – г.  Могила Мечетна (367 м) – є найвищою відміткою височини. Височина густо розчленована глибокими річковими долинами, ярами, балками. Там поширені антропогенні форми рельєфу – терикони, кар’єри, насипи, що зв'язано з тривалим видобутком корисних копалин.

Приазовська височина приурочена до південно-східного виступу Українського шита. На її хвилястій поверхні є глибокі балки, долини річок та окремі підвищення – останці-могили, де виходять на земну поверхню кристалічні породи, та рукотворні могили-кургани, насипані людиною ще в давні часи. Найвища відмітка височини – г.  Бельмак-Могила (324 м).

До рівнинної частини України належать також Передкарпатська височина, яка у тектонічному відношенні відповідає Псрсдкарпатському прогину – структурі Карпатської складчастої системи. Височина тягнеться вузькою смугою між долиною Дністра і північно-східними схилами Українських Карпат, поступово піднімаючись від 200 до 850 м. Її поверхня розчленована долинами річок, що стікають з Карпат, на окремі видовжені височини.

 

Дивовижна Україна

Крутий уступ Придніпровської височини на правому березі Дніпра в деяких місцях розчленований глибокими долинами й балками, внаслідок чого виникли мальовничі горбогірні ділянки. Такими є, зокрема, Канівські гори зі славетною Чернечою горою, на якій знаходиться могила Тараса Шевченка.

 

Мал. Фізична поверхня

 

Робота з картою

1.     Назвіть височини, що простягаються в межах України.

2.     Де розташовані великі низовини?

3.     За картою встановіть максимальні абсолютні висоти основних форм рельєфу України.

4.     Зіставте фізичну і тектонічну карти та встановіть зв'язки між тектонічною будовою і рівнинами України.

 

Низовини. Північну частину України займає Поліська низовина. Її західна частина лежить у межах Волино-Подільської плити, середня – Українського щита, а східна (на лівому березі Дніпра) – Дніпровсько-Донецької западини. Її середні висоти становлять 150 – 200 м. Максимальну відмітку 316 м має Словечансько-Овруцький кряж. Низовина густо помережена неглибокими річковими долинами. Багато форм рельєфу (невисокі горби і вали) там пов’язані з відкладами льодовика.

На Лівобережжі розкинулася Придніпровська низовина, яка відповідає Дніпровсько-Донецькій западині. Низовина має висоти до 170 м. На її поверхні утворилися широкі річкові долини. Трапляються балки і невеликі підвищення – горби та соляні куполи. Більш висока частина низовини – Полтавська рівнина – переходить на північному сході в Середньоруську височину, яка заходить в межі України окремими відрогами.

На півдні України розташована Причорноморська низовина. У тектонічному відношенні вона відповідає Причорноморській западині, а її частина Північно-Кримська рівнина – Скіфській плиті. Поверхня низовини має незначний похил із заходу на схід і з півночі на південь. До Чорного й Азовського морів низовина обривається уступом заввишки 40 м. Рельєф низовини переважно хвилястий, у центральній частині – плоский. Рівнинність поверхні порушують долини річок, балки і яри. Є також степові блюдця і поди – пологі зниженнями округлої форми.

До рівнинної частини України належить також Закарпатська низовина, яка у тектонічному відношенні відповідає Закарпатській западині – структурі Карпатської складчастої системи. Низовина лежить на крайньому заході України і є частиною Середньодунайської рівнини. Її поверхня плоска, східчаста, дещо нахилена на південний захід за течією річки Тиси. Висоти становлять 110 м. У межах низовини здіймається до 366 м Берегівське горбогір'ямасив плосковерхих горбів, утворених вулканічною діяльністю. Специфічним елементом рельєфу низовини є численні дамби, споруджені вздовж річок для боротьби з повенями і паводками.

 

Мал. Придніпровська низовина (Чернігівська область)

 

Запам’ятайте

Загальний план будови поверхні України зумовлений тектонічними структурами, його визначають найбільші форми рельєфу – Східноєвропейська рівнина, Українські Карпати та Кримські гори.

Переважна більшість території України має рівнинну поверхню: 70% її займають низовини, 25% – височини; лише 5% площі країни зайнято горами.

У межах Східноєвропейської рівнини лежать: височини – Придніпровська, Подільська, Волинська, Приазовська, Донецька; низовини – Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська

 

Запитання і завдання

1. Чому на території України переважає рівнинний рельєф?

2. Назвіть найбільші форми рельєфу України.

3. Якими меншими формами ускладнюється поверхня великих форм рельєфу?

4. Де розташовані найнижчі абсолютні відмітки висот на території України?

5. Яким тектонічним структурам відповідають Придніпровська та Донецька височини, Придніпровська та Причорноморська низовини?

6*. З'ясуйте, у межах якої великої форми рельєфу розташована ваша область. Опишіть її поверхню.