🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Промисловість (конспект)

Промисловість є провідною галуззю виробничої сфери держави. В Україні майже 30% валової доданої вартості економіки припадає на промисловість. А вартість всієї промислової продукції України за 2006 рік сягає 47% від аналогічного показника в економіці держави в цілому.

За призначенням кінцевої продукції промисловість поділяється на важку, що виробляє засоби виробництва (група А), та легку і харчову, що спеціалізуються на виготовленні предметів споживання (група Б).

До провідних галузей промисловості належать металургія, машинобудування, хімічна, паливна, харчова промисловість.

Основні показники розвитку промисловості

2000

2002

2004

2006

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.

182718

229634

400757

551729

Основні засоби промисловості, млн. грн.

285328

339259

420080

501977

Рентабельність діяльності підприємств, відсотків

4,8

2,6

4,7

5,8

Частка збиткових підприємств, відсотків

42

42

38

35

Середньорічна кількість найманих працівників, тисяч

4462

4064

3941

3852

Середньорічна заробітна плата найманих працівників, грн.

291

456

697

1145

Карта дає наочне зображення динаміки складних трансформаційних процесів останніх років в економіці. Стрімке падіння виробництва фактично в усіх галузях (1990-1995 рр.) пізніше уповільнилося і перейшло у стадію поступового зростання. Крім того, з роками змінилася структура промисловості. Зростання чорної металургії обумовлене сприятливою кон‘юнктурою на світових ринках – галузь дає левову частку валютних надходжень до бюджету. Зростання харчової промисловості – доказ того, що галузь набуває ваги, особливо, на внутрішньому ринку. Зменшення питомої ваги легкої промисловості віддзеркалює її залежність від імпортної сировини – і це є основною причиною нинішнього становища галузі.

Промислові центри на карті за допомогою діаграм структуровано за чисельністю працюючих, кольори секторів відображають галузеву структуру центрів. Переважна частина промислових центрів зосереджена в Донбасі та в Передкарпатті. Потужними багатогалузевими промисловими центрами є Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Запоріжжя, Харків. Промисловість таких міст, як Свердловськ, Краснодон, Южноукраїнськ, Енергодар тощо представлена 1-3 галузями.

Територіальний аналіз визначає регіональні відмінності промислової спеціалізації: паливна – в Донецькій, Луганській областях та на півночі Львівської області; металургійна – у Дніпропетровській і Донецькій областях; машинобудівна представлена центрами різної потужності в багатьох регіонах України; лісова та деревообробна – у Карпатах та на Поліссі; харчова й легка – по всій території України, а найбільше – у Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Показники частки регіону у виробництві промислової продукції України є наочним підтвердженням того, що основна частка промислового потенціалу України зосереджена в східних областях.

Загалом, Україна – держава з великим технічним потенціалом. Космічна техніка, літаки, обладнання для АЕС – лише деякі приклади високотехнологічної продукції, відомої в багатьох країнах. Після десятиліття стагнації економіка України на початку ХХІ ст. почала “оживати”, демонструючи помітні успіхи. У 2004 р. зростання ВВП в нашій державі перевищило 12% і хоча в подальші роки цей показник дещо знизився, все ж Україна вийшла на траєкторію стійкого економічного зростання.