🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Господарство (конспект)

Карта Господарство дає загальну картину народного господарства України. У вигляді діаграми до неї подано один із ключових показників, що характеризує економічну активність населення (структура зайнятості населення). Значний відсоток людей, зайнятих у промисловості і сільському господарстві, підтверджує індустріально-аграрний характер держави. Найбільша частка людей, зайнятих у торгівлі, громадському харчуванні характеризує тенденцію динамічного розвитку цих сегментів, що були занедбані за часів планової економіки.

       Зображення на карті величини валового регіонального продукту в економіці регіонів (у вигляді секторних діаграм) дає змогу зробити узагальнення про внесок окремих регіонів в економіку держави. За цим показником лідерами є місто Київ, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська області. Найскромніші показники тут мають Чернівецька, Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська, Закарпатська області. Секторами у діаграмах показано галузеву структуру економіки кожного регіону. Наприклад, в Одеській та Львівській областях домінують транспорт, зв'язок та промисловість. Про істотне (хоча й не першочергове) значення транспорту і зв'язку можна говорити стосовно Черкаської, Харківської, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Домінування промисловості традиційно характерне для східних областей.

Для аналізу ролі регіонів у формуванні гідних стандартів життя населення важливим є такий показник, як валовий регіональний продукт у розрахунку на душу населення. За цим критерієм лідирують Київ, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Київська області, серед аутсайдерів – Тернопільська та Чернівецька області.

Серед змін, які відбулися в економіці України за роки незалежності, однією з найважливіших є зміна форм власності на господарчі об'єкти. Цей аспект є дуже важливим з огляду на необхідність формування конкурентного середовища – важливої складової будь-якої розвиненої економіки. Крім того, актуальною є зміна галузевої структури народного господарства. У спадщину від тоталітарного минулого Україні залишилась економіка з перекосом у бік галузей, що забезпечували потреби військово-промислового комплексу. У той же час торгівля, сфера послуг, виробництво товарів народного споживання були розвинені незадовільно. Останнім часом ситуація змінюється на краще. Доказом цього є велика кількість приватних магазинів, кафе, невеликих підприємств, що пропонують широкий асортимент товарів та послуг. Усе більша частка колишніх закритих підприємств освоюють випуск товарів, зорієнтованих на широкий загал споживачів, і є конкурентноздатними як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.