🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 18. Кольорова металургія (підручник)

§ 18. Кольорова металургія

 

1.     Які корисні копалини належать до руд кольорових металів?

2.     Де вони поширені в Україні?

 

ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗІ. Кольорова металургія, на відміну від чорної, в Україні розвинута порівняно слабо. Вона має ряд особливостей: а) у рудах міститься незначна кількість металу, що вимагає розміщення багатьох підприємств кольорової ме­талургії поблизу джерел сировини; б) у рудах кольорових металів міс­титься багато різних металів, а це вимагає комплексного використання сировини; в) галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля. Таким чином, на її розміщення і розвиток впли­вають енергетичні та екологічні чинники.

СКЛАД І СИРОВИННА БАЗА ГАЛУЗІ. У структурі кольорової металургії України провідне місце займає алюмінієва промисловість. Вона працює на привізній сировині (бокситах з Угорщини, Росії, країн Африки), її підприємства розміщені біля портів і в місцях виробництва електроенергії. Галузь представлена ве­ликим глиноземним заводом у Миколаєві, продукція якого (глинозем — напівфабрикат для отримання готового металу) використовуєть­ся в Україні й відправляється в Росію. У Запоріжжі працює алюмінієвий завод, у Свердловську (Луганська область) — завод алюміні­євих сплавів.

Серед інших галузей кольорової металургії виділяється виробниц­тво магнію (Калуш), титану і магнію (Запоріжжя), феронікелю (Побужжя, Кіровоградська область). Ці виробництва працюють на власній сировині, най­більш забезпеченими з них є титанова (родовища руд у Житомирській і Дніпропетровській областях). Також на власній сировині в Донбасі виникло виробництво ртуті (Горлівка), а на Закарпатті – золота (Мужієво). У даний час ці підприємства призупинили роботу, хоча запаси сировини залишаються доволі великі (насамперед, ртуті). У Костянтинівці на привізній сировині створено цинкову галузь.

В Україні сформувалися два райони кольорової металургії — Донецький і Придніпровський. Перспективним є Карпатський район.

Серед проблем, пов'язаних із розвитком кольорової металургії, най­головнішими є забруднення повітря, нагромадження великої кількості порід, некомплексне використання сировини.

 

Запитання і завдання

1. Які галузі кольорової металургії розвиваються на власній, а які — на довізній сировині?

2. Назвіть принципи розміщення підприємств кольорової металургії.

3. На контурну карту нанесіть найбільші центри кольорової металургії України та їх райони.

 

Практична робота 8 (продовження)

1.     Нанесіть на контурну карту основні родовища руд кольорових металів.

2.      На контурній карті позначте основні райони та центри кольорової металургії.