🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 22. Лісова і деревообробна промисловість (підручник)

ТЕМА 14. ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

 

§ 22. Лісова і деревообробна промисловість

 

1.     Де на території України поширені ліси?

2.     Які деревні породи переважають у зонах мішаних і широколистих лісів?

 

ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД. Лісова і деревообробна промисловість об'єднує підприємства, які займаються заготівлею і переробкою деревини та інших лісових багатств (лікарської сировини, ягід, пло­дів, грибів); основні її галузі — лісозаготівельна, деревообробна, целю­лозно-паперова і лісохімічна.

 

Мал. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість

 

Частка лісової і деревообробної промисловості в усьому промисло­вому комплексі України досить низька (менше 2,5%), галузь не задо­вольняє потреб національної економіки і населення в багатьох важли­вих видах продукції. Це пов'язано, насамперед, з обмеженою сировин­ною базою: невисока лісистість (лісами вкрито 14% території країни), переважання лісів з обмеженим експлуатаційним значенням, невеликі заготівлі лісу. Потреби галузі покриваються за рахунок власних ресур­сів лише на третину, решта деревини завозиться (переважно з Росії).

Основою розвитку галузі є лісове господарство. Воно займається розведенням (насадженням), упорядкуванням, захистом та охороною лісів; розвинене в усіх регіонах України, найбільше — у Карпатах і на Поліссі. Не відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптималь­ної лісистості (19 %) в Україні можна досягти, якщо виростити додат­ково ліси на площі 2,8 млн га. Це означає, що у найближчі 10 років площі лісів треба щорічно збільшувати на 250 — 280 тис. га (у 6 разів більше, ніж зараз).

 

Мал. Музей лісу і лісосплаву на р. Озерянка біля с. Синевир,

Міжгірський р-н

 

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз і пер­винну обробку деревини. Її продукція — ділова деревина, яка викори­стовується у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості, будівництві. Щорічний обсяг деревини, що заготовляється в Україні, становить 12–15 млн м3. В останні роки зменшилося споживання деревини у промисловості і будівництві, але помітно збільшилося поста­чання деревини для населення.

 

Мал. Заготівля лісосировини

 

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Деревообробна промисловість поділяється на лісопильну, фанерну, меблеву, виробництво деревостружкових плит, сірників, будматеріалів. Лісо­пильна промисловість постачає пиломатеріали й тяжіє у своєму розмі­щенні до лісозаготівель (Чернівці, Берегомет, Брошнів, Вигода, Рахів, Сва-лява, Стрий — у Карпатах, Костопіль, Ковель – на Поліссі).

Фанеру виготовляють з берези, підприємства тяжіють до сировини (Львів, Костопіль, Оржів).

Деревостружкові плити виготовляють для потреб меблевої промис­ловості переважно в лісових районах. Найбільші центри — Свалява, Тересва, Костопіль, Київ.

МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Меблева промисловість виробляє майже половину продукції дерево­обробної промисловості. Тяжіє вона до споживача. Центрами виробни­цтва меблів є, практично, всі великі міста держави та ряд середніх і малих міст. Найбільші підприємства розміщені у Києві, Харкові, Львові, Ужгороді, Сваляві, Чернівцях, Дніпропетровську.

ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ГАЛУЗЬ. Целюлозно-паперова промисловість розвивається в лісових районах, у місцях, де є електроенергія і вода. Найбільші підприємства — картонно-паперовий комбінат у Жидачеві (Львівська область), картонні фабрики у Рахові (Закарпатська область) і Корюківці (Чернігівська область), паперові фабрики в Понінці (Хмельницька область), Малині (Житомир­ська область), Дніпропетровську, целюлозні заводи в Херсоні та Ізмаїлі.

Підприємства галузі задовольняють потреби України у такій про­дукції тільки наполовину.

ЛІСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Лісохімічна промисловість продукує кормові дріжджі, синтетичні смоли, оцтову кислоту, метиловий спирт, скипидар та ін. Сировиною для неї є відходи від лісозаготівельної і деревообробної промисловості (гілки, живиця, тирса та ін.), тому виробництва зосереджені у лісопромислових районах. Найбільші підприємства розміщені у Карпатах (Великий Бичків, Вигода, Свалява, Перечин), на Поліссі (Славута, Коростень, Клевань).

Основні проблеми розвитку лісової і деревообробної промисловості — дефіцит сировини та її некомплексна переробка. Важливі напрямки розвитку галузі — раціональне використання лісових ресурсів, модернізація підприємств, створення безвідхідних виробництв.

 

Запам’ятайте

Лісова і деревообробна промисловість об'єднує підприємства, які займаються заготівлею і переробкою деревини та інших лісових багатств.

В Україні розвинені різні галузі хімічної промисловості — лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова, лісохімічна.

Найбільші обсяги виробництва дає меблева промисловість.

 

Запитання і завдання

1. Як забезпечені сировиною галузі лісової і деревообробної промисловості?

2. Назвіть принципи розміщення галузей деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості й основні центри їх розвитку.

3. Проаналізуйте проблеми розвитку лісової і деревообробної промисловості. Назвіть шляхи їх подолання.