🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Українська революція

Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?


 1. Те, що в ній були представлені всі прошарки і національні меншини населення України
 2. Наявність міцних збройних сил
 3. Домовленості з Тимчасовим урядом
 4. Міжнародне визнання
Відповідь: a

Першою українізованою військовою частиною був:


 1. військовий клуб ім. П.Полуботка
 2. полк ім.Б.Хмельницького
 3. Вільне українське козацтво
 4. Перший український корпус
Відповідь: a

Яка подія сприяла перетворенню УЦР з однієї з київських міських організацій на загальноукраїнський національний центр?


 1. 100-тисячна демонстрація в Києві
 2. Український національний конгрес
 3. обрання керівного складу УЦР
 4. проголошення І Універсалу
Відповідь: b

ІІ Універсал УЦР


 1. самовільно проголошував автономію України
 2. бралося зобов`язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів
 3. питання про автономію України взагалі не ставилося
 4. УЦР поповнювалась представниками національних меншин
Відповідь: b, d

Згідно ІІІ Універсалу поміщицьке землеволодіння


 1. скасовувалося
 2. зберігалося
 3. перетворювалося на велике державне господарство
 4. обмежувалося
Відповідь: a

Радянська влада в Україні була проголошена


 1. 25 жовтня 1917 р.
 2. 4 грудня 1917 р.
 3. 12 грудня 1917 р.
 4. 22 січня 1918 р.
Відповідь: c

Як поставилась УЦР до більшовицького перевороту в Петрограді?


 1. засудила
 2. схвалила
 3. проголосила незалежність України
Відповідь: a

УЦР вважала непотрібним створення регулярної армії тому, що…


 1. була в полоні соціалістичних вчень
 2. вважала, що в України немає ворогів
 3. не було грошей на створення армії
 4. покладалась на швидкий початок світової революції
Відповідь: a

Збройний виступ самостійників був зумовлений


 1. прийняттям ІІ Універсалу
 2. виступом більшовиків
 3. заколотом генерала Корнілова
 4. початком нового наступу росіян на фронті
Відповідь: a

У якому регіоні України після придушення заколоту генерала Корнілова більшовики здобули найбільшу популярність?


 1. на Харківщині
 2. у Донбасі
 3. на Чернігівщині
Відповідь: b

Лідером самостійників був


 1. М.Міхновський
 2. М.Грушевський
 3. В.Винниченко
Відповідь: a

Повстання в Києві на заводі “Арсенал” проти УЦР відбулося в


 1. жовтні 1917 р.
 2. січні 1918 р.
 3. лютому 1918 р.
Відповідь: b

Чому саме в Харкові було проголошено радянську владу в Україні?


 1. Тому, що це місто було найбільшим в Україні
 2. Тому, що тут було найбільше прихильників більшовиків
 3. Місто близько розташоване до Росії
Відповідь: c

Командиром Першого Українського корпусу був


 1. С. Петлюра
 2. М. Міхновський
 3. П. Скоропадський
Відповідь: c

Яку назву мала армія радянської “УНР”?


 1. Червона армія
 2. Червоні козаки
 3. Радянська армія
Відповідь: b

Яка організація стала ініціатором створення УЦР?


 1. ТУП
 2. РОГО
 3. Тимчасовий уряд Росії
Відповідь: a

Основним найбільш чисельним прошарком українського суспільства напередодні революції 1917 р. були


 1. робітництво
 2. селянство
 3. інтелігенція
Відповідь: b

Коли було утворено Українську Центральну Раду?


 1. у березні 1917 р.
 2. у червні 1917 р.
 3. у жовтні 1917 р.
Відповідь: a

Хто був обраний головою УЦР?


 1. М. Грушевський
 2. В. Винниченко
 3. С. Петлюра
 4. С. Єфремов
Відповідь: a

На скільки губерній поширювалась влада Генерального Секретаріата згідно з “Тимчасовими інструкціями Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні”?


 1. 5
 2. 7
 3. 9
Відповідь: a

Які політичні сили вели боротьбу за владу в Києві після повалення Тимчасового уряду в Петрограді?


 1. більшовики і штаб КВО
 2. більшовики, УЦР, штаб КВО
 3. УЦР та штаб КВО
Відповідь: b

Згідно з яким Універсалом УЦР поповнювалась представниками національних меншин?


 1. Першим
 2. Другим
 3. Третім
Відповідь: b

Який Універсал УЦР містив програму соціально-економічних перетворень?


 1. Перший
 2. Другий
 3. Третій
 4. Четвертий
Відповідь: c

Де відбувся І Всеукраїнський з`їзд рад, на якому було проголошено встановлення радянської влади в Україні?


 1. у Києві
 2. у Харкові
 3. у Катеринославі
Відповідь: b