🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 1. Вступ до середньовічної історії України (підручник)

О.О. Мартинюк, О.В. Гісем

 

Історія України

 

7 клас

 

§ 1. Вступ до середньовічної історії України

Опрацювавши цей параграф ви дізнаєтесь:

      що таке історія України як наука та навчальний предмет;

      якими є джерела вивчення середньовічної історії України;

      що будете вивчати в курсі середньовічної історії України;

      як працювати з підручником;

      що таке «історія», «історичний факт», «історична подія», «історія України», «періодизація», «історичні джерела», «літопис».

 

      Завдання на повторення

1.   Що таке історія?

2.   Що вивчає наука історія?

3.   Який період всесвітньої історії та історії України ви вивчали в минулому році? Назвіть його хронологічні межі.

4.   Які події стародавньої історії України вам запам’яталися найбільше?

 

1.   Історія України як наука і навчальний предмет. Закінчилися літні канікули і розпочався новий навчальний рік. У 7 класі ви, серед інших навчальних предметів, продовжите вивчення систематичного курсу історії,— як всесвітньої, так і історії України.

Слово «історія», як ви вже знаєте, давньогрецького походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають «батьком історії», називав «історіями» свої оповідання про греко-перські війни.

Термін «історія» має кілька значень. Історія як наука вивчає минуле людських спільнот, котрі заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення.

Учених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками. В основу їхньої цікавої, але й дуже складної праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій.

 

Терміни та поняття

Історичні факти — дійсні, не вигадані випадки, які відбувалися насправді.

Історичні події — сукупність пов’язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле.

 

Невід’ємною складовою всесвітньої історії є історія України. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу, його боротьбу за державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, драми, тріумфи і трагедії.

Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям вона оновлює й поглиблює наші знання про історичні події. На основі досліджень учених-істориків створено навчальний предмет «історія України», вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої Батьківщини.

2.   Періодизація історії України. Джерела вивчення середньовічної історії України. Історію людства, як ви вже знаєте, дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України в цілому відповідає всесвітній історії, але має також особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях.

 

Терміни та поняття

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн та народів і характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

 

Відповідно до існуючої сьогодні періодизації історію України поділяють:

      стародавня історія. Найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на території України і до Великого переселення народів;

      середньовічна історія. Розповідає про події, що відбувалися в період від Великого переселення слов’ян і до кінця XV ст.;

      нова історія. Характеризує розвиток українських земель у XVI—XIX ст.;

      новітня історія. Знайомить із подіями від початку XX ст. і до сьогодення.

Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел.

 

Терміни та поняття

Історичні джерела — усе створене в процесі діяльності людини, збережене до наших днів, що дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток.

 

Досліджуючи різноманітні історичні джерела, учені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото- і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певну грань минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам’яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття подій. Унаслідок цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел.

Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні.

Джерела вивчення середньовічної історії України

 

Типи історичних джерел

Речові джерела

Залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побуту, зброя, прикраси тощо

Усні джерела

Легенди, билини, перекази, казки, пісні тощо

Писемні джерела

Літописи, документи, договори тощо

Мовні джерела

Дані з історії розвитку мови

Етнографічні джерела

Результати досліджень етнографів

 

 

Пам’ятки, які містять дані про особливості буття, культури і звичаї народу

3.   Що вивчає середньовічна історія України? Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися, що відбувалося на українських землях у період середньовічної історії. Працюючи з нею, ви зможете сформувати уявлення про те, як після Великого переселення слов’ян розпочалося формування східнослов’янської державності. Довідаєтеся про те, як виникла і розвивалася утворена східними слов’янами найбільша держава європейського середньовіччя — Київська Русь. Дізнаєтеся про Галицько-Волинське князівство та його місце в розвитку української державності. Простежите, як і чому українські землі опинилися в складі Великого князівства Литовського, Польського королівства та інших держав у другій половині XIV—XV ст.

На сторінках підручника перед вашими очима постануть хоробрі князі, гордовиті бояри, мудрі діячі церкви і талановиті будівничі. У вас буде можливість зазирнути за завісу часу й спробувати зрозуміти дії та вчинки людей, котрі жили задовго до вашого народження. Дізнавшись про їхній внесок у події українського середньовіччя, ви зможете переконатися, як багато вони зробили для своєї Батьківщини. Це дозволить вам зрозуміти, чому можна стверджувати, що в цей складний і далекий час закладалися підвалини майбутньої незалежної України.

Отже, запрошуємо вас до цікавої і захоплюючої подорожі шляхами середньовічної України. Нехай вашим путівником у ній стане цей підручник.

 

4.   Як працювати з підручником. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно познайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об’єднано в п’ять тем, кожна з яких містить від чотирьох до шести параграфів, що, у свою чергу, поділяються на декілька пунктів. У тексті ви зустрінете слова і дати, виділені чорним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Як ви вже знаєте з минулого року, історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, котру необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних діячів. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали хронологію подій, імена осіб, нові поняття і терміни.

Важливу роль для розуміння матеріалу мають наведені в підручнику документи, ілюстрації, карти і схеми. Працюючи з відповідним параграфом, необхідно прочитати включений до нього документ і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які пояснюють зміст зображеного. Схема розкриє вам зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснить його особливості тощо. Робота з історичною картою дозволить з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили.

Після кожного параграфа розташовані запитання і завдання. Звертайте увагу на умовні позначки поряд із ними. Вони допоможуть вам краще зрозуміти, що і як необхідно виконати.

Закінчивши навчальну тему, ви матимете можливість підсумувати вивчений матеріал за наведеними після неї узагальнюючими завданнями. Тестові завдання до теми дозволяють вам здійснити самоперевірку рівня своїх знань за її матеріалом.

Для того щоб вам було зручніше працювати з підручником, необхідно звертати увагу на розміщені на його сторінках позначки та їхнє значення.

      «Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь» — ця рубрика розташована після назви параграфа і містить стислий виклад основних навчальних завдань.

      «Завдання на повторення» — запитання та завдання цієї рубрики на початку параграфа допоможуть вам пригадати вивчене раніше й підготуватися до сприйняття нового матеріалу.

      «Документи розповідають» — наведені тут фрагменти з історичних джерел вам необхідно прочитати і дати відповіді на запитання до них.

      «Цікаві факти» — у цій рубриці ви знайдете чимало цікавих історичних фактів, пов’язаних зі змістом того, про що йдеться в параграфі.

      «Постать в історії» — під такою рубрикою розташована інформація про видатних історичних діячів, яка допоможе вам зрозуміти їхній внесок в історію.

      «Терміни та поняття» — тут ви знайдете тлумачення наведених у тексті понять і термінів.

      «Запам’ятайте дати» — ця рубрика містить дати історичних подій, які необхідно запам’ятати.

      «Перевірте себе» — наведені тут запитання допоможуть вам здійснити самоперевірку, переконатися в тому, що ви запам’ятали з тексту параграфа.

      «Подумайте і дайте відповідь» — запитання цієї рубрики дозволять вам осмислити прочитане.

      «Виконайте завдання» — ця рубрика містить завдання, спрямовані на формування у вас умінь працювати з історичною картою, складати плани, таблиці, історичні портрети діячів тощо.

      «Для допитливих» — у цій рубриці ви знайдете історичні задачі, завдання для підготовки повідомлень. Ці завдання виконуються за вказівкою вчителя або тими учнями, які прагнуть поглибити свої знання.

      Висновки. Людям необхідно вивчати історію, оскільки без знання свого минулого вони не зможуть зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. Історія України містить чимало цінного для розуміння сьогодення.

      В Україні в минулому відбувалися процеси, схожі на ті, що й в інших частинах Європи та світу. Тому історію України, як і всесвітню історію, поділяють на стародавній, середньовічний, новий і новітній періоди.

      Довідатися про різні події минулого можна лише поєднуючи інформацію, отриману з різних історичних джерел.

     

Запитання і завдання

Перевірте себе

1. Як перекладається слово «історія»? 2. Що таке історичні факти та історичні події? 3. Що вивчає і досліджує історія України? 4. Що таке історична періодизація? 5. На які періоди поділяється історія України? 6. Що таке історичні джерела? 7. Які існують типи історичних джерел? 8. За якими типами історичних джерел вивчають середньовічну історію України?

     

Подумайте і дайте відповідь

1.   У чому полягає зв’язок між історією України як наукою і навчальним предметом?

2.   Що ви знаєте про періодизацію історії України?

3.   Розкажіть про те, за якими типами джерел досліджують середньовічну історію України.

4.   Що вивчає середньовічна історія України?

     

Виконайте завдання

Зверніть увагу на висновки до параграфа. Поясніть їхній зміст, наводячи факти з підручника. (У подальшому таку вправу можна виконувати після кожного параграфа з метою самоперевірки своїх знань.)