🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях

Коли більшість українських земель увійшла до складу Польського королівства?


 1. 1385 р.
 2. 1569 р.
 3. 1596 р.
Відповідь: b

Яка з подій відбулася раніше?


 1. Початок Лівонської війни
 2. Утворення Речі Посполитої
Відповідь: a

Про яку подію йдеться? Півроку точилися суперечки литовсько-руських і польських депутатів на спільному сеймі. Врешті було підписано ухвалу про унію двох держав - Великого князівства Литовського й Польщі


 1. Про Люблінську унію
 2. Про Кревську унію
Відповідь: a

Який історико-етнографічний регіон України наприкінці XIV ст. захопило Польське королівство, незабаром створивши там Белзьке та Руське воєводства?


 1. Волинь
 2. Київщину
 3. Галичину
Відповідь: c

Які українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського на початку XVI ст.?


 1. Київщина, Волинь, Брацлавщина (Східне Поділля), Чернігово-Сіверщина
 2. Галичина, Поділля, Чернігово-Сіверщина
Відповідь: a

Які нові воєводства було утворено на українських землях у складі Польського королівства після Люблінської унії?


 1. Волинське, Брацлавське, Київське
 2. Руське, Белзьке, Подільське
Відповідь: a

Яка верства займала верхівку соціальної піраміди українського суспільства в XVI ст.?


 1. Князі
 2. Селяни
 3. Міщани
Відповідь: a

Про яку історичну постать йдеться? Український князь - некоронований король Русі-України, був київським воєводою та найбільшим після польського короля землевласником Речі Посполитої


 1. Юрій Дрогобич
 2. Василь-Костянтин Острозький
Відповідь: b

Як називають багатогалузеві господарства, активно впроваджувані на українських землях в другій половині XVI ст., де сировина не тільки вироблялася, а й перероблялася на винокурнях, у чинбарнях і млинах, а продукція вивозилася на ринки?


 1. Фільварки
 2. Цехи
Відповідь: a

Що було однією з причин Люблінської унії?


 1. Прагнення польської шляхти зрівнятися у правах з литовсько-руською
 2. Прагнення польської шляхти заволодіти українськими землями
Відповідь: b

Які результати мала Люблінська унія?


 1. Було утворено державу Річ Посполиту з одним королем, спільним сеймом і сенатом
 2. Було утворено державу Річ Посполиту, в якій литовські та українські землі зберігали повну самостійність у зовнішній та внутрішній політиці
Відповідь: a

Що було безпосереднім наслідком Люблінської унії для українських земель?


 1. Приєднання до Польщі більшості українських земель та поширення на них польського адміністративно-територіального устрою
 2. Об'єднання всіх українських земель в одній державі - Речі Посполитій
Відповідь: a