🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Розміщення населення (конспект)

Як видно по карті, населення земної кулі розміщено вкрай нерівномірно. Ілюструє цей показник щільність населення - відношення кількості населення певної території до її площі (чоловік на км кв.). Крім того, на карті показані найбільші міста і агломерації планети.

На земній кулі, приблизно, 15% суші до цих пір не заселене, близько половини освоєних територій мають щільність населення менше 5 осіб / км кв. Поряд з цим в деяких регіонах Південно-Східної Азії на одному кілометрі території проживає 2 000 і більше чоловік.

Дуже різниться щільність населення і на окремих континентах. Найнижчий показник має Австралія (менше 3 осіб / км кв.), Найбільш щільно заселена Євразія: на одному кілометрі її безкрайніх просторів у середньому проживає близько 110 чоловік. Серед країн найбільш густозаселенной є Бангладеш (близько 1100 осіб / км кв.), А в такій країні, як Монголія проживає менше 2 осіб на км. кв.

Середня щільність Землі в 1975 році становила 29, у 1987 році - 38, у 1994 році - 40, а зараз близько 50 чол. на км кв.

Розміщення населення завжди залежало від природних факторів (рельєфу, клімату). Так, 80% людства живе на рівнинах, що займають менше третини земної суші. Найбільш комфортними для проживання та господарської діяльності є помірний і субтропічний кліматичні пояси, тому вони більш за все заселені людьми. На розміщення населення впливають також історичні, соціально-економічні, демографічні та інші чинники. Так, до найбільш заселеним регіонах світу належать території древнього землеробства (Велика Китайська рівнина, Гангська низовина, долина Нілу, Японські острови, о. Ява) і старопромислові райони Європи та сходу Північної Америки. Висока щільність населення узбереж Південної Америки, Африки, Австралії, що пов'язано з історією освоєння цих територій.

Графік "Динаміка чисельності населення Землі в минулому та прогноз на майбутнє" є ілюстрацією так званого демографічного вибуху - стрімкого зростання чисельності населення. Початок демографічного вибуху, як видно з графіка, припадає на ХVIII - XIX ст. Це період промислових революцій у країнах Західної Європи. У ХХ ст. після розпаду колоніальних імперій в 50-60 рр.. найвищі темпи приросту населення спостерігалися в країнах, що розвиваються, ця тенденція зберігається і зараз. За прогнозами ООН до кінця нинішнього століття чисельність населення на планеті може досягти 10 млрд чоловік.