🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Урбанізація. Природний приріст населення (конспект)

Населення світу проживає в поселеннях двох типів: міських і сільських. Міськими є поселення, де велика частина людей працює в промисловості і сфері послуг. У сільських поселеннях більшість жителів зайнято в аграрному секторі господарства. Слід зазначити, що єдиного для всіх країн критерію віднесення поселень до міських чи сільським не існує. Деякі держави за такою беруть законодавчо закріплене кількість жителів у населених пунктах.

Урбанізація (з латини - "міський") - це процес зростання міст, збільшення кількості міського населення, підвищення ролі міст у житті суспільства і поширення міського способу життя.

На 2000 р. у містах проживало більше половини населення планети. Можна стверджувати, що урбанізація сьогодні набула глобального характеру. Сучасному її етапу притаманні три характерні особливості:

1. Швидкі темпи збільшення частки міського населення

(на початок ХІХ ст. в містах проживало 3% населення світу

на початок ХХ ст. в містах проживало 14% населення світу

на початок ХХІ ст. у містах проживав 51% населення світу).

2. Подальша концентрація населення і господарства у великих (понад 100 тис. жителів) містах і містах-мільйонниках.

У 2000 р. в світі налічувалося близько 400 міст-мільйонерів. Найбільшим містом світу вважають Токіо, в якому проживає 26400 тисяч жителів.

3. Розширення території міст і злиття близько розташованих міст, об'єднаних між собою політичними, трудовими, культурно-побутовими, виробничими, адміністративно-управлінськими зв'язками в єдине ціле - міську агломерацію (з латини - "приєднувати ").

На початку третього тисячоліття в світі налічувалося 20 міських агломерацій і кількість їх постійно зростає. Вищою стадією сучасної урбанізації є утворення мегалополісів (з грецької - "велике місто"). Вона виникають в результаті злиття сусідніх агломерацій, утворюючи єдину інфраструктуру. До кінця ХХ ст. у світі було шість мегалополісів, з яких:

три в США:

Босваш - вздовж Атлантичного океану від Бостона до Вашингтона з населенням близько 50 млн жителів;

Приозерний - на південному узбережжі Великих Озер, з населенням 35 млн жителів;

Каліфорнійський (18 млн жителів).

два в Європі:

Англійська (об'єднує агломерації Лондона, Бірмінгема, Манчестера, Ліверпуля);

прирейнских (агломерації Рандстад в Нідерландах і Рейн-Рур, Рейн-Майн у Німеччині).

один в Японії

Токайдо (агломерації Токіо, Йокогами і Осаки-Кобе-Кіото).

Значні відмінності існують між країнами за рівнем і темпами урбанізації. Найвищий рівень у розвинутих країнах. У більшості країн, що розвиваються рівень урбанізації порівняно низький, але міське населення зростає швидкими темпами, оскільки пов'язано з міграцією у міста сільського населення. Це явище називають псевдоурбанізаціей, так як різке збільшення міського населення не супроводжується поширенням міського способу життя.

Природний приріст населення - це показник, який разом з показниками народжуваності і смертності характеризує динаміку безперервного відновлення поколінь людей, тобто процес відтворення населення. Він характеризується коефіцієнтом природного приросту, що обчислюється як різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності (в розрахунку на 1 000 тис. населення).

Природний приріст залежить від багатьох факторів. До XVIII ст. зростання населення світу залежав, переважно, від біологічних процесів. При цьому рівні народжуваності і смертності були дуже високими і, як результат, - низький природний приріст (див. графік на карті "Розміщення населення"). У наш час більш істотний вплив на процес відтворення населення набувають соціально-економічні фактори: рівень добробуту та умови життя людей, рівень розвитку медицини, стан охорони здоров'я і харчування, ступінь залучення жінок до участі в суспільному житті, співвідношення між міським та сільським населенням, національні і релігійні традиції і т.п. Серед глобальних історичних причин, які стримують природний приріст населення, - політичні потрясіння, соціальні кризи, погіршення екологічних умов проживання.

Коефіцієнт природного приросту може мати позитивне, негативне або нульове значення. У більшості країн світу спостерігається позитивний природний приріст. Високі темпи зростання населення отримали назву демографічного вибуху і стали однією з глобальних проблем людства. Вирішення цієї проблеми вбачається у проведенні урядами країн адекватної демографічної політики.

Переважання рівня смертності над рівнем народжуваності - негативний природний приріст називається депопуляцією населення. Це явище характерне для країн з перехідною економікою (Україна, Латвія, Угорщина, Болгарія) і деяких розвинених країн Європи (Німеччина, Швеція).