🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Забруднення атмосферного повітря. Неграмотність (конспект)

Дана карта є доповненням до карти Екологічні проблеми. ЇЇ можна використати при характеристиці проблеми забруднення природного середовища, зокрема забруднення атмосфери і явища парникового ефекту. Суть парникового ефекту полягає в тому, що атмосфера майже повністю пропускає сонячну радіацію до Землі. Значна ж частина відбитої від земної поверхні радіації (переважно це проміння інфрачервоного спектру) затримується атмосферними газами біля поверхні планети. Таким чином створюється надмірне нагрівання, найбільш негативними наслідками якого є танення льодовиків, підняття рівня Світового океану і, як наслідок, затоплення прибережних територій.

Основними забруднювачами атмосфери є газоподібні домішки (двооксид вуглецю, метан, оксид азоту, фреони), які надходять в атмосферу внаслідок згорання мінерального палива і біомаси, а також із гірськими, будівельними й іншими земельними роботами.

Вуглекислий газ (СО2) і метан (СН4) називаються парниковими газами, тому що, потрапляючи в атмосферу, вони підсилюють парниковий ефект, одночасно створюючи на Землі ту температуру, при якій може існувати біологічне життя (приблизно +15°С). Разом з іншими газами вони складають атмосферу, яка існує вже мільйони років, забезпечуючи придатні умови для життя живих організмів, і захищає Землю від перенагрівання та переохолодження. Починаючи з 50-х рр. ХХ ст. атмосферний баланс порушено різким збільшенням надходження в атмосферу парникових газів. Основним джерелом надходження вуглекислого газу в атмосферу є автомобільний транспорт і теплові електростанції.

З карти видно, що найбільші викиди СО2 промисловими підприємствами припадають на економічно розвинуті країни Північної півкулі. У Китаї та Індії викиди СО2 є результатом спалювання великої кількості мінерального палива, а в Бразилії додатковим джерелом СО2 часто стають пожежі в тропічних лісах. Метан надходить в атмосферу при спалюванні біомаси, з рисових полів і від великої рогатої худоби.

Фреони – гази антропогенного походження – використовуються в холодильниках, кондиціонерах, у вигляді розчинників, розпилювачів, миючих засобів тощо. Збільшення вмісту фреонів у атмосфері веде до руйнування атмосферного озону і зменшення озонового шару, виникнення так званих озонових дірок.

Зміна газового балансу атмосфери є причиною підвищення середньорічної температури повітря в нижніх шарах атмосфери на 0,5-1°С і, відповідно, потепління клімату, збільшення тривалості посушливого періоду в Північній півкулі (зафіксовано в США, Росії, Китаї).

 

Неграмотність

Частка неграмотних в населенні країни залежить від багатьох чинників: історичних традицій, ментальності, витрат на освіту. На економічно розвинуті країни припадає до 4% неграмотних дорослого населення планети, на країни, що розвиваються, припадає понад 9/10 неграмотних планети. В країнах, що розвиваються дуже великі регіональні відмінності в цьому показнику. Так в Африці більше половини дорослого населення є неграмотними.

В Східній Азії – 1/4, а в Латинській Америці близько 1/6. Більше половини всіх неграмотних світу припадає на Індію та Китай – дві найзалюдненіші країни.

Крім елементарної неграмотності існує ще і функціональна неграмотність, тобто нездатність людини зорієнтуватись і адаптуватись до технологічних змін, що відбуваються в суспільному житті; зрозуміти необхідні пояснення, що стосуються трудової діяльності; нездатність користуватися інформаційною мережею тощо. Функціональна неграмотність в високорозвинутих країнах є однією з головних причин відмови в наданні роботи роботодавцями.