🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 15.Градусна сітка на глобусі й географічній карті (підручник)

§15. Градусна сітка на глобусі й географічній карті

 

Пригадайте, чому карта Птолемея була точнішою за карту Ератосфена.

 

На глобусі або географічній карті можна побачити лінії, що проведені в певному порядку. Це – паралелі й меридіани.

Паралелі. На глобусі й карті на однаковій відстані від полюсів проведено коло – екватор. Крім нього, є й інші кола – паралелі. Сама назва “паралелі” вказує на положення цих ліній відносно екватора: паралелі проведені суворо паралельно екватору. Екватор так само є паралеллю, причому найголовнішою. Від нього ведеться відлік решти паралелей, що проведені через певні відстані в градусах у Північній і Південній півкулях. Паралелі – уявні лінії, що оперізують земну кулю з заходу на схід (або зі сходу на захід). Паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. Отже,  паралелі – це лінії, що умовно проведені на глобусі і карті паралельно екватору.

На глобусі й карті паралелі не однакові за довжиною. Найдовша паралель – екватор. Від нього в напрямку до полюсів радіус кіл-паралелей зменшується і відповідно зменшується їх довжина. За величиною дуги паралелі можна визначати відстані, але потрібно враховувати, що паралелі –  кола, різні за довжиною. Тому в напрямку до полюсів буде зменшуватися і величина 10 паралелі в кілометрах. Найбільшою вона буде біля екватора – 111,3 км, на відмітці, наприклад 600 – 55,8 км, а найменшою – біля полюсів. Довжина 10 на різних паралелях позначена на карті півкуль по правому краю рамки.

Меридіани. Слово “меридіан” означає “полуденна лінія”. І справді, напрямок меридіана збігається з напрямком тіні від предметів на поверхні Землі опівдні. Меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні і всюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів.

Меридіани, так само як і паралелі, є лініями уявними. Вони існують лише на глобусах і картах. Всі меридіани, простягнувшись від полюса до полюса, зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точці полюсу. Отже, меридіани – це найкоротші лінії, що умовно проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого.

Всі меридіани мають однакову довжину і форму півкіл. Частину кола називають дугою, а величину дуги вимірюють у градусах. Якщо коло, як відомо має 3600, то дуга – півколо-меридіан матиме відповідно половину – 1800. Згадаємо: коло Землі (екватор) має 40 000 км; половина кола буде становити 20 000 км. Тоді можна обчислити довжину 10 меридіана в кілометрах: 20 000 км : 1800 = 111 км. Знаючи це, можна визначати відстані на карті півкуль у кілометрах без масштабу, а лише за градусами меридіанів.

Розглянемо приклади. Довжина дуги меридіана від Північного полюса до екватора дорівнює 900. Отже, ця відстань становитиме : 900 х 111 км = 9 990 км. Щоб розрахувати, наприклад, протяжність Африки по 20-му меридіану, потрібно виконати такі дії: 1) знайти на карті відрізок 20-го меридіана в межах Африки; 2) знайти значення градусів кінцевих точок материка на даному меридіані (320 і 340); 3) обчислити, на скільки градусів простягається материк по даному меридіану (320 + 340 = 660); 4) перевести відстань у градусах у кілометри (660 х 111 км = 7 326 км).

 

Мал. Меридіани

Мал. Паралелі

 

Градусна сітка. Земна куля ніби сіткою вкрита тонкими лініями меридіанів і паралелей. Зрозуміло, що безпосередньо на земній поверхні цієї сітки немає. Вона, як і земна вісь, довкола якої обертається Земля, – уявна. Всі її лінії – умовні й існують лише на глобусах і картах.

Меридіан і паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На карті й глобусі їх проводять через однакове число градусів, наприклад через 100 або 200. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку. Отже, градусна сітка – це сітка на глобусі або карті, утворена паралелями й меридіанами, що проведені через певне число градусів.

Існують відмінності градусної сітки на глобусі і карті. На глобусі меридіани – однакові півкола, а паралелі – різні за величиною кола.

На різних картах паралелі й меридіани зображуються по-різному. Так, на карті півкуль меридіани зображені у вигляді півкіл, а один у середині півкулі – у вигляді прямої лінії. Паралелі на карті півкуль – дуги і тільки одна – екватор – пряма лінія. А на карті України всі меридіани зображені у вигляді прямих ліній, паралелі – теж ледь помітно вигнуті прямі.

Чому так відрізняються зображення паралелей і меридіанів? Тому що при переході від кулястої форми глобуса до площини карти не уникнути спотворень ліній градусної сітки.

Градусна сітка дає змогу визначати напрямки на карті. Якщо на планах місцевості напрямок на північ орієнтований точно на верхню рамку, то на картах його вказують меридіани. А паралелі відповідно вкажуть напрямок захід–схід. На карті сторони горизонту враховують, коли визначають положення материків, держав, населених пунктів щодо більших об’єктів. Наприклад, Антарктида розташована в Південній півкулі, Франція – на заході Європи, Кримський півострів – на півдні України. Лінії градусної сітки допомагають визначати точне місцезнаходження об’єктів.

 

Мал. Градусна сітка

 

Запитання і завдання

1. Що називають паралелями?

2. Який напрямок мають паралелі на глобусі та карті?

3. Яка величина паралелей у градусах? А в кілометрах?

4. За глобусом визначте, які паралелі не перетинають жодного материка.

5. Що називають меридіанами?

6. Який напрямок мають меридіани на глобусі та карті?

7. Який меридіан перетинає Уральські гори майже посередині?

8. У чому полягає відмінність у зображенні паралелей і меридіанів на глобусі й карті?

9. Визначте за картою півкуль:

а) скільки градусів має дуга меридіана від екватора до Південного полюса; б) скільки градусів має найближча до полюсу паралель;

в) скільки градусів має найближча до екватора паралель.

10. Визначте за картою півкуль протяжність Південної Америки по 60-му меридіану та 20-й паралелі в градусах і кілометрах.