🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 50. Населення і політична карта (підручник)

§ 50. Населення і політична карта

 

1.     Пригадайте, які стародавні держави виникли в Євразії.

2.     Як природні умови позначаються на формуванні расових ознак народів?

 

РАСОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. В Євразії виникли осередки найдавніших цивілізацій – на узбережжі Середземного моря, в межиріччі Тигру і Євфрату, Індії, Китаї. Нині на материку проживає 2/3 населення всієї земної кулі – понад 4 млрд осіб.

Сучасне населення Євразії складають народи, які належать до різних рас. Більша частина з них – представники європеоїдної раси. Європеоїди, які мають смагляву шкіру, темні очі і пряме темне волосся населяють Європу, Південно-Західну Азію та Індію. Європеоїди, які живуть на півночі Європи, відрізняються високим зростом, світлою шкірою, світлими очима і білявим волоссям.

Народи, що належать до монголоїдної раси, населяють Центральну і Східну Азію. Представники цієї раси (монголи, китайці, казахи, корейці, японці) зазвичай низькорослі, з жовтувато-смаглявою шкірою, темними вузькими очима, чорним прямим волоссям. На півдні Азії живуть представники негроїдної раси, що мають темну шкіру, вилицювате обличчя, хвилясте темне волосся.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Національний склад населення Євразії дуже складний. Це пов’язано з багатовіковими переселеннями народів під час завойовницьких походів та міжусобних воєн.

Основними ознаками того чи іншого народу є спільні територія проживання і мова. За мовними ознаками населення Євразії належить до різних мовних груп, що об’єднуються у мовні сім’ї. Однією з найчисленніших є індоєвропейська мовна сім’я. В Європі до неї належать народи слов’янської мовної групиукраїнці, росіяни, білоруси, поляки та ін. В їх мовах чимало схожих слів, багато спільного і в культурі. До народів германської групи належать німці, англійці, шведи, норвежці, а до романської  французи, італійці, іспанці, румуни, молдавани. В Азії мовами індоіранської групи розмовляють хіндустанці, перси, афганці.

Найчисленнішим народом на материку й у світі є китайці, які населяють Східну Азію. Вони належать до китайської групи сіно-тибетської мовної сім’ї. Турки, туркмени, татари, азербайджанці, казахи, які проживають здебільшого у Західній Азії, належать до  тюркської мовної групи. Араби та євреї, які живуть у Південно-Західній Азії, належать до семітської групи. Особливу мовну групу складають японці та корейці.

Пануючою релігією в Європі є християнство. В Азії разом з християнством поширені мусульманство (іслам), індуїзм, буддизм.

 

Мал. Народи Євразії

 

Працюємо з картою

1.     Які народи населяють Європу?

2.     В якій частині материка зосереджені народи, які належать до індоіранської мовної групи?

3.     За легендою карти встановіть, які мовні групи об’єднує індоєвропейська мовна сімя.

4.     Які народи проживають на півночі Азії?

5.     Які народи населяють Східну Азію?

6.     До якої мовної сімї належить тюркська група?

7.     Народи яких мовних груп населяють півострів Індостан?

 

РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. На величезній і різноманітній території Євразії населення розміщується дуже нерівномірно. В Європі, на відміну від Азії, немає незаселених або малозаселених територій. Більшість європейців (70 %) проживають у містах. Окремі міста неухильно розростаються, зливаються з передмістями і утворюють суцільну міську забудову. В Азії ж спостерігаються великі контрасти природних умов і відповідно, розміщення населення. В одних районах (долини великих рік, приморські низовини, Японські острови) густота населення дуже велика і подекуди сягає 1 500 осіб / 1 км2. Дуже висока густота населення в містах. У інших же районах (Тибет, пустелі) густота населення складає 2 особи / 1 км2 або вони взагалі безлюдні.

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. Політична карта Євразії почала складатися дуже давно. В Європі ще в античні часи існували такі високорозвинуті держави, як Стародавня Греція і Стародавній Рим. Політична карта Євразії змінюється з часом: розпадаються великі держави, виникають нові. Так, у 1991 р. отримала незалежність й Україна – найбільша держава Європи.

Нині в Євразії розташовано більше держав, ніж на будь-якому іншому материку. Країни відрізняються одна від одної своїм географічним положенням, величиною території, природними умовами, народами, які їх населяють, рівнем економічного розвитку.

Найбільшими за площею в Євразії є Росія, Китай, Індія. Разом з тим, в Європі існують держави-«карлики», які мають крихітну територію, а кількість їх населення можна порівняти з кількістю жителів міста. Наприклад, Ватикан займає 0,44 км2, Монако – 2 км2, Сан-Марино – 60,6 км2. Багато країн розміщуються на островах – Велика Британія, Ірландія, Ісландія, Японія, Філіппіни, Індонезія та ін. Найбільшими за кількістю населення є країни Азії: Китай, Індія, Індонезія.

Із семи держав світу, що досягли найвищого рівня економічного розвитку, п’ять розташовані в Євразії: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія. Ці країни є світовими лідерами в багатьох галузях господарства. В Азії більшість держав відносять до групи країн, що розвиваються.

 

Мал. Політична карта Євразії

 

Запитання і завдання

1. Розкажіть про расовий склад населення Євразії.

2. До якої мовної сім’ї та мовної групи належать українці?

3. Наведіть приклади країн, де населення говорить слов’янськими мовами.

4. Чому населення в Азії розміщується вкрай нерівномірно?

Чим різняться між собою держави на політичній карті Євразії?

5. Європу називають сузір’ям міст. Поміркуйте, чому. Користуючись картою, назвіть великі європейські міста.