🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Розміщення населення (конспект)

Населення України становить 46 372,7 тис. осіб (на 01.01.2008 р.). За цим показником наша держава посідає шосте місце в Європі після Росії, Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції.

Середня густота населення України – 77 жителів на 1 км2, але розміщене воно нерівномірно. З карт Розміщення населення видно, що найбільша загальна густота – в індустріально розвиненій Донецькій області та прилеглих регіонах, а також у Галичині, Буковині та Закарпатті. Найменша – у Чернігівській області, а також у Поліссі та степовій зоні. Найбільша ж густота сільського населення в західних регіонах обумовлена історичним фактором – ці землі були заселені й освоєні значно раніше, ніж південь та схід України.

Динаміка чисельності населення України відображає вплив постійних війн козацької доби (з Польщею, Туреччиною, Росією), лихоліть радянських часів (визвольні змагання 1917-20 рр., голодомори 1920-22 рр., 1932-33 рр., масові репресії 1937-38 рр., Друга світова війна, післявоєнна розруха). Певною мірою на кількість населення вплинули стимульований радянським урядом відтік населення до східних регіонів СРСР у 1953-54 рр. та Чорнобильська трагедія 1986 року.

Демографічна криза, передумови якої склалися ще за радянських часів, повною мірою виявила себе в 1993-1994 рр. І хоча, завдяки поліпшенню економічної ситуації та впровадженню урядових заходів зі стимулювання народжуваності, негативні демографічні тенденції дещо зменшились, втім, депопуляція та старіння населення в державі триває.

Тривала демографічна криза зумовила зменшення населення України особливо у сільській місцевості, до того ж тепер у державі не п‘ять, а чотири міста-мільйонери (у колись мільйонному Донецьку тепер проживає 988 тисячі жителів)

Донецька, Харківська, Луганська, Дніпропетровська області є найбільш урбанізованими в Україні. Саме в цьому регіоні зосереджена найбільша кількість промислових підприємств держави. Це пояснюється тим, що в повоєнні роки саме в ці області був спрямований основний потік людей з інших республік СРСР та регіонів України на відбудову економіки держави.

Переважання в Україні жіночої частини населення пояснюється тим, що чоловіки частіше задіяні в галузях господарства, пов’язаних з підвищеним травматизмом і ризиком для життя. Крім того, саме мужчини є основою будь-якої армії, отже, найбільші людські втрати країни у війні припадають саме на них.