🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

Народжуваність, природний приріст, смертність населення. Міграції (конспект)

Для визначення демографічної політики в регіонах важливим є врахування тенденцій у змінах складу та чисельності населення, а також спостереження за чинниками, які впливають на демографічні процеси, зокрема, народжуваність і смертність, шлюбність, відтворюваність населення, міграції.

Динаміка показників природного приросту населення свідчить про деяке уповільнення процесу депопуляції в регіонах держави, вимальовує строкату картину демографічної кризи в регіонах України за коефіцієнтом природного приросту, який в усіх регіонах, окрім Закарпатської області має від'ємні значення. Причини цього – незадовільне економічне становище, ускладнення екологічної ситуації (особливо – після аварії на ЧАЕС), зміна ментальності жінок (багато з них, зосереджуючись на власній кар’єрі, не поспішають заводити дітей).

Складовими природного приросту населення є народжуваність і смертність населення. З карти Народжуваність населення видно, що показник (у розрахунку на 1000 жителів) має загальну тенденцію до збільшення зі сходу на захід, що обумовлено певними традиціями шлюбу та сім‘ї, притаманними для населення різних регіонів України. Зокрема, багатодітні родини більш характерні для західних регіонів України (особливо це стосується сільської місцевості).

Показники Смертності населення мають зворотну тенденцію. Збільшення їх із заходу на схід і північ пояснюються тим, що на сході зосереджена найбільша кількість промислових підприємств, зупинка яких за умови економічної кризи найбільш болюче вдарила по мешканцях саме цих регіонів. Крім того тут дуже напружена екологічна ситуація, що разом із загальним старінням населення також суттєво впливає на показники смертності.

З 1991 по 2006 рр. загалом по Україні природний приріст населення змінився з 39,1 тис. до –297,7 тис. осіб на рік. Це сталося внаслідок як значного скорочення народжуваності, так і зростання смертності.

Слід зазначити, що протягом останніх років деяке поліпшення економічної ситуації, а також запроваджені керівництвом країни заходи зі стимулювання народжуваності позитивно вплинули на показники природного руху населення. Депопуляція уповільнилася, а в деяких районах за рахунок збільшення народжуваності уперше за 10 років показники природного приросту набули позитивних значень. Втім зменшення кількості населення в Україні триває.

Підвищення рівня життя сприятиме не лише припиненню процесу депопуляції, а й зменшить відтік населення за кордон, адже міграційні процеси в Україні посилюють процес скорочення кількості населення. Міжрегіональні міграції впливають на їх сальдо в регіонах, а міждержавні – на загальну чисельність населення в Україні. У 2006 р. у більшості регіонів спостерігалося додатне сальдо міждержавних міграцій, левову частку в яких становили міграції з країн СНД. У міжрегіональних міграціях найбільший міграційний приріст спостерігався у Києві, Харківській області, Севастополі. Найбільші від‘ємні показники припадали на Луганську, Кіровоградську області.

Міждержавна міграція у 2006 р. (чоловік)

Усього

У тому числі з країнами СНД

Прибулих

44227

33972

Вибулих

29982

21270

Приріст

14245

12702