🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 2. Геополітичне та економіко-географічне положення України (підручник)

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

 

§ 2. Геополітичне та економіко-географічне положення України

 

1.     Пригадайте, яку площу займає територія України.

2.     З чого складається державна територія України?

3.     Що називають географічним положенням об’єкта?

 

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ. У ХХ ст. Україна двічі проголошувала державну незалежність: наприкінці Першої світової війни (1918 р.) і в час глибоких суспільно-політичних змін після закінчення так званої холодної війни (1991 р.). За більш як сім десятиліть, що розділили ці події, на політичній карті світу з’явилися більш як 100 нових незалежних держав. Натомість Україна впродовж цього часу була у складі найбільшої держави світу – Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). У СРСР за показниками виробництва багатьох промислових і сільськогосподарських товарів Україна була лідером серед усіх п’ятнадцяти союзних республік. В окремих випадках ці показники були співмірними з обсягами виробництва провідних країн Європи і світу (наприклад, за виробництвом цукрових буря­ків і цукру, соняшнику і соняшникової олії, залізної руди і сталі).

24 серпня 1991 р. Україна стала 176-ою за часом появи незалежною країною серед держав на сучасній політичній карті світу. За величиною території, кількістю населення, природно-ресурс­ним потенціалом Україна належить до найбільших країн у Європі і середніх – в світі. Маючи площу 603,7 тис. км2, вона поступаєть­ся в Європі лише Росії, а за кількістю населення (46,1 млн осіб станом на червень 2009 р.) Україна посідає 6-е місце (додаток 1). Серед усіх країн світу наша держава 44-а за площею території та 26-а за людністю.

Ставши постсоціалістичною країною, Україна вступила на шлях переходу від централізовано планової економіки до ринкової. Труднощі перехідного періоду призвели до різкого скорочення обсягів виробництва продукції і зменшення доходів населення. Проте, на рубежі минулого й нинішнього століть Україна залишалася серед провідних країн Європи за виробництвом деяких видів мінеральної та сільськогосподарської сировини, продукції їх переробки. Однак за виробництвом технологічно досконалої та наукомісткої продукції, яке визначає рівень розвитку країн у сучасному світі, Україна поступається багатьом державам. Реформування української економіки на ринкових засадах є складним і тривалим процесом, від результатів якого залежатиме місце нашої держави в світовому господарстві.

Загальні показники економічного розвитку України поки що доволі скромні. За валовим національним доходом (ВНД) – сумарною вартістю всіх товарів і послуг, вироблених і реалізованих у країні за рік, – Україна на початку XXI ст. посідала лише 22-е місце в Європі і 54-е в світі (додаток 1). А за середнім доходом на душу населення (тобто ВНД, виробленим на 1 особу за рік) Україна опинилася поза першою сотнею країн світу і посідала одне з останніх місць у Європі.

Подібна ситуація і з показником рівня людського розвитку, який щорічно оприлюднює ООН. При його обчисленні враховують се­редні доходи на душу населення, середню тривалість життя та грамот­ність населення. Україна за цим показником посідає 76-е місці серед країн світу.

Таким чином, нині наша країна належить до держав із соці­ально-економічними показниками, нижчими від середніх в світі.

 

Мал. Україна на карті Європи

 

ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. У 8-у класі ви ознайомилися з фізико-географічним положенням України. Розташування країни можна розглядати й відносно географічних об’єктів політичного та економічного плану: держав, регіонів, міжнародних організацій, світових і регіональних центрів впливу, міжнародних транспортних шляхів. Тоді говорять про геополітичне та економіко-географічне положення, а в останньому розрізняють транспортно-географічне положення.

Геополітичне       положення України вигідне й водночас складне. Вона розташована приблизно на однакових відстанях від позаєвропейських центрів світової політики й економіки – Вашингтона й Токіо, відносно близько до столиць найбільших європейських держав – Берліна, Лондона, Парижа, Рима, а також Брюсселя та Страсбурга, котрих називають “столицями Європи”, і досить близько до столиць сусідніх з нею держав.

 

Мал. Україна в світі

 

Україна знаходиться на перетині Центральної і Східної Європи, перебуваючи одночасно в обох регіонах. Вона має велику кількість безпосередніх сусідів, широкий вихід до морів, значну протяжність кордонів (майже 7 тис. км, у тому числі сухопутних – по­над 5,7 тис. км). Найдовші кордони Україна має з Росією, Молдовою та Білоруссю. Ці країни є членами Співдружності незалежних держав (СНД), утвореної колишніми союзними республіками після розпаду СРСР (Україна також входить до її складу). Однак кордони з ними найменш обладнані: існують проб­леми їх демаркації, а з Росією – і делімітації (узгодження і проведення на топографічних картах) морського кордону в Азовському морі та Керченській протоці. А тому ці кордони найбільш вразливі щодо проник­нення нелегальних мігрантів, злочинних угруповань, наркотиків, контрабандних товарів. Крім того Україна має декілька сотень кілометрів спільного кордону із Придністровською Молдавською Республікоюсамопроголошеною державою на сході Молдови, яка не визнана жодною країною світу і є потенційним осередком політичної і воєнної напруженості. Не так далеко й від кордонів України до неспокійного Кавказького регіону.

 

Рекорди України

Найдовший державний кордон Україна має з Росією – майже 2 000 км.

 

 

Найбільшою за  політичним  та економічним впливом країною-сусідкою України є Росія. Сучасні відносини між державами повинні роз­виватися на взаємовигідній і партнерській основі. Проте, деякі політич­ні сили в Росії час від часу ставлять під сумнів приналежність до України Криму та міста Севастополь, які є невід’ємними складовими частинами державної території України. У Севастополі на правах довгострокової оренди тери­торії (до 2017 р.) базується Чорноморський військовий флот Росії, який володіє низкою об’єктів цивільного призначення на морському узбережжі України. Можлива участь російських бойових кораблів, що базуються в територіальних водах України, у військових конфліктах (як це було у серпні 2008 р. під час російсько-грузинської війни), створює небезпеку перенесення конфліктів і на територію України.

Кордони із західними  сусідами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією на суходолі повністю узгоджено й обладнано. Спірним наразі є розмежування водного простору й континентального шельфу між Україною та Румунією поблизу острова Зміїний. Зазначені країни є членами військо­во-політичної Організації Північноантлантичного договору (НАТО). Сама ж Україна протягом першого десятиріччя незалежності притримувалася нейтральної зовнішньої політики і не приєднувалась до жодного з військово-політичних блоків. У 2002 р. Україна переглянула свій позаблоковий статус і заявила про намір увійти в НАТО.

Україна і всі її сусіди є членами Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Ради євроатлантичного партнерст­ва, до якої входять майже всі країни Європи, колишнього СРСР, а також США і Канада. Її учасники зобов’язалися співпрацювати з ши­рокого кола політичних питань та проблем безпеки. Конкретні заходи такого співробітництва здійснюються в рамках програми Партнерство заради миру. Наприклад, на території України проводяться спільні із сусідніми країнами та країнами НАТО військові навчання.

 

Мал. Форпост України в Чорному морі о. Зміїний

 

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Значна протяжність кордонів України, їх доступність з погляду фізи­ко-географічних умов, добросусідські стосунки з країнами, врегульо­вані спеціальними договорами, створюють передумови для розвитку міждержавних економічних відносин і транспортних зв’язків. Усі сусідні з Укра­їною держави, як і вона сама, мають на даний час відносно невисокі показники соціально-економічного розвитку, є постсоціалістичними кра­їнами з перехідною економікою. Водночас західні сусіди – Польща, Угор­щина, Словаччина та Румунія – стали членами Європейського Со­юзу (ЄС) – найбільшої міждержавної економічної організації, в яку в перс­пективі прагне вступити й Україна.

Безпосередні сусіди України є її найбільшими торгово-еко­номічними партнерами. Насамперед це Росія, яка постачає в Україну паливо (природний газ, нафту), сировину, промислові товари, є вкладником капіталів, а також ринком збуту української промислової і сільськогосподарської продукції, місцем зайнятості робочої сили з України. Найближчими до України високо розвинутими країнами є Німеччи­на, Австрія та Італія.

Надзвичайно важливою рисою географічного положення України є вихід до Чорного й Азовського морів. Берегова лінія в межах України перевищує 2,8 тис. км і придатна для створення портово-промислових комплексів, розвитку санаторно-рекреаційного господарства, морського судноплавства. Чорним морем Україна має доступ до країн Балканського півостро­ва, Туреччини і Грузії, далі – до великих регіонів Близького Сходу й Прикаспію, які є перспективними щодо економічно­го співробітництва і, насамперед, постачання в Україну енергоносіїв. Приморське положення України забезпечує їй також прямий вихід до основних центрів світової економіки – Західної Євро­пи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та країн, що розвиваються, з Латинської Америки, Африки, Азії.

В акваторіях морів Україна володіє значною за розмірами (понад 80 тис. км2) економіч­ною зоною – морським районом, що знаходиться за межами територі­альних вод і прилягає до них. Економічна зона відкрита для судноплавства різних країн, однак розвідування, експлуатація і збереження природних ре­сурсів (мінеральних і біологічних, що є у воді, на дні, в надрах шельфу) належать лише до компетенції Української держави.

ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Україна має надзвичайно сприятливе транспортно-географічне положен­ня. Його визначає центральне розташування нашої держави в Європі на пере­хресті найкоротших шляхів із Східної Європи й Азії в Центральну і За­хідну Європу, а також із Балтійського регіону у Чорноморський. Це сприяло ранньому використанню території України як єднальної ланки між народами і цивілізаціями різних частин Старого Світу. З давніх часів територію України перетинали міграційні і торгові шляхи з Півно­чі на Південь (шлях „із варяг у греки”) та із Сходу на Захід (відгалуження Великого шовкового шляху, степові шляхи переселення кочових народів).

І нині територію України перетинають численні міжнародні комунікації — залізниці, автомагістралі, нафто- і газопроводи, повітряні шляхи і судноплавні річки, лінії електропередач і зв’язку. Це  дозволяє Україні мати різноманітні виходи як до сусідів, так і віддалених регіонів, а також отримувати прибутки за рахунок оплати перевезень через територію нашої держави товарів і пасажирів з інших країн (тобто транзитних перевезень). Однак вигоди транспортно-географічного положення у даний час використовуються далеко не повною мірою.

Нові можливості для використання зручного геополітичного і транспортно-географічного положення України з’являються у зв’язку з пер­спективою формування європейських і євразійських транспортних коридорів. Вони мають з’єднати країни Західної і Східної Європи, а також країни Закавказзя, Центральної Азії і Близь­кого Сходу з Європою.

 

Україна в часі і просторі

Про транспортно-географічне положення

Географічне положення – се, може, найважніший географічний чинник для кожного краю чи землі… Україна є наслідком свого географічного положення, одною з найважніших ключових точок цеї великої східно-західної системи водяних і сухопутних шляхів. Усі ці шляхи є під посереднім чи навіть безпосереднім впливом України.

Степан Рудницький,  1921  р.

 

Мал. Україна має широкий вихід до моря. Одеський порт

 

Запам’ятайте

За величиною території, кількістю населення, природно-ресурс­ним потенціалом Україна належить до найбільших держав у Європі і середніх – в світі.

Геополітичне положення України є вигідним і водночас складним (наразі існують проблеми демаркації сухопутних і делімітації морських кордонів).

Україна знаходиться на перетині Центральної та Східної Європи, між країнами НАТО і ЄС з одного боку та країнами СНД з іншого. Як учасниця СНД Україна заявила про намір приєднатися в майбутньому  до НАТО і ЄС.

Загалом сприятливе економіко-географічне положення України, а особливо транспортно-географічне, у даний час не використовується повною мірою.

 

Запитання і завдання

1. Яке місце посідає Україна в Європі та світі за розмірами території, кількістю населення і основними соціально-економічними показниками?

2. Дайте визначення геополітичного та економіко-географічного положення країни.

3. У чому полягають вигоди і складність геополітичного положення України?

4. Назвіть основні риси економіко-географічного положення України.

5. У чому полягає вигідність транспортно-географічного положення України? Як воно використовується?

 

Практична робота 1

1.     На контурній карті позначте державний  кордон України, підпишіть назви країн, з якими вона межує.

2.     Визначте основні риси (негативні і позитивні) геополітичного положення України.

3.     З'ясуйте переваги економіко-географічного положення України.