🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 3. Державний лад та адміністративно-територіальний поділ (підручник)

ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 

§ 3. Державний лад та адміністративно-територіальний поділ

 

1.     Пригадайте, які держави і державні утворення існували на території України в різні періоди її історії.

2.     На які адміністративно-територіальні одиниці поділяється територія сучасної України?

 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД. Ви вже знаєте, що формування української державності розпочалося більш як тисячоліття тому, коли у ІХ – Х ст. навколо Києва сформувалася Руська держава. За формою правління це була абсолютна монархія (князівство). Вона складалася з великих земель-князівств (Київської, Чернігівської, Переяславської, Волинської, Галицької), які ділилися на волості, що здебільшого були меншими князівствами. Подібний поділ існував і у Галицько-Волинській державі – князівстві, яке в середині ХІІІ ст. отримало статус королівства. Такий поділ давніх країн допомагав здійснювати державну владу на їх територіальних частинах, а також дозволяв організовувати місцеве управління. Це були початки адміністративно-територіального устрою на українських землях.

 

Мал. Пам’ятник київському князю Володимиру (Київ)

 

Мал. Пам’ятник князю Данилу Галицькому (Львів)

 

Більш стійка система адміністративно-територіальних одиниць склалася у XV XVI ст., коли землі України перебували у складі Польсько-Литовської держави. Найбільшими територіальними одиницями поділу були воєводства, які ділилися на землі і повіти.

Козацькі гетьманські держави XVII XVIII ст. мали перехідну форму державної влади – від республіканської до монархічної. На землях Гетьманської України у цей час витворився своєрідний адміністративно-територіальний устрій, продиктований суворими воєнними умовами, – поділ на полки, сотні і курені, яким підпорядковувалося населення міст, містечок і сіл.

 

Мал. Україна на стародавній карті (карта України Йоганна Баптиста Хоманна, 1740 р.)

 

З кінця ХVІІІ ст. територія України ввійшла до складу Російської та Австрійської імперій, а тому поширилися їх адміністративні системи. У Росії українські землі входили до губерній (Київської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Катеринославської, Подільської, Волинської та ін.), а в Австро-Угорщині – до провінцій (Галичини й Буковини, їх ще називали “коронними краями”). Меншими одиницями адміністративно-територіального поділу в цих державах були відповідно уїзди та повіти.

За часів Української Народної Республіки (1918 р.) її територію планувалося поділити на 30 земель, а їх – на волості, але проект цей не було реалізовано. Між двома світовими війнами на західноукраїнських землях, які потрапили під владу Польщі, було відновлено поділ на воєводства та повіти.

У складі СРСР України була, як вам відомо, соціалістичною республікою з формальними ознаками державності. Її адміністративно-територіальний поділ неодноразово змінювався, аж поки в 1932 р. не було започатковано його сучасний вигляд – поділ на адміністративні області та райони. Першими областями, сформованими в Україні, стали Київська, Вінницька, Чернігівська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська й Одеська. Згодом з їх територій виокремилися інші області в центрі, на сході та півдні України. Нові області з’явилися також на приєднаних до УРСР західноукраїнських землях. Зокрема, на території, що відійшла в 1939 р. від Польщі, було створено 6 областей (пізніше Дрогобицьку область об’єднано із Львівською), на землях, що відійшли в 1940 р. від Румунії, – 2 області (Чернівецьку та Ізмаїльську, останню пізніше об’єднано з Одеською), а на Закарпатті, яке в 1945 р. перейшло від Чехо-Словаччини, – однойменну область. У 1954 р. Україні було офіційно передано зі складу Російської Федерації Кримську область, а в 1991 р. Крим став автономною республікою.

 

Рекорди України

Наймолодшою за часом утворення в нашій державі є Черкаська область, яка виникла у 1954 р.

 

 

Мал. Українська козацька держава у ХVІІ – ХVІІІ ст.

 

Мал. Відновлення української державності у 1917 – 1920 рр.

 

Мал. Формування території України у складі Радянського Союзу (1921 – 1991 рр.)

 

>

Мал. Сучасна територія України

 

СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Як бачимо, адміністративно-територіальний устрій — це поділ держави на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи державної влади і самоуправління. Нині в адміністративно-територіальному поділі України виділяють три рівні одиниць. Кожна з адміністративно-територіальних одиниць має свої органи управління з певними повноваженнями.

Насамперед територія України поділяється на 24 адміністративні області та автономну республіку (АР), якою є Крим. До цих найбільших адміністративно-територіальних одиниць прирівнюються території двох міст державного значенняКиєва (як столиці країни) і Севастополя (як місця перебування військово-морських флотів України і Росії), які мають окремий статус.  

Одиницями середнього рівня в адміністративно-територіальному поділі України є райони і міста обласного (а в АР Крим – республіканського) значення. Понад 97 % території України займають так звані “сільські райони”, в кожному з яких, окрім одного-п’яти невеликих міських поселень, розташовані декілька десятків сільських населених пунктів. Крім цього, найбільші міста країни (здебільшого з людністю понад 250 тис. осіб) мають свої внутрішні “міські” райони (Київ, Севастополь, Сімферополь, більшість обласних центрів та ін.).

 

Рекорди України

Найменша кількість сільських районів (11) у Чернівецькій області; найбільша (27) – у Харківській і Хмельницькій областях (див. додаток).

 

 

Містами обласного (республіканського) значення є центри областей, столиця АР Крим, міста з кількістю мешканців понад 30 тис., а також низка міст з меншою людністю, які є важливими промисловими, рекреаційними чи транспортними центрами (наприклад, міста енергетиків Ладижин, Славутич, курорти Судак, Трускавець, культурно-освітній центр Острог, міжнародний залізничний вузол Чоп). У цих містах проживає загалом основна частка населення України.

Найнижчий рівень в адміністративно-територіальному устрої країни творять території, підпорядковані міським, селищним і сільським радам. У міські і селищні ради здебільшого входять по одному місту районного значення чи селищу міського типу, інколи – також одне чи кілька сільських поселень. Проте сільські поселення в основному входять у сільські ради, яких найбільше серед усіх адміністративно-територіальних одиниць. Міські поселення (міста і селища міського типу) і сільські поселення (села і так звані селища) є первинною ланкою адміністративно-територіального поділу, в межах якої населення творить громаду.

Нині науковці і політики активно працюють над проблемою вдосконалення територіально-адміністративного устрою України, що є нагальною потребою на сучасному етапі розвитку держави. Йдеться про необхідність його наближення до європейських зразків щодо формування первинних територіальних громад, збільшення їх повноважень у місцевому самоврядуванні. Обговорюється також питання зменшення кількості адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів здебільшого шляхом їх об’єднання чи проведення нових меж.

 

Україна у часі і просторі

На урядовому рівні був розроблений проект, згідно з яким кількість найбільших одиниць адміністративно-територіального поділу збільшувалася до 33-х шляхом надання статусу “міст-регіонів” не тільки Києву і Севастополю, а й іншим великим містам – Харкову, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Запоріжжю і Львову. Натомість, одиниці середньої і нижньої ланки поділу мали б значно укрупнитися. Поки-що такий проект не прийнятий Верховною Радою України.

 

Мал. Адміністративно-територіальний поділ

 

Робота з картою

1.     Які області України можна назвати центральними?

2.     Назвіть області, що мають приморське розташування.

3.     Територією яких областей проходить державний кордон України?

 

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. Державний лад країни визначає спосіб організації політичної влади на її території. Його складниками є форми адміністративно-територіального устрою та правління. За формою правління Україна є республікою (у перекладі з латинської означає всенародна справа). Державна влада в країні здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Найвищими їх органами є відповідно Верховна Рада (парламент), Кабінет Міністрів (уряд) і Верховний Суд, які обираються чи формуються у встановленому законом порядком. Главою держави є Президент, який обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. За таким самим принципом кожних 4 роки обираються депутати парламенту та місцевих рад усіх рівнів – від обласного (республіканського) до сільського, які є органами місцевого самоврядування на відповідній території. А вже вони формують виконавчі органи державної влади і самоврядування – уряд, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних і сільських рад.

За формою адміністративно-територіального устрою Україна – унітарна держава (унітарна у перекладі з французької – “’єдина). Це означає, що управління країною здійснюється з одного центру (столиці), в ній діє єдина для всієї території Конституція, існує єдина система найвищих органів влади, єдине правове поле. Адміністративно-територіальний поділ країни сприяє реалізації державної влади на місцях і здійсненню місцевого самоврядування. Правда, в рамках, закріплених Конституцією України та відповідними законами, певну самостійність у вирішенні питань соціально-економічного і культурного розвитку та охорони природи має лише Автономна Республіка Крим. У ній прийнята своя Конституція, діють свої органи державної влади — Верховна Рада і Рада Міністрів Криму. Однак нормативно-правові акти і рішення, які приймаються ними, не можуть суперечити Конституції і законам України.

 

Запам’ятайте

Адміністративно-територіальний устрій – це поділ держави на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи державної влади і самоуправління.

Нинішній адміністративно-територіальний поділ України має одиниці трьох рівнів: найвищого (24 області, 1 автономна республіка, 2 міста державного значення), середнього (райони, міста обласного (республіканського) значення), найнижчого (міські, селищні та сільські ради, в які входять міста, селища міського типу, села і селища).

Державний лад показує спосіб організації політичної влади на території країни.

Сучасна Україна є республікою за формою правління і унітарною державою за формою адміністративно-територіального устрою.

 

Запитання і завдання

1. Прослідкуйте, як змінювався державний лад країн, які існували на території України, за тисячолітню історію її розвитку.

2. У які періоди історії адміністративно-територіальний устрій на українських землях мав власне український характер, а в які був запроваджений іншими державами?

3. Назвіть основні одиниці сучасного адміністративно-територіального поділу України за їх рівнями.

4. У чому полягає проблема вдосконалення адміністративно-територіального устрою України?

5. Порівняйте географічне положення області, в якій ви проживаєте, і столичної (Київської) області.

 

Географічна задача

Знаючи площу території та кількість населення України (див. § 2), обчисліть середні розміри адміністративно-територіальної одиниці найвищого рівня в державі (прийнявши їх кількість за 25 (області + АР)). За даними додатка, згрупуйте адміністративно-територіальні одиниці України за площею та людністю, виділивши регіони з показниками: а) більшими від середніх в Україні; б) близькими до середніх в Україні; в) меншими від середніх в Україні. До яких категорій у даному групуванні потрапляє регіон, в якому ви живете?

 

Практична робота 2

1.     На контурній карті позначте межі адміністративних областей України і АР Крим.

2.     Підпишіть назви областей, автономної республіки і обласних центрів.