🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

§ 31. Водний і повітряний транспорт (підручник)

§ 31. Водний і повітряний транспорт

 

1.     Пригадайте, наскільки сприятлива морська берегова лінія України для будівництва морських портів.

2.     Які великі річки, сприятливі для судноплавства, перетинають територію України?

 

МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ. Морський транспорт розвинений на півдні країни — на узбережжі Чорного та Азовського морів. В Україні є три морські пароплавства: Чорноморське, Азовське, Українське Дунайське, які мають 19 вели­ких портів. Найбільші з них — Одеса, Іллічівськ, Херсон, Миколаїв, Севастополь, Євпаторія, Південний, Керч, Маріуполь, Бердянськ.

Морський транспорт відіграє важливу роль в експортно-імпортних та каботажних перевезеннях. Каботажними називають перевезення між портами однієї держави. Малий каботаж — це перевезення між порта­ми одного моря (наприклад, залізної руди з Керчі до Маріуполя через Азовське море). Великий каботаж — це перевезення в межах однієї держави, але між портами різних морів (Чорного і Азовського). Ос­новні вантажі в морських перевезеннях — нафта і нафтопродукти, за­лізна руда, будівельні матеріали.

 

Мал. В українські порти заходять сучасні морські лайнери

 

Від портів України створено три міжнародні залізничні паромні переправи: Іллічівськ — Варна (Болгарія), Іллічівськ — Поті (Грузія), Керч — Тамань (Росія).

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ. Річковий транспорт здійснює, в основному, внутрішньодержавні переве­зення вантажів і, незначною мірою, міждержавні. Загальна довжи­на річкових судноплавних шляхів країни скоротилася із 4 до 2,3 тис. км. Найважливіша судноплавна артерія країни — Дніпро. Міжнародні пе­ревезення здійснюються переважно по р. Дунай, яка сполучає Україну з багатьма європейськими державами. Основними вантажами, що пе­ревозяться річковим транспортом, є будівельні матеріали, руда, кам'яне вугілля, зерно, метал. Найбільші річкові порти — Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Ізмаїл, Рені.

АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ. За обсягами перевезень авіаційний транспорт посідає останнє місце у транспортній системі України. Це — наймолодший вид транспорту, що виконує важливі функції у зв'язках нашої країни з іншими державами світу. Він здійснює, насамперед, перевезення пасажирів, а також пошти і вантажів, що швидко псуються. Найбільші аеропорти України розміщені в Борисполі, Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Сімферополі.

 

Мал. Українські Ан-124 "Руслан" здійснюють вантажоперевезення в усі куточки планети

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТУ. Транспорт, на відміну від інших галузей господарства, має лінійно-вузловий характер розміщення. Основними елементами його територі­альної структури є транспортні шляхи, транспортні пункти і вузли. Серед транспортних шляхів розрізняють магістралідороги з підви­щеною пропускною здатністю. Транспортні магістралі є спеціалізова­ними (залізничні, автомобільні) або такими, що поєднують лінії двох чи навіть трьох видів транспорту — так звані полімагістралі. До полімагістралей відносяться, наприклад, залізнично-автомобільна Київ —- Житомир — Рівне — Львів, автомобільно-залізнично-річкова Київ — Дніпропет­ровськ — Запоріжжя та ін.

До транспортних пунктів належать залізничні й автобусні станції, річкові і морські порти, аеропорти та ін.

Транспортні вузлице місця перетину або розгалуження не менш як трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Вони мо­жуть бути спеціалізованими (залізничні, автомобільні) або інтегральними (автомобільно-залізничні, залізнично-автомобільно-річкові та ін.). При­кладом автомобільного транспортного вузла є Умань, залізничного — Сміла. Місто Київ є автомобільно-залізнично-річково-авіаційним вузлом.

Важливе значення для зовнішніх перевезень мають транспортні коридори. Це — політранспортні магістралі (разом із розміщеними вздовж них об'єктами транспортної інфраструктури), якими здійснюються пере­везення за межі країни. Україна сполучена із країнами-сусідами кількома транспортними коридорами. Ними через її територію здійснюються та­кож транзитні перевезення. Однак рівень розвитку й облаштування транс­портних коридорів не задовольняє зростаючих потреб трансєвропейсько­го сполучення. Нині транспортна мережа України залучена до форму­вання потужних міжнародних транспортних коридорів загальноєвропей­ського значення — трьох автомобільно-залізничних (Дрезден — Кра­ків— Львів; Трієст — Будапешт — Чоп — Львів — Київ; Гельсінкі — Санкт-Петербург — Київ — Бухарест) і дунайського водного. Крім цьо­го, Україна разом із країнами Закавказзя пропонує свою територію для формування трансєвразійського політранспортного коридору.

 

Запам’ятайте

Морський транспорт України відіграє важливу роль в експортно-імпортних та каботажних (між портами своєї держави) перевезеннях.

Річковий транспорт забезпечує внутрішні (річкою Дніпро) і зовнішні (річкою Дунай) перевезення вантажів.

Авіаційний транспорт є наймолодшим видом транспорту, що виконує важливі функції у зв'язках нашої країни з іншими державами світу, насамперед у перевезеннях пасажирів.

Транспорт має лінійно-вузловий характер розміщення, основними елементами його територі­альної структури є транспортні шляхи (у т. ч. політранспортні магістралі), транспортні пункти і вузли.

 

Запитання і завдання

1. Яке значення має морський транспорт?

2. Що таке малий і великий каботаж?

3. Назвіть найбільші порти України.

4. У чому переваги і недоліки річкового та авіаційного видів транспорту?

5. За допомогою економічної карти України визначте найбільші полімагістралі та інтегральні транспортні вузли.

6. Визначте за картою, якими шляхами Україна сполучена з країнами-сусідами.