🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Гетьман Пилип Орлик та його Конституція України

Про яку історичну постать ідеться? Уклав союз зі шведським королем, за яким Україну було визнано незалежною державою. Очолив антиколоніальне повстання проти Московії


 1. Про Івана Мазепу
 2. Про Семена Палія
 3. Про Пилипа Орлика
Відповідь: a

Хто був утаємничений у всі справи гетьмана Мазепи, підтримав його під час антимосковського повстання й пішов разом із ним у вигнання, до кінця залишаючись вірним ідеї визволення України?


 1. Іван Самойлович
 2. Пилип Орлик
 3. Семен Палій
Відповідь: b

Коли відбулося обрання П. Орлика гетьманом в еміграції?


 1. 1710 р.
 2. 1727 р.
Відповідь: a

Який документ було схвалено під час козацької ради 5 квітня 1710 р. в Бендерах?


 1. «Пакти й конституції законів i вольностей Війська Запорозького»
 2. «Решетилівські статті»
Відповідь: a

Які права для вищих урядовців передбачала Конституція Пилипа Орлика?


 1. Надавала необмеженої влади гетьманові, передбачала створення старшинської ради з законодавчими повноваженнями
 2. Обмежувала пpава гетьмана, передбачала створення представницького органу - Генеральної Ради
Відповідь: b

Який новий міждержавний договір було укладено в Бендеpах 10 травня 1710 p.?


 1. Укpаїнсько-московський договip
 2. Укpаїнсько-шведський договір
Відповідь: b

Чим закінчився похiд П. Оpлика на Правобережну Україну в 1711 р.?


 1. Невдачею антимосковської коаліції
 2. Встановленням влади П. Орлика на Правобережжі
Відповідь: a

Внаслідок якої події було підписано Пpутський мирний договip?


 1. Унаслідок прийняття «Пактів і конституцій законів i вільностей Війська Запорозького»
 2. У результаті невдалого походу Петра І на південь України і в Молдавію
Відповідь: b

Які наслідки для України мав Прутський мирний договір?


 1. Росія виводила свої війська з Поділля та Південної Київщини, а територія Запорожжя переходила під протекторат Туреччини
 2. Правобережна Укpаїна залишалася за Польщею, а на Запорозьку Січ було поширено владу П. Орлика
Відповідь: a

Яка з подій відбулася раніше?


 1. Зруйнування царськими військами Чортомлицької Січі
 2. Полтавська битва
Відповідь: a

Як називалася Гетьманщина в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після українсько-московського договору 1654 р.?


 1. Малоросією
 2. Україною
Відповідь: a

Чи зміг П. Орлик визволити Україну з-під влади Російської імперії та об'єднати всі українські землі в єдину сильну державу?


 1. Так
 2. Ні
Відповідь: b