🚚 🚁 Збираємо на пікап та ремонт дрона аутел

⛑ 🛡 🥾 Шоломи, форма, взуття

ПИТАННЯ: Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Яка з подій відбулася раніше?


 1. Утворення й початок діяльності в Гетьманщині Малоросійської колегії
 2. Остаточна ліквідація гетьманства
Відповідь: a

Про яку історичну постать ідеться? Обраний гетьманом з наказу Петра І. Під час його гетьманування московський уряд запровадив у Гетьманщині Малоросійську колегію


 1. Про Івана Скоропадського
 2. Про Данила Апостола
Відповідь: a

З якою метою царський уряд створив Малоросійську колегію?


 1. Для управління Гетьманщиною
 2. Для допомоги гетьманові у військових та судових справах
Відповідь: a

Хто був обраний гетьманом після відновлення гетьманства, скасованого Петром І?


 1. Павло Полуботок
 2. Данило Апостол
Відповідь: b

Кому з гетьманів царським урядом були надані «Рішительні пункти»?


 1. Данилові Апостолу
 2. Пилипові Орлику
Відповідь: a

Як називалась установа, що управляла Гетьманщиною протягом 1734-1750 рр.?


 1. Правління гетьманського уряду
 2. Генеральна військова канцелярія
Відповідь: a

Яке місто було столицею Гетьманщини за І. Скоропадського й Д. Апостола?


 1. Батурин
 2. Глухів
 3. Чигирин
Відповідь: b

Коли й де Кирила Розумовського було обрано на гетьмана?


 1. 1750 р. в Глухові
 2. 1744 р. в Києві
Відповідь: a

Як називалась адміністративно-територіальна одиниця, що охоплювала територію Слобідської України й була заснована 1765 р.?


 1. Слобідсько-Українська губернія
 2. Малоросійське генерал-губернаторство
Відповідь: a

Який орган управління Лівобережною Україною та Запорожжям створив царський уряд у 1764 р.?


 1. Малоросійську колегію на чолі з графом Петром Рум'янцевим
 2. Правління гетьманського уряду на чолі з князем Олексієм Шаховським
Відповідь: a

Де було розташовано Нову Січ?


 1. На берегах річки Підпільної, що впадала в Дніпро поряд із Чортомликом
 2. У верхній течії річки Кам'янки, правої притоки Дніпра
Відповідь: a

Які територіально-адміністративні одиниці було утворено на території Гетьманщини після скасування полково-сотенного устрою?


 1. Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва
 2. Київську, Волинську й Подільську губернії
Відповідь: a